מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

שער העמקים

חוגים בגוש זבולון

חוגי ג'ודו בשער העמקים חוגי ג'ודו לילדים כיתות גן

כיתות ד'-ו'

כיתות א'-ג'

15:30-16:15 | ' א 15:15-16:00 | ' ד

17:15-18:00 | ' א 16:15-17:00 | ' ד

א' 16:15-17:00

ימים ושעות

בהדרכת

055-2231440 / מורן אדלר

חדר תנועה בשער העמקים

מקום

לא מנוי

מנוי

מנוי

לא מנוי

ש"ח 190 *פעם בשבוע

ש"ח 175 *פעם בשבוע

ש"ח 250 *פעמיים בשבוע

ש"ח 230 *פעמיים בשבוע

עלות

*חובת רכישת חליפת ג'ודו 052-3725025 לפרטים נוספים, מנהל מקצועי עומר יצחקי

47

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator