מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגים בגוש זבולון

פילאטיס מבוגרים פילאטיס ימים ושעות

20:00-21:00 | ' א 20:00-21:00 | ' ד

בהדרכת

054-5558787 / אורטל אפלבאום

מקום

סטודיו למחול - אולם רב תכליתי

*הפעילות עד סוף אוגוסט

48

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator