מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגי ילדים בנופית / נופשית

חוג חינם במנוי כולל חוגים

חוג כדורגל

חוגי כדורגל לילדים כיתות

כיתות ב' - ג'

כיתה א'

גן חובה

16:00-17:00 |' ב 16:00-17:00 |' ה

ימים ושעות

17:00-18:00 | ' ב', ה

16:00-17:00 | ' ה

052-5444321 / ארז קירשנר

בהדרכת

מקום

מגרש דשא סינטטי בנופשית

לא מנוי

מנוי

עלות

ש"ח *פעמיים בשבוע 265

ש"ח 175 | חינם

ש"ח 350 * חובה רכישת ערכת ציוד בעלות * חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה

8

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator