מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48

/ עליזה רווה ............................... 25 יצירה / עליזה רווה ............................... 26 יצירה / אסף רגב ................................ 27 יצירה / אסף רגב ................................. 28 יצירה / אסף רגב ................................. 29 יצירה / ירדן ברגר .................................. 30 יצירה / מיה ורדי ................................ 31 יצירה / מיה ורדי ................................ 32 יצירה / מיה ורדי ................................ 33 יצירה / אורי עמית .............................. 34 יצירה / אורי עמית .............................. 35 יצירה / מאי עטיה .............................. 36 יצירה / ניצן מתתיהו ............................ 37 יצירה / ניצן מתתיהו ............................ 38 יצירה

Made with FlippingBook - Online catalogs