מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

2 ' יצירה מס

> אהוד פלד יש מע"ץ ויש עצה

כאשר עלתה קבוצת החלוצים להתיישב על הגבעה הצחיחה בעמק זבולון, הביטו החברים כמהופנטים בחריצים החומים שהותירו באדמה הבתולה גלגלי העץ של העגלה הרתומה לפרד האפור – פרדי. סימן ראשון לנוכחות אדם מזה... מאות שנים? אולי אלפיים? בשנותיו הראשונות של הקיבוץ הייתה הנייה המינקת של כול התינוקות. ברם, אף שהבורא חנן את הנייה במעיין לא אכזב של חלב, עדיין היה הכרח לרתום את פרדי פעמיים בשבוע על מנת להביא כדי חלב ממשקו של האיכר בכפר הסמוך. חלבן של הפרות לא היה טעים ומזין כחלבה של הניה, אבל היה בו די להשקיט את רעבונם הבלתי נגמל של העוללים. אופני עגלת החלב חרצו את הנתיב הראשון שחיבר את הקיבוץ הנולד עם העולם. פרדי, הפרד המסור, הלך לעולמו, ואת דרך העפר הדקו צמיגיהם של הטנדרים הראשונים. חלף עוד עשור, והתוואי רובד באספלט שחור והיה לכביש של ממש. קיצים וחורפים חלפו. פה נפער בכביש בור, ושם נבקע חריץ. טלאים שחורים הוטלאו, גבשושיות עלו... והכביש הפך מסלול מכשולים. מזכיר הקיבוץ פנה לראש-המועצה האזורית בבקשה דחופה לשיפוץ. ראש המועצה פנה למנכ"ל מע"ץ ואף צירף חוות דעת יועץ תעבורה שאישר שהכביש מהווה סכנה בטיחותית. ולמרות כול אלה, לא נמצא למע"ץ תקציב. בצר לו פנה מזכיר הקיבוץ לאחד מנציגי הקיבוצים בכנסת, ואכן, עד מהרה הגיעה הבשורה: נמצא תקציב!!! והביצוע כבר בשבוע הבא. בהתרגשות גדולה יצאו כולם ביום ראשון להיווכח בפלא. ואכן, בסמוך לשעה תשע בבוקר הגיע למקום טנדר מקרטע, ממנו ירדו חמישה פועלים ובעסק רב החלו חופרים, תוקעים מוטות ברזל, מערבבים חצץ ומלט – ולבסוף תלו שלט:

"סע בזהירות – כביש משובש" ובא לציון גואל?... לא ממש

# סיפור קצר

6

Made with FlippingBook - Online catalogs