קיץ תוסס בזבולון - כיתות י"א - י"ב - יולי אוגוסט 2021

2021 יולי

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

+ קייקים פארק אתגרי טופ רופ ז׳-יב׳

מופע בידור עם גיא הוכמן לפתיחת הקיץ - ז׳-יב׳

שכבה ט׳ | קורס מד״צים המחנות העולים

ערב סיום מחול

17

16

15

14

13

12

11

ז׳-י״ב | גרביטי פארק

א׳-י״ב | סופרלנד ערב

ד׳-ח׳ | מחנה קיץ

שכבה ט׳ | קורס מד״צים המחנות העולים

24

23

22

21

20

19

18

טיול בני ובנות מצווה

ז׳-י״ב | סירות טורפדו

ד׳ - י״ב | ערב סחנה

צום ט' באב

31

30

29

28

27

26

25

1 רפסודיה בכנרת - מחזור

הרבה מעבר לקסם מופע קסמים ואילוזיות עם גיא א׳-ו׳ הקוסם -

באלגן בקיבוץ יגור

2021 אוגוסט

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

7

6

5

4

3

2

1

קייצת לאילת

2 רפסודיה בכנרת - מחזור

14

13

12

11

10

9

8

Camp Halleluya סגור לקבוצת מנהיגות זבולון בלבד

Camp Halleluya סגור לקבוצת מנהיגות זבולון בלבד

Camp Halleluya סגור לקבוצת מנהיגות זבולון בלבד

Camp Halleluya סגור לקבוצת מנהיגות זבולון בלבד

Camp Halleluya סגור לקבוצת מנהיגות זבולון בלבד

Camp Halleluya סגור לקבוצת מנהיגות זבולון בלבד

Camp Halleluya סגור לקבוצת מנהיגות זבולון בלבד

ממדיון א׳-י״ב המחנות העולים | מפעל שכבת י״א

3 רפסודיה בכנרת - מחזור

21

20

19

18

17

16

15

Camp halleluya סגור לקבוצת מנהיגות זבולון בלבד

Camp halleluya סגור לקבוצת מנהיגות זבולון בלבד

ז׳-י״ב | נינג׳ה ספוט

28

27

26

25

24

23

22

31

30

29

Camp Halleluya

רפסודיה המחנות העולים

פעילויות א׳-י״ב

פעילויות ז׳-י״ב

פעילויות א׳-ו׳

Made with FlippingBook Ebook Creator