קיץ תוסס בזבולון - כיתות י"א - י"ב - יולי אוגוסט 2021

מחלקת ספורט ונוער שלך ובשבילך!

מחלקת ספורט ונוער | להרשמה, תשלום ופרטים נוספים 08:00-16:00 א׳-ה׳ בין השעות | 8478127 - פקס | 8478161/192 - ׳ טל

• הפעילות מיועדת לכלל הילדים ובני הנוער בשכבות א׳-י״ב במועצה ללא יוצאים מהכלל. • מחלקת הספורט והנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות / להוריד פעילות בהתאם לשיקול דעתה. • היציאה לפעילויות מותנית בליווי מדריכים בוגרים ובאישור הורים. • לאחר סיום מועדי ההרשמה, ההשתתפות על בסיס מקום פנוי בלבד, ו/או עד גמר המלאי, אלא אם צויין אחרת. להסעה). 15 • הסעות יצאו מהישובים בהתאם למספר הילדים שנרשמו לפעילות מראש (מינימום • נוהל ביטולים: החזר כספי יוחזר עד לסיום מועד ההרשמה, כפי שרשום בפירוט הפעילויות בחוברת זו. החזר כספי בפעילויות שבהן ההרשמה עד גמר המלאי, יוחזר עד שבוע לפני מועד הפעילות. • כל הפעילויות מתואמות עם המחלקה לתיאום טיולים של משרד החינוך וכפופים לנהלים של חוזר מנכ״ל. בכל פעילות מלווים בני הנוער בחובשים ומאבטחים ע״פ דרישות האישור הבטחוני. זאת, בנוסף לצוות המחלקה. • קיום כל פעילות מותנה במינימום משתתפים בהתאם לדרישות הספק. לפיכך, מחלקת ספורט ונוער רשאית לבטל פעילות במידה ולא יהיו מספיק נרשמים.

Made with FlippingBook Ebook Creator