מועצה אזורית זבולון - פעילות קיץ 2023

• מחלקת הילדים והנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להוריד פעילות בהתאם לשיקול דעתה. • היציאה לפעילות מותנית בליווי מדריכים בוגרים ובאישור הורים. • לאחר סיום מועדי ההרשמה, ההשתתפות על בסיס מקום פנוי בלבד, ו/או עד גמר המלאי אלא אם כן צוין אחרת. • להסעה) 15 הסעות ייצאו מיישובי המועצה בהתאם למספר הנרשמים מהיישוב. (מינימום • נוהל ביטול: החזר כספי יינתן עד למועד סיום ההרשמה. החזר כספי לאחר מועד סיום ההרשמה, נתון להחלטתה של מחלקת הילדים והנוער. • כלל הפעילויות מתואמות על המחלקת לתיאום טיולים של משרד החינוך וכפופים לנהלי חוזר מנכ"ל. בכל פעילות ישנו ליווי ביטחוני ורפואי ע"פ הנוהל בהתאם לאישור הטיול, זאת בנוסף לצוות המחלקה. • קיום הפעילות מתונה במינימום משתתפים בהתאם לדרישות הספק, לפיכך מחלקת הילדים והנוער רשאית לבטל/לשנות כל פעילות במידה ולא יהיו כמות משתתפים מינימלית. • כלל הפעילויות מסובסדות ע"י מועצה אזורית זבולון ופתוחות לכלל הילדים והנוער ברשות. • .) 18 ליווי לפעילות עבור חניכי חינוך מיוחד הינו ללא תשלום. (מלווה מעל גיל בברכת קיץ בטוח ומלא בכייף דני אלימלך מנהל אגף קהילה ירדן מלכה מנהלת מחלקת ילדים ונוער רותם שלום רכזת תחום א-ו אגף קהילה | מחלקת ילדים ונוער | להרשמה ופרטים נוספים 8:00-16:00 ימים א׳-ה׳ בין השעות | 04-8478101/161 ' טל

Made with FlippingBook Digital Publishing Software