עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

© MIS Implants Technologies Ltd. All rights reserved.

0 3 - 6 3 - 5 3 5 3 - 9

THE FUTURE IS CLEAR. MAKE IT SIMPLE

+ . שתלי לאנס MIS הינו פיתוח חדש מבית LANCE+ CLEAR עם פני שטח סופר הידרופיליים + לאנס המוכרים והמצוינים נמכרים כעת באריזה בה הם שרויים בתוך תמיסת סליין איזוטונית, המבטיחה סופר-הידרופיליות של פני השטח עד מועד ההשתלה. הימצאות השתלים בתוך התמיסה נועדה לזרז תהליכים ביולוגיים המובילים לאוסאואינטגרציה וכן מציבה את ניקיון פני השטח בסטנדרט הגבוה ביותר. למידע נוסף: 03-6353539 טל‘ , www.divident.co.il ומוצרים דנטליים. דיבידנט שיווק

Made with FlippingBook Ebook Creator