עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.21 עששת בילדים עם הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות

) הינה אחת ההפרעות הנוירו-התפתחותיות השכיחות ביותר המתרחשות ADHD לדברי מחברי המאמר, הפרעת קשב וריכוז ( בילדות ועשויות להימשך גם בבגרות. מבחינה קלינית, הפרעת קשב וריכוז מאופיינת בסימנים ברורים של חוסר תשומת לב, היפראקטיביות ואימפולסיביות. מאפיינים אלו עלולים לפגוע באינטראקציות חברתיות ובכישורים אקדמיים, אשר בתורם יהיו בעלי השלכות שליליות על ההתפתחות התעסוקתית. האטיולוגיה עדיין שנויה במחלוקת, אך תפקידם של גורמים גנטיים נחקר. השכיחות אחוזים ובנים מושפעים יותר מבנות. איכות החיים הקשורה לבריאות של 7.2 העולמית של הפרעת קשב וריכוז בקרב ילדים הינה ילדים עם הפרעת קשב וריכוז ירודה יותר מילדים אחרים ללא ההפרעה. הממצאים העיקריים הקשורים למצב זה קשורים לגורמים פסיכיאטריים ונוירו-קוגניטיביים, כגון הפרעות למידה ושינה, חרדה והפרעת התנגדות, המאופיינים בעצבנות ובהתנהגות ללא שיתוף פעולה. בנוסף להשפעה הבריאותית הכללית, להפרעות קשב וריכוז עשויות להיות השלכות על בריאות הפה, עששת השיניים הינה אחת הפגיעות המשמעותיות ביותר ללא מענה של אנשים עם צרכים מיוחדים. בעיות הקשורות לנוהגי היגיינת הפה והטיפול בשיניים עלולות לגרום לילדים עם הפרעת קשב וריכוז לפתח עששת של שיניים. לדעת המחברים, מידע אודות בריאות הפה של אנשים עם הפרעת קשב וריכוז יהיה חשוב לשיקול עבור בעלי עניין בעת פיתוח הנחיות להחלטות קליניות וגישות טיפול. מטרה המחקר נערך על מנת להעריך האם ילדים עם הפרעת קשב וריכוז מושפעים יותר על ידי עששת השיניים מאשר ילדים ללא PubMed , Embase , Scopus ההפרעה באמצעות סקירה שיטתית ומטא-אנליזה. חיפושים אלקטרוניים בוצעו בארבעה מאגרי מידע ( , וחיפושים ברשימת Google Scholar , חיפוש ב- OpenGrey . כמו כן בוצעו חיפושי ספרות אפורה ב- 2021 ) ביולי Web of Science ו ההפניות של המאמרים הכלולים. הקריטריונים לזכאות היו מחקרי תצפית בהם הושוו ילדים עם הפרעת קשב וריכוז לילדים ללא ההפרעה ביחס לעששת השיניים. בחירת המחקרים, מיצוי הנתונים והערכת הסיכון להטיה, תוך יישום כלי ג'ואנה בריגס (כלים להערכת המהימנות, הרלוונטיות והתוצאות של מאמרים שפורסמו בעבר) בוצעו על ידי שני סוקרים באופן עצמאי. נערכו שולבו במטא-אנליזות. המטא-אנליזה הראתה כי 10- מחקרים נכללו ו 13 . מטא-אנליזה והערכה של הטרוגניות בין מחקרים ) גבוה יותר מאשר בני גילם ללא DMF לילדים עם הפרעת קשב וריכוז היה אינדקס שיניים עם עששת/עקירה/סתימה (מדד ההפרעה. עבור משטחי עששת/עקירה/סתימה ומשטחי עששת, לא נצפה הבדל בין הקבוצות. בנוסף, לילדים עם הפרעת קשב וריכוז גבוה DMF היו סיכויים גבוהים יותר ללקות בעששת השיניים מאשר בני גילם הבריאים ולילדים עם הפרעת קשב וריכוז היה מדד משמעותית מאשר בני גילם ללא ההפרעה. מסקנת מחברי המאמר היא, שסקירה שיטתית ומטא-אנליזה זו הוכיחו כי ילדים עם הפרעת קשב וריכוז נוטים יותר לפתח עששת בשיניים מאשר עמיתיהם הבריאים.

Drumond VZ, Souza GLN, de Carvalho Pereira MJ, et al. Dental caries in children with attention deficit/hyperactivity disorder: A meta- analysis. Caries Res 2021. DOI:10.1159/ 000521142

64

Made with FlippingBook Ebook Creator