עמותון - עמותת חיל האוויר - גיליון פסח תשע"ט 2019

עמותון חיל האוויר

דף מורשת

מפקד טייסת הקרב הראשונה של חיל האוויר מודי אלון

סא״ל מרדכי (מודי) אלון ז"ל היה מפקד טייסת הקרב הראשונה של חיל-האוויר שהוקמה ופעלה משדה התעופה .1948 , באוקטובר 16- בתל נוף במלחמת העצמאות. הוא נספה בחזרה מתקיפה של טור שריון מצרי, ב בצפת, גדל בתל אביב וסיים את לימודיו במגמה החקלאית בגימנסיה העברית 1921 מרדכי אלון נולד בינואר 'הרצליה'. בתום לימודיו הצטרף להכשרה בדגניה א', נמנה על מקימי קיבוץ חניתה והיה חבר ב"הגנה". , בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, התגייס לצבא הבריטי, והוצב בתחנת האלחוט של חיל האוויר 1940- ב ) באלכסנדריה. R . A . F המלכותי הבריטי (ה- ברודזיה, ובסיומו הוצב לשרת כטייס קרב R . A . F התקבל לקורס טיס של ה- 1943 במחצית השנייה של שנת .1945- באיטליה, עד סוף מלחמת העולם ב נמנה מודי על גרעין הטייסים הראשון שהתגייס ל'שירות-האוויר', שהיה הכוח האווירי של היישוב 1947 בנובמבר העברי בתחילת מלחמת העצמאות. באותה תקופה הפעיל שירות-האוויר מטוסים קלים במגוון משימות שכללו: תקיפה, ליווי, סיור וצילום, קישור, אספקה לישובים נצורים וחילוץ נפגעים, ועוד. מטוסי שירות-האוויר פעלו כטייסת א' משדה דב בתל אביב, ומודי אלון נמנה על טייסיה. השתתף מודי אלון עם עזר ויצמן לו לנארט ואדי כהן – שני האחרונים מהמח"ל – ובארבעה 1948 במאי 29- ב מטוסי מסרשמיט שהובאו מצ'כוסלובקיה, בתקיפה המבצעית הראשונה של מטוסי קרב של חיל האוויר הצעיר. הם הפציצו ועצרו את השיירה המצרית, שהתקדמה לכיוון תל אביב, במעבר נחל לכיש על גשר שנקרא בעקבות התקיפה הזו "גשר עד הלום". התקיפה הזו היוותה למעשה את יצירתה של טייסת הקרב הראשונה של חיל האוויר , שמפקדה הראשון הוא סא"ל מודי אלון. 101 הישראלי – טייסת הוא פיקד על הטייסת במלחמת העצמאות, שלוחמיה כללו מספר קטן של טייסי קרב ישראלים כמותו, ורובם הגדול טייסים-מתנדבים מחו"ל (לוחמי המח"ל), יהודים ושאינם כאלה, אשר הגיעו ממדינות רבות, והצטרפו לכוחות הלוחמים של מדינת ישראל הצעירה במלחמתה לעצמאות. משום כך הייתה שפת הדיבור השלטת בטיסות ובחיי היומיום אנגלית. במהלך המלחמה ספגה העיר תל אביב הפצצות חוזרות ונשנות של מטוסי חיל האוויר המצרי.אלה גבו עשרות ביוני הוזנק מודי אלון אל עבר שני המפציצים (מסוג דקוטה) שהתקרבו אל העיר 3- חללים מתושבי העיר, עד שב והפיל אותם. בכך עצר את ההתקפות על העיר, והיה לטייס הישראלי הראשון שהפיל מטוסי אויב. בפיקודו לפעול משדה 101 , מחשש להפצצות מצריות על תל נוף, עברה טייסת 1948 בהמשך המלחמה – ביולי התעופה בהרצליה, והשתתפה בלחימה בקרבות אוויר, במשימות ליווי, תקיפה וסיוע אווירי. הוביל את חברו עזר ויצמן ל"גיחה בעברית" (כך הגדיר מודי אלון את משימת התקיפה של 1948 באוקטובר 16- ב זוג המטוסים, כשכוונתו לצאת משיגרת השימוש באנגלית ששלטה בטיסות עם המח"ל-ניקים) לתקיפת ריכוז כלי רכב מצריים באזור איסדוד, אשדוד של היום, במסגרת מבצע 'יואב' לפריצת הדרך לנגב הנצור. בשובו לנחיתה בשדה הרצליה, אירעה תקלה במנגנון הורדת כן הנחיתה של המטוס ובמהלך התמרונים שביצע בניסיונות להורידו עלה עשן מהמנוע, המטוס הנמיך בזווית חדה, התרסק ליד המסלול ומודי אלון נספה. בנופלו. יהי זכרו ברוך. 27 בן סא"ל בדימוס ערן רמות עמותת חיל האוויר יו"ר ועדת הנצחת מודי אלון

1 4

Made with FlippingBook Learn more on our blog