עמותון - עמותת חיל האוויר - גיליון פסח תשע"ט 2019

לוקהיד מרטין מצדיעה לחיל האוויר הישראלי

F-35-

70

F-35-

F-35.com:

לוקהיד מרטין – המשימה שלך היא המשימה שלנו

© 2018 Lockheed Martin Corporation

1 5

Made with FlippingBook Learn more on our blog