עלי חפר - גיליון 390 - יולי 2022

Animated publication

תמוז תשפ"ב 2022 יולי עיתון מ.א. עמק חפר 390 ' גיליון מס

מחדשים את החופים

בריאות טובה

חלוצות בעמק

עלי חפר חופי הים בעמק חפר משודרגים להנאת כולנו! 5 עמ' 1

ריאיון פרישה עם גלוריה רוט, ששימשה מנהלת מדור הבריאות שנה 27 במועצה במשך 16 עמ'

תערוכה מעוררת השראה על נשים פורצות דרך מעמק חפר 12 עמ'

אתר המועצה www.hefer.org.il

מוקד המועצה

9875

בווטסאפ 053-8981666

המוקד עומד לשירותך ונותן מענה זמין לתקלות ולבירורים כמו גם למצוקות דחופות בתחומי הביטחון והשירותים המוניציפאליים.

חברי המערכת דפנה יבנאי-פרטוש, ירונה פוליטי, הילה ישראל, יעל גלנטי, עו"ס שקד כחלון פדר, יוסי רור

עורך ראשי אלעד וינגרד

הורידו את האפליקציה החדשה, שכוללת מגוון שירותים מתקדמים! חפשו עמק חפר בחנות האפליקציות

כתבת ועורכת טלי אשחר גוטליב עיצוב נמרוד כתר, שמעון ברקוביץ

דפוס רבגון

מו"ל המועצה האזורית עמק חפר

צילום מגזין צור דניאל

צור דניאל, גיא שמואלי צילום: | חופי עמק חפר בשער:

התמונה הגדולה // ילדות וילדי בית הספר קדם בצילומים לרגל סוף שנת הלימודים צילום: יעל גלנטי | " לעיתון "ידיעות אחרונות

עלי חפר

2

חדשות העמק

שירות קוויקר בעמק חפר ממשיך במתכונת חדשה

על מנת לתת מענה ליותר ביקושים, עמק חפר יחולק לארבעה קוויקר | אזורי שירות - והנסיעה תהיה בתוך כל אזור בלבד ימשיך לפעול כשירות תוספתי, לצד התחבורה הציבורית המסורתית. שירות ההסעות הגמיש קוויקר בעמק חפר ממשיך - במתכונת . זאת, לאחר שנה של 24.7.2022- חדשה שצפויה להתחיל ב פעילות שהוגדרה כפיילוט. שירות קוויקר העלה את מספר השנה, 60%- המשתמשים בתחבורה הציבורית בעמק חפר ב נסיעות 700 נוסעים ביום - מה שחוסך 700- עם תוספת של כ ברכב פרטי ומקטין את העומס והזיהום בכבישי העמק. המתכונת החדשה של קוויקר הוכנה על ידי מומחי תחבורה, תוך ניתוח והסקת מסקנות מהשנה האחרונה. במתכונת זו, עמק חפר יחולק לארבעה מתחמים - מתחם חוף, מתחם מרכז, מתחם צפון ומתחם דרום. אזור הנסיעה בלב השרון יחולק לשני אזורים. הנסיעה בקוויקר תהיה בתוך כל אזור בלבד (ראו מפה בעמוד הבא). בכל המתחמים קוויקר עוצר בין היתר בתחנות בצירים ראשיים ), שבהן יש תדירות גבוהה של קווי 57 , כביש 4 , כביש 2 (כביש אוטובוס, חלקם לתחנות האוטובוס והרכבת המרכזיות נתניה וחדרה. בנוסף, ישנן תחנות משותפות לאזורי שירות שונים, כך שניתן יהיה לעבור ביניהם. מאזור השירות “מרכז״ ישנם גם קווי קוויקר ישירים לתחנת הרכבת בנתניה.

שינוי שיטת ההפעלה נועד להגביר את השיתופיות והזמינות של השירות. זאת, לאחר שניתוח הנתונים מהשנה החולפת הראה כי בשל המרחב הגדול (עמק חפר מתפרש על פני דונם), היו נסיעות ארוכות רבות עם נוסע אחד 130,000- כ או נוסעים בודדים. באותו זמן, נוסעים רבים שביקשו נסיעות קצרות שהיו יכולות לשלב מספר נוסעים ברכב בו-זמנית - סורבו על ידי המערכת הטכנולוגית, בשל חוסר זמינות של רכבים. בגרסתו זו, קוויקר עתיד לתת מענה ליותר ביקושים בכל אזור ולשרת יותר נוסעים. קוויקר פועל כשירות תוספתי, כאשר התחבורה הציבורית הסדירה תפעל בשינויים קלים. דוללו מספר נסיעות בשעות שהיו עם מיעוט נוסעים, ובוטלו מספר קווים בשעות הלילה המאוחרות עם מיעוט נוסעים, ושיש מסלולים דומים להם בקווים אחרים. לצד זאת - היישובים בת חפר ויד חנה אף , שיעבור ביישובי 40 ייהנו מקווים לנתניה שיעברו בהם: קו שיעבור בין היתר ברופין. 41 מזרח העמק, וקו באופן תקדימי, בקרוב יוחלף צי הרכב של קוויקר ברכבים חדישים ומונגשים, שיאפשרו גם מתן שירות לאנשים המתניידים באמצעות כיסא גלגלים. כשירות המציע פתרונות מותאמים לכל נוסעת ונוסע, ובדומה לשירותים דומים בארץ, תעריפי קוויקר יעלו (עד כה השירותים היו בעלות זהה לתחבורה הציבורית

עלי חפר

3

חדשות העמק

הקלות בפל״ח הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה לאחרונה מדיניות להקלות בפל״ח (פעילות לא חקלאית) בנחלות. ההקלות נוגעות למרחק הפל״ח ממבנים בחלקות שכנות (הקטנת המרחק) וכן לגובה מבנה (אפשרות לגובה רב יותר). מדיניות הוועדה משקפת רצון לאיזון בין התועלת הכלכלית לחקלאים לבין מניעת המטרדים לסביבה ולשכנים. מסמך המדיניות נשען על חוות דעת משפטית עדכנית של יועמ״שית הוועדה. הוועדה רואה במדיניות ההקלות בפל״ח הישג משמעותי ביותר לחיזוק איתנות החקלאים וחיזוק החקלאות, בד בבד עם שמירת הסביבה ואיכות החיים ביישובים. ש״ח. 10 - ק״מ 4 הרגילה). תעריפי הנסיעה יהיו שלושה: עד ש״ח. התשלום יהיה 19 - ק״מ 12 ש״ח. מעל 12 - ק״מ 4-12 מראש, בהזמנה באפליקציה, וניתן יהיה לבטל הזמנה שתי דקות לאחר שבוצעה. זאת, לאחר שבמתכונתו הקודמת של קוויקר, היו ביטולים רבים שגרמו לפגיעה באיכות השירות. ההרשמה לשירות - דרך אפליקציית מוביט. שיטת ההפעלה (זאת בכפוף להסדרת מלוא 24.7.2022- צפויה להשתנות ב האישורים הנדרשים על ידי משרד התחבורה וגורמי התפעול), ועל פי התכנון - התשלום יהיה באמצעות כרטיס אשראי החל .1.8.2022 מיום ראשת המועצה ד״ר גלית שאול: “המשך ההפעלה של קוויקר בעמק חפר הוא בשורה משמעותית לתושבות ותושבי העמק - ואנו מאמינים שהגרסה החדשה של השירות תיתן מענים משופרים. העובדה שהצלחנו להשאיר את קוויקר לצד שירותי ההסעה המסורתיים היא הישג גדול; כבר היום השירות מגדיל את כמות הנוסעות והנוסעים שנהנים מתחבורה 60%- ב

ציבורית בעמק חפר. נמשיך לעשות הכל כדי לספק כמה שיותר פתרונות תחבורתיים לתושבות ותושבי העמק, ולהתמודד עם האתגרים במרחב כפרי בעל שטח ופיזור גדולים כל כך״.

חדשות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעמק חפר

עוברים להיתרים ירוקים בוועדה המקומית בהתאם למדיניות המקדמת עבודה ירוקה וידידותית לסביבה, בוועדה המקומית עוברים בימים אלה להפקת היתרי בנייה באופן דיגיטלי - למען הסביבה שלנו: חיסכון אדיר בנייר ובשטחי אחסון, ולמען התושבות והתושבים: ייעול הליך הקליטה, הבדיקה והפקת האישורים - התושבים מקבלים את היתר הבנייה בקובץ אחד חתום ומאושר על ידי מנהל התכנון והגורמים המשפטיים. המועצה, יחד עם מנהל התכנון, מקדמתתוכנית מתאר כוללנית לעמק חפר מזה כשלוש שנים. התוכנית עוסקת במגוון נושאים שלהם יש השפעה על חיי היום יום של תושבי המועצה ובהם: מגורים, שירותי ציבור, תעסוקה, חקלאות, תיירות, דרכים, תשתיות ועוד. התוכנית משקפת את חזון המועצה בתחומים השונים ולפיכך יש לה חשיבות רבה והשפעה ניכרת על אופייה המרחבי של המועצה בעשורים הבאים. לאחר מספר סבבי תיאום עם נציגי הישובים, עם משרדי הממשלה, מוסדות תכנון ועם גופים סטטוטוריים נוספים, הגענו לשלב המבורך והמשמעותי של שיתוף הציבור הרחב בתוכנית. מטרת המפגש היא לשתף אתכם, תושבות ותושבי עמק חפר, בעקרונות התכנון בתחומים השונים ולשמוע את התייחסותכם לקראת המשך קידומה של התוכנית בוועדה המקומית ובוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. , באולם הכנסים במכללת 13/7/22 המפגש ייערך בתאריך רופין. ההרשמה למפגש הסתיימה, אך ניתן יהיה להשתתף בו באמצעות הזום. הפרטים באתר המועצה. כנס שיתוף הציבור בנושא תוכנית המתאר הכוללנית לעמק חפר

צילום: גיא שמואלי

עלי חפר

4

התחדשות בחופי עמק חפר עדכון ראשת המועצה ד״ר גלית שאול

חופי עמק חפר הם מהנכסים הטבעיים החשובים ביותר שלנו וחלק בלתי נפרד מהחיים בעמק. בחופים שלנו מתארחים מיליוני מבקרים מכל הארץ והמועצה משקיעה מדי שנה תקציבים גדולים מאוד בתחזוקתם ובניקיונם. השנה, לאחר שנים רבות שבהן לא נעשו שינויים משמעותיים בחופים, ולאחר עבודה מאומצת וממושכת של תכנון וביצוע, ביחד עם ועדת החופים המועצתית, שבה חברים גם תושבות ותושבים, יצאנו לדרך עם תוכנית מקיפה להתחדשות בחופים נעורים ומכמורת, בהתאם לחזון המועצה לחופי הים: “אקולוגיה, ספורט וקהילה״. בשני החופים ישנם מפעילים חדשים. עם כניסתם, נערכו בחופים פעולות ניקיון ופינוי נרחבות ביותר. שירותי ההצלה והעזרה הראשונה בשני החופים מופעלים על ידי המועצה, באמצעות קבלן, על מנת להבטיח את איכותם. בחופים מכמורת ונעורים ישנם חניונים בחינם, ולצידם גם חניונים בתשלום. תושבות ותושבי העמק יכולים לעשות מינוי שנתי במחירים מוזלים (כל הפרטים באתר המועצה או במשרדי החופים). בחוף בית ינאי, המופעל על ידי רשות הטבע והגנים, החנייה בחינם. המועצה פועלת להצטרף לפרויקט “שביל הים״, מסלול טיול המחולק למקטעים, מראש הנקרה ועד חוף זיקים. בנוסף, המועצה פועלת על מנת לקבל תקני “דגל כחול״ על מצוינות סביבתית בחופים, על כל המשתמע מכך.

צילום: טלי דברת | המסעדה החדשה בחוף מכמורת

שמעל לחוף הוקמה תצפית שקיעה להתעמלות חופית, וכן תצפית גולשים עם דשא יפהפה. בחוף מתוכננות פעילויות קהילתיות שונות כגון קבלות שבת, מבצעי ניקיון ועוד. חוף מכמורת בחוף מכמורת ישנה מסעדה חדשה, נעימה מאוד לישיבה, להנאת המבקרות והמבקרים בחוף. מועדוני הגלישה, שנמצאים במבנה ישן ורעוע, יועברו בקרוב למיקום אחר בחוף. בנוסף, מתוכננת הצבת מתקן התעמלות בחוף. חוף בית ינאי החוף התחדש בסוכת מציל חדשה, מעוצבת ובטיחותית. מיקום הסוכה וגובהה נקבעו על ידי משרד הפנים בשיתוף עם רשות הטבע והגנים, כשהקריטריון המשמעותי והחשוב ביותר הוא בטיחות והצלת חיי אדם באחד מהחופים הארוכים ביותר בארץ, שבו מבלים רוחצים וגולשים רבים. הסוכה החדשה נבנתה בעיצוב מודרני וחדשני תוך התייחסות רבה לנושא הנופי והסביבתי וחשיבה על רווחת המצילים שעובדים שעות רבות במהלך עונת הרחצה ונדרשים לערנות ודריכות רבה. אנו נמשיך לשמור על החופים, לחדש, לשפר ולהעניק עוד שירותים. מאחלת לכן ולכם הרבה הנאה בחופי העמק היפהפיים שלנו. ולא פחות חשוב - שמרו על עצמכם ואל תיכנסו לים ללא מציל!

צילום: צור דניאל

להלן סקירה קצרה של השינויים בחופי העמק:

נעורים עמק חפר MANAO חוף בחוף שופצה המסעדה והוקמו מלתחות ושירותים חדשים ומונגשים לנכים, וכן סוכת הצללה. מועדון הגלישה “גלים״, שלו מאות חניכות וחניכים, החל לפעול במבנה חדש בחוף, - מתחם התעמלות חופית המציע מגוון IMANA ולצידו נפתח פעילויות כושר, תנועה, אומנויות לחימה וסדנאות, וכן מגרש פוצ׳יוולי (משחק דמוי כדורעף חופים שמשחקים עם כל חלקי הגוף חוץ מהידיים) לרווחת התושבים ובאי החוף. על הרכס

חוף נעורים. אקולוגיה, ספורט, קהילה

עלי חפר

5

חדשות העמק

גאווה גדולה: טייסת מסוקים משלנו! .184 ברכות חמות לסגן נ׳ מעמק חפר - מסיימת קורס טיס מספר נערך בבסיס חיל האוויר 184 סיום קורס טיס ״מסדר כנפיים״ מספר מעמק חפר, טייסת 21 חצרים, ובו קיבלה את כנפי הטיס סגן נ׳, בת מסוקים. ראשת המועצה ד״ר גלית שאול הגיעה לטקס הסיום כדי לברך את נ׳. “אנו גאים בך מעמק חפר ועד השמיים״, אמרה. החלה הקמת החומה בקו התפר לאחר שנים של לחצים של ראשות וראשי הרשויות בקו התפר, ובהם ראשת המועצה ד״ר גלית שאול, מנהלת גבולות ותפר במשרד ק״מ של מכשול 45 הביטחון ופיקוד המרכז בצה״ל החלו בהקמת ביטחוני. העבודות להקמת המכשול, אשר כולל חומה ואמצעים טכנולוגיים, החלו בקו התפר בצפון השומרון, בסמוך לכפר סאלם, וימשיכו עד לאזור בת חפר. המכשול יכלול חומת בטון מאסיבית, מטר. 9 אמצעי מיגון ואמצעים טכנולוגיים נוספים בגובה של עד שנה. ראשת המועצה 20- החומה תחליף את הגדר שנבנתה לפני כ ד״ר גלית שאול: “אנו מברכים על תחילת העבודות להקמת החומה והמכשול הביטחוני, דבר שעליו נאבקנו במשך חודשים ארוכים - והוא הכרחי לביטחון תושבינו. אנו מקווים שהעבודות יתקדמו במהירות, וקוראים למדינה להמשיך בהקמת המכשול גם דרומית לבת חפר, למען כלל הרשויות והתושבים בארץ״.

צילום: אגף דוברות והסברה במשרד הביטחון

18- עמק חפר העפילה למקום ה בארץ במדד הרשויות הגאות בארץ 30- בשנה שעברה המועצה מוקמה במקום ה באותו מדד. מדד הרשויות הגאות נקבע על ידי האגודה רשויות המקדמות 52 למען הלהט״ב בישראל, שבדקה עשייה למען להט״ב. העלייה במדד נובעת מהפעילות הענפה של צוות הגאווה הרשותי בעמק חפר בשנתיים האחרונות. בראש הצוות עומדת ראשת המועצה ד״ר גליתשאול, אשר יזמה את הקמתו, והוא מורכב מעובדות ועובדי מועצה, וכן מתנדבות ומתנדבים מהעמק. בין היתר הצוות פועל להגברת המודעות והסברה, חיזוק והגדלת הקהילה, קידום תפיסה חינוכית ומתן מענה ייעודי לבנות ולבני הנוער, התאמת טפסי מועצה עבור משפחות גאות וקיום אירועי גאווה בעמק.

בנוסף סיים את הקורס בוגר בית הספר רמות ים שגדל בעמק חפר. לסגן נ׳ שני אחים. אמה מהנדסת מזון ואביה מהנדס תוכנה. סגן נ׳ הרחיבה בבית הספר התיכון את המגמות תיאטרון ומדעי המחשב. לפני גיוסה לקורס טיס, עשתה שנת שירות בכפר לנוער בסיכון, שם עבדה במשק של חיות ביחד עם הנערים ושימשה להם כ״אחות גדולה״. בזמנה הפנוי אוהבת נ׳ לצייר, לרוץ, לנגן בפסנתר ולטייל. לקראת גיוסה לצבא רצתה סגן נ׳ לשרת בתפקיד שיאתגר אותה בכל המובנים. בסיכומה את שלוש השנים בקורס אמרה: “אלו היו שלוש שנים מפתחות מאוד שהפכו אותי לבן אדם יותר טוב״. גאים בכם. בהצלחה!

עלי חפר

6

גאווה לאומית ומקומית שני תושבי עמק חפר - בין הזוכים באות נשיא המדינה להתנדבות לשנת תשפ״ב. ענת סמסון יופה מחופית, מייסדת ויו״ר עמותת ״בשביל המחר״, זכתה באות ליחידים, על פועלה למען לוחמות ולוחמים משוחררים המתמודדים עם השפעות חוויות לחימה והלם קרב, בדגש על לוחמים הסובלים מהפרעת דחק פוסט- טראומטית. העמותה הוציאה עד היום ובתוך כך, אירועי חודש הגאווה והסובלנות בעמק חפר התקיימו זו השנה השנייה ברציפות, מאז שהוקם הצוות הרשותי לקידום הקהילה הגאה. האירועים התקיימו בהובלת המרכז הקהילתי ברחבי העמק והתכנים הותאמו לקהלי היעד השונים. הצגות ילדים ושעות סיפור התקיימו בחניאל, בת חפר ואביחיל. באביחיל התקיימו הרצאה ושיח "משפחה מחוץ לחוק" עם משפחות להט"ביות מהקהילה המקומית, אשר סיפרו את סיפור הדרך הסבוכה להקמת משפחה גאה

לוחמים, וכיום 1,700- קבוצות מסע בהן השתתפו למעלה מ 118 ענת ממשיכה לפעול בה בהתנדבות, תוך שמירה על מעורבות גדולה וליווי מקרוב של משתתפי המסעות, המנחים ואנשי המקצוע. דוד קורן, בן קיבוץ העוגן, מנכ״ל עמותת ער״ן המוביל את העמותה כבר למעלה מעשור, קיבל את הפרס בשם העמותה מתנדבות ומתנדבי 1,600 שזכתה באות לארגונים, ובשמם של ער״ן ברחבי הארץ ובעולם. הפרס ניתן לעמותה על פועלה למען הענקת סיוע לאנשים במצוקה נפשית, למתמודדי נפש ולאנשים במצבי אובדנות. עמותת ער״ן מפעילה את הקו החם שעות ביממה ומגישה סיוע נפשי 24 הפועל במתכונת חירום ראשוני מציל חיים אנונימי ומיידי לפונות ולפונים המצויים במצבי דחק ומצוקה. אות הנשיא להתנדבות נחשב לאות הכבוד היוקרתי ביותר יחידים וארגונים, בגילים 12- בישראל למתנדבים והוא הוענק ל . האות הוקדש השנה “לפועלים ולפועלות לשותפות 16-89 ולסולידריות למען האדם, החברה והסביבה, בשאיפה ליצירת חברת מופת במדינת ישראל״. בישראל. בבת חפר הקרינו סרט וקיימו מפגש עם היידי מוזס. אירועי הפנינג משפחות התקיימו במכמורת ובת חפר, ומסיבות ברוח חודש הגאווה התקיימו ביד חנה ובבירה אלכסנדר. מפגש לבני נוער פאנל "סליחה על השאלה גאווה" התקיים בקיבוץ גבעת חיים מאוחד, בהשתתפות מתנדבים מהקהילה בעמק אשר ענו על השאלות שבני.ות הנוער העבירו מראש. היה ערב של שיח מרתק ופתוח בגובה העיניים בנושאים שונים.

צילום: קובי גדעון/ לע״מ

הסתיימה בהצלחה התוכנית ל״מנהיגות ומעורבות קהילתית״ בבת חפר

התוכנית - בארגון, הובלה והנחייה של מחלקת היישובים במועצה, בשיתוף עם המנחה שלי רפופורט, כללה חמישה מפגשים ויועדה לתושבות ותושבי בת חפר המעוניינים להכיר טוב יותר את מרחב העשייה החברתית/קהילתית/מוניציפאלית ביישוב ובמועצה, להשתלב ולהשפיע. את התוכנית פתחה ראשת המועצה ד״ר גלית שאול, בהרצאה על סיפורה האישי ועל דרכה בעשייה הציבורית למען הכלל: חברות בוועד מקומי בחגלה, תפקידים בכירים במשרד הרווחה וראשות המועצה. התושבות והתושבים שהשתתפו במפגש למדו על מבנה השלטון הדו-רובדי, על אופן ניהול וארגון היישוב ועל הפעילות החברתית/קהילתית הענפה בבת חפר, ורכשו כלים למימוש ויישום רעיונות לעשייה במרחב הציבורי. יותר מכל אפשרה התוכנית לכל אחד ואחת מחברי הקבוצה להתמקד בתחום שחשוב להם לקדם ביישוב והיו רוצה להיות מעורב ולהשפיע. תודה לכל מי שלקח חלק: עדי אמזלג יו״ר ועד בת חפר, אופירה קלפ, סגנית ראשת המועצה,

מידד כלפון נציג ההנהלה והמליאה ויו״ר וועדת ההיגוי להרחבת בת-חפר, יניב פרי יו״ר ועדת קהילה, עומרי צליל מנהל היישוב ואיריס לביא ממזכירות היישוב. המועצה בהובלת מחלקת יישובים תמשיך ותקיים תוכניות ל״מנהיגות ומעורבות קהילתית״ ברחבי העמק.

עלי חפר

7

חדשות העמק

מאות השתתפו באירוע שכולו ים, אקולוגיה וקהילה עמק חפרית מופלאה האירוע החל בריצת ניקיון של תושבות ותושבים, עובדות ועובדי המועצה ספורטאיות וספורטאי אס"א רופין ונציגי עמותת אקואושן, שנערכה לאורך רצועת החוף ובמהלכה נאספה כטון אשפה. בתום ריצת הניקיון נערך אירוע השקת חוף נעורים המחודש, בו הוצגה תערוכת צילום תת ימי בשיתוף צלמים מקומיים והתקיימו שלל פעילויות ספורט לכל המשפחה, ללא עלות. האירוע נערך במעמד ראשת המועצה ד"ר גלית שאול, סגנה ומ"מ, יו"ר ועדת החופים ומחזיק תיק החופים חיזקי סיבק ובהשתתפות עובדות ועובדי אגף התפעול במועצה, חברי ועדת החופים המועצתית, היזמים והמפעילים החדשים של חוף מנאו נעורים, הבעלים של מועדון הגלישה גלים, וכן תושבות ותושבים ואורחים רבים.

שנה - והגעגועים ללטם, דקל ואביב 18 ממושב בארותיים אינם מרפים נערך טקס הזיכרון ללטם ודקל רוזנפלד, 30.6 ביום חמישי , שלושתם ממושב 12- ואביב כץ בן ה 7- ו 10 אחיות בנות בארותיים, אשר הלכו לעולמם בתאונה מחרידה שאירעה . הטקס המרגש נערך בגן 2004 ביום האחרון ללימודים בשנת הזיכרון שהוקם לזכרם בבארותיים, ובמסגרתו נשאו בנות ובני המשפחות דברים לזכרם, וחברות וחברי הקהילה חיבקו אותם ושרו עימם שירים, שבאמצעותם בחרו להנציח את זכרם של הילדים האהובים. בטקס השתתפו בני המשפחות, חברות וחברים, קהילת בארותיים-עולש, ראשת המועצה ד״ר גלית שאול, יו״ר ועד עולש יאיר בטיטו, נציגי הוועדים המקומיים, אפרת שפי ומיכל מגן תושבות בארותיים שהפיקו את הטקס.

צילום: אס"א רופין עמק חפר

16 הטקס השנתי לזכרם של מלוחמי חטיבת אלכסנדרוני

סיום השנה המרגש של הרכב “רקשרים״ התקיים בגן יאשיה

הטקס השנתי ללוחמי החטיבה, אשר נפלו בקרב הקשה על , נערך באנדרטת אלכסנדרוני אשר בקקון. 1948 קקון ביוני בטקס המרשים והמרגש השתתפו בנות ובני משפחות החללים, לוחמים ותיקים, לוחמי חטיבת המילואים הנוכחית, מנהלי ארכיונים, נציגי יד לבנים, אנשי מועצה, וכן תלמידות ותלמידים מקריית חינוך “מעיין שחר״ וקריית חינוך ע״ש בן גוריון בעמק חפר, אשר הציגו קטעי שירה וקריאה. ראשת המועצה ד״ר גלית שאול וסגנה חיזקי סיבק נשאו דברים בטקס המרגש והדגישו את חשיבותו המכרעת של הקרב, “קרב המתניים הצרים״ במלחמת העצמאות, ואת מחויבות המועצה לשימור זכרם של הנופלים, אתרי המורשת והקרבות והמקומות ההיסטוריים המספרים את הסיפור המקומי של העמק ושל המדינה.

הרכב “רקשרים״ הוא יוזמה מבורכת שמובילה מחלקת הנוער של המועצה, המחברת בין בנות ובני נוער מיוחדים במינם, באמצעות נגינה ושירה משותפת. הפעילות המשותפת של בנות ובני הנוער המניבה שירים מרגשים, עיבודים וביטויים ווקאליים מיוחדים, מתקיימת בהובלתו המקצועית של המנכ״ל והמייסד של “רקשרים״ בן צוק, ובתמיכה ושותפות מלאה של מחלקת הנוער במועצה ויו״ר פורום ועדות הנוער אורן מאיר, מזה שלוש שנים.

עלי חפר

8

מדור חדש ובו נעלה בעיות וסוגיות שעולות רבות בפניות הציבור למועצה, את הפתרונות המוצעים ואת העשייה המועצתית כדי לפתור אותן מ בעיה? ה

מה התושבות והתושבים יכולים לעשות בחצרות הפרטיות, בנוסף? לייבש כל מקווה מים עומדים: תחתיות עציצים, אגרטלים, כדים, מזרקות ביתיות, פתחי מרזבים, בסיסים של מתקני כדורסל וכדומה. למלא בחול בריכות מים עומדים, מקלטים מוצפים, בורות וצמיגים ישנים. להחליף את המים בכלי האוכל של בעלי החיים על מנת למנוע התפתחות זחלים. בשוקתות של פרות ועגלים מומלץ להשתמש בחומר ) המחסל את זחלי היתוש BTI( ״ הנקרא “בקתוש ואינו רעיל לבעלי החיים. להכניס דגים לבריכות נוי: משום שבבריכות עם דגים אין יתושים. מומלץ לבצע סיור משותף עם השכנים על מנת לאתר מים עומדים.

מתקפת היתושים - מה עושים ומה ניתן עוד לעשות? והפעם: עונת היתושים מתחילה עם העלייה בטמפרטורות, ומתרחשת בעיקר בין החודשים מרץ לאוקטובר. היתוש הנפוץ ביותר באזורנו הוא הטיגריס האסיאני - יתוש שחור עם פסים לבנים הפעיל ביום. עקיצתו מכאיבה ומטרידה, והוא מעביר מספר נגיפים הגורמים למחלות טרופיות מסוכנות לאדם. היתוש ניזון ממקורות מים עומדים ומצוי בעיקר בגינות פרטיות, חצרות, משתלות ובתי עלמין. די ליתוש בגובה מים של פקק בקבוק על מנת להתרבות. מה המועצה עושה כדי להדביר את היתושים? המועצה ואיגוד ערים שרון כרמל מרססים באופן תדיר במקווי מים ביישובים, בתעלות, בנחלים ובכל מקום אחר שנדרש.

דווחו למוקד המועצה על מקווי מים עומדים ומטרדי יתושים! 053-8981666 דיווח באמצעות ווטסאפ | 9875

עלי חפר

9

חדשות העמק

מנציחים את לוחמות ולוחמי ההגנה במשך שנה שלמה ערכו ארכיונאי העמק חיפוש, יצרו קשר עם המשפחות, תרו במאגר ארגון ההגנה ויצרו רשימת לוחמים ותיקים הקבורים בבתי העלמין של העמק. הורים וסבים של שנה היו חלק מארגון ההגנה הגדול והלאומי 100 כולנו, שלפני ולחמו כדי להקים ולשמור על המדינה ועל העמק. היוזמה היתה של ועדת השימור של המועצה כשהרעיון היה להנציח את מורשת ארגון ההגנה ואת לוחמיו בעמק חפר.

ברכות מראשת המועצה ומסגן שר הביטחון, צירפנו נוער מקומי שילווה את הוותיקים, הכנו טקסים מרגשים ששיאם יהיה בהדבקת הסמל על הקבר ע״י בן משפחה. בהזדמנות זו מודים מכל הלב ליוסי סורביץ, מארגון ותיקי ההגנה, שסייע רבות בפרויקט. המפגש הראשון היה באביחיל, ממש ביום השנה להקמת ותיקים, מחובקים בבניהם ובנכדיהם, 100 ההגנה. הגיעו מעל ברקע התנגנו שירי ההגנה והפלמ״ח המוכרים ומסביב היו תלויותתמונותשל אירועים ואנשיםמהתקופה. בטקס עלו כמה ותיקים שסיפרו על חוויותיהם בתקופת ההגנה. תמי גולן בת סיפרה כיצד גויסה להגנה ושימשה כאחות בקרב קאקון 92- ה ולזי בן יעקב סיפר כיצד הסתירו אקדח במנורת שולחן בביתו. הוא הדגיש במיוחד את חלקה המרכזי של אביחיל בארגון ההגנה בעמק חפר. הרבה דמעות התרגשות זלגו מעיני המשתתפים. צעירים רבים הגיעו לטקס כדי לראות ולשמוע על רגעי ההיסטוריה של היישוב מפיהם של הלוחמים הוותיקים. בתי העלמין 30- במשך חודש יולי כולו, נציב את הסמלים בכ של העמק. כל ישוב יקבע תאריך המתאים לוותיקיו או יצמיד את המפגש בבית העלמין לאירוע מיוחד בישוב. עבודתם קברי לוחמים 550 הגדולה והברוכה של הארכיונאים מצאה ותיקים בעמק, שלהם נוסיף את הסמל ונאמר תודה ענקית על תרומתם לביטחון המדינה. לא שכחנו! עמק חפר אומר תודה ללוחמיו, זוכר את ותיקיו וממשיך ומכבד את דור ההמשך של האנשים השומרים על גבולות המולדת. בהתאם למילות השיר - ונזכור את כולם. יהי זכרם ברוך. , מרכזת ועדת שימור ומנהלת מרכז תיעוד ברוריה קויתי בעמק חפר

// תמונות נבחרות מן הארכיון היה היה ליסוד ההגנה, הזמנו סמלי הגנה שאותם 102- לקראת שנת ה אנו עומדים להדביק על קברי ותיקי ההגנה. לטקס הצבת הסמלים הוספנו את דגל ההגנה, דגל המועצה ודגל ישראל,

חיילי ההגנה בקיבוץ עין החורש

עלי חפר

10

, יקרים הורים מסגרת בהעדר המאופיינת תקופה הינה הקיץ חופשת . מבוגרים נוכחות ללא חופשי זמן והרבה , סיכוניות התנסויות אחר לחפש הרצון גובר זו בתקופה . ובאלכוהול בסמים שימוש כגון : סיכון התנהגויות לצמצום יסייעו ילדכם עם ושיח פתוחה תקשורת 1 נסו לייצר סדר 3 דברו עם ילדכם

5 השאירו "דלת פתוחה" אליכם חשוב שהמתבגרים ידעו שהם יכולים לפנות אליכם בכל נושא ובכל שעה.

4 הדגישו את האחריות

2 הישארו מעורבים

באופן פתוח שאלו שאלות שמזמנות תקשורת פתוחה, גלויה ומקרבת, ללא שיפוטיות.

יום ברור נסו לייצר ולבנות עם ילדכם תכניות לקיץ המאפשרות יציבות ובהירות.

וודאו שאתם פוגשים את ילדכם לפחות פעם ביום בחופשה. וודאו שאתם תמיד יודעים היכן נמצאים, עם מי מבלים ומתי חוזרים.

שלהם כלפי עצמם וכלפי חבריהם. העבירו את המסר שאתם סומכים עליהם.

10

9 מסרים ברורים

8 צרו חוויות משותפות זה יאפשר לכם להישאר מחוברים אליהם. הם מחפשים את קרבתכם, גם אם אינם מראים זאת.

7

6 הביעו אכפתיות אמרו משפטים כגון "את/ה יקר/ה לי" "אני פה בשבילך" "אנחנו זמינים לכל מקרה".

שותפות הורים

סכמו עמם על שעת חזרה הקפידו עליה, ושימרו על קשר במהלך הערב.

ועקביים אלכוהול

פתחו קבוצת וואטסאפ עם הורים של חברים, ובמידת האפשר העבירו מסרים דומים.

מטשטש את שיקול הדעת! אם שותים לא נוהגים! לא נכנעים ללחץ חברתי! שימוש בסמים מסוכן ולא חוקי!

עלי חפר

11

תערוכת “חלוצות בעמק״ מוצגת בימים אלה במבואת הכניסה לבניין המועצה, ביוזמת והפקת מועצת נשים עמק חפר ויועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, ענת שבזי, מתוך כוונה לעורר השראה ולעודד נערות ונשים ליזום, לפתח ולפרוץ גבולות נשים תושבות העמק 12- תערוכה נותנת במה ל בעבר ובהווה, יזמיות ופורצות דרך בתחומן, שמימשו חזון וחלום, לצד גידול וטיפוח משפחה. החלוצות המופיעות בתערוכה הינן יזמיות שנכנסו ל״נעליים גבריות״ או יצרו “נעליים נשיות״ משל עצמן. ה החלוצות עמק חפר של

צילום: ויצ"ו קנדה

קנדה | )1891-1981( ז״ל אנה רגינסקי מנהיגה, אישיות חיה ודינמית בקהילה היהודית הקנדית ובויצ״ו-הדסה

אנה הייתה ממקימות ארגון ההסתדרות הציונית הדסה, היא הקימה את השלוחה הראשונה בקנדה וכיהנה כנשיאה השנייה של הארגון. אנה הייתה פעילה במוסדות ציוניים רבים ובהם קרן היסוד, הבונדס השתתפה אנה 1927 הישראלי, ארגון הנשים של קנדה ועוד. בשנת כציר בוועידת ההסתדרות הציונית של קנדה, שבמסגרתה התקבלה ההחלטה החשובה לגייס תרומה של מיליון דולר לצורך רכישת אדמת ואדי חווארת, הידועה כיום כעמק חפר.

אביחיל | )1925-2017( ז״ל רות פורת הספרנית של העמק

רות הקימה את הספרייה הראשונה במושב אביחיל עוד לפני קום המדינה. לאחר הולדת בתה השנייה, למדה בקורס ספרנות, וכשהייתה אימא לחמישה ילדים, הייתה פעילה בארגון ספרני ישראל וייסדה וניהלה את הספרייה האזורית של העמק, ששכנה אז בכפר ויתקין. רות הקימה ספריות נוספות, שבכולן היא הטמיעה את שיטת דיואי 1977 למיון ולסימון ספרים, ועל כך זכתה לשבחים רבים. בשנת נבחרה להיות מזכירת ארגון ספרני ישראל אס״י, תפקיד שמילאה שנות 27 יצאה לגמלאות, בתום 1991 במשך שלוש שנים, ובשנת עבודה בספרייה האזורית.

עלי חפר

12

בית יצחק | )1923-1976( ז״ל רות בנימין יזמית, המנהלת המיתולוגית של חוות הנוי

רות בנימין נמנתה על קבוצת האישים הבולטים ביותר, שתרמו רבות לפיתוח גננות הנוי בישראל. הודות לידיעותיה, ניסיונה המעשי הרב בגידול צמחים ויכולותיה הפדגוגיות, היא הצליחה לחנך ולהעמיד דור גננים הפועלים כיום בכל רחבי הארץ, ששמרו איתה על קשר אישי ונהנו מעזרתה והדרכתה בכל 1949 עת, עד לימי חייה האחרונים. עם הקמת חוות הנוי בעמק חפר בשנת השתלבה רות בבנייתה ועבדה בה, ובהמשך ניהלה אותה במשך שנים רבות. רות השתתפה בקביעות בעבודת הכתיבה בירחון “גן ונוף״ ונהגה לפרסם בו מדי חודש רשימות על צמחי נוי מטיפוחי החווה, חדשים וגם כאלה שנשכחו, ועל יישומם בגן. חומר רב זה שכתבה נערך לימים לספר “הצמח הנכון במקום הנכון״, שנחשב עד היום לתנ״ך של תחום הגינון בישראל ולמדריך שימושי לאנשי המקצוע ולחובבי הצמחים כאחד. מאות הצמחים והפרחים, בני טיפוחיה בחוות הנוי, המפארים כיום את גני הנוי בכל אזורי ארצנו, ביחד עם ספר זה - מהווים את המורשת החיה שהשאירה אחריה.

חוגלה | )1930-2019( ז״ל אורה נמיר חברת כנסת, שרת הרווחה, השרה לאיכות הסביבה ושגרירת ישראל בסין אשת הברזל הישראלית, שגדלה והתחנכה במושב כפר חוגלה בעמק חפר, שימשה במגוון תפקידים ציבוריים, כיהנה כחברת שנים 22- כנסת, שרת הרווחה והשרה לאיכות הסביבה במשך כ ברציפות - דבר נדיר מאוד בשנים אלה! אורה שימשה כיו״ר הוועדה לבדיקת מעמד האישה בישראל והוציאה את הדו״ח הראשון בנושא זה בארץ. היא כיהנה במשך ארבע שנים כשגרירת ישראל בסין ושגרירה לא-תושבת במונגוליה.

צילום: סער יעקב, לע"מ

)1954-2021( ז״ל ד״ר רונית פלוטניק קיבוץ משמר השרון חלוצה בתחום החינוך והפסיכולוגיה

רונית, ד״ר לפסיכולוגיה, נולדה והתחנכה בקיבוץ משמר השרון, הייתה פורצת דרך בגישתה להתייחסות חינוכית-הורית לתאומים. הרעיון של גידול כל תאום כאינדיבידואל היה רעיון חלוצי שלה, והפך ברבות השנים לגישה שנלמדת בקורסים שונים בחוג לפסיכולוגיה. רונית כתבה את הספר “שנינו יחד וכל אחד לחוד״ והייתה פורצת דרך גם בתחום הטיפול בילדים עם ליקויי למידה. רונית פיתחה שפה חדשה בגישה לילדים עם לקויות למידה, “שפת הלקות״, שבאמצעותה ניתן להבין את דרכי ההתבטאות וההתנהגות של ילדים עם לקויות למידה. הספר שכתבה, “לגדול אחרת״, ושיטת הטיפול שפיתחה, כוללים הקניית מיומנויות חברתיות לילדים אלו והיא נחשבת לחדשנית ופורצת דרך עד היום.

עלי חפר

13

צוקי ים | אהובה פאר יזמית ומנהלת בתחום חינוך טכנולוגי ורובוטיקה

אהובה הקימה וניהלה את המרכז ובית הספר חופי״ם לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בקריית החינוך ע״ש בן גוריון (רופין), שבו לומדים ילדות, ילדים, בנות ובני נוער מעמק חפר, יישובי המועצות האזוריות לב השרון וחוף השרון, כפר יונה, פרדסיה ״ בעמקחפר - FIRST״ וקדימה צורן. אהובההקימהאתקבוצותהרובוטיקההייחודיותשל ארגון עולמי המעודד ילדים ובני נוער להיות מנהיגי מדע וטכנולוגיה. בימים אלה אהובה מובילה את קבוצת נח״ת - נשות חפר בתנופה, ששמה לה למטרה לגבש את קהילת בני הרוצים להגשים חלומות, ליצור, ליזום ולהוציא לפועל יוזמות בתחומים +60 - ה חברתיים, חינוכיים, טכנולוגים, קהילתיים, כלכליים ואומנותיים. אהובה מכהנת כחברת מליאה וחברה בהנהלת המועצה, בוועדת החינוך ובמועצת הנשים של עמק חפר.

בית חרות | אלי אלוני פעילה חברתית ומומחית ליזמות ועצמאות במגזר הכפרי אלי כיהנה כראש החוג לאנגלית במרכז האקדמי רופין, היא חלוצת רעיון מועדוני נשות עסקים 30 הנטוורקינג של בעלות עסקים ואף הקימה ברחבי הארץ. אלי הקימה מועצות נשים במספר מועצות אזוריות בארץ והציבה לה מטרה לקדם נשים בתחום העסקים במרחב הכפרי ולשלבן מוקדי קבלת ההחלטות. אלי הקימה את האגף לכלכלה, לתעסוקה ולהכשרה מקצועית לנשים בנעמ״ת ארצית, התמודדה לכנסת מטעם המושבים וייצגה את ישראל בוועדה למעמד האישה באו״ם וכן עסקה בהדרכת מנהלים בחברת הטלקומוניקציה הגלובלית אמדוקס.

צילום: טל הראל גזית

כפר הרא״ה | שושנה שיקלר מייסדת ובעלת “העוגות של שושנה״

ועבדה כגננת בעמק חפר. 1963 שושנה נולדה ברחובות, הגיעה לכפר הרא״ה בשנת בכפר הכירה את יואל ויחד הקימו משפחה המונה ארבעה בנים ובת. עיסוקם העיקרי היה עבודה חקלאית, שבה לקחו חלק גם הילדים, ובבית תמיד הייתה עוגה חמה על שולחן, כשסביבו משפחה וחברים, סיפורים וחוויות. שושנה הגשימה את חלומה והקימה את מפעל חייה - קונדיטוריה מצליחה ומוכרת בעמק, שהיא הרוח החיה שמניעה ומפעילה אותה, וכל זאת מתוך הכרה בעצמה ואמונה כי הישגים ניתנים בעבודה ובמסירות, ביטחון עצמי ואחיזה במציאות יום יומית. חלומה שנרקם על בית קפה קטן בחצר הבית התגשם בזכות תעוזה. “הרואה בקפה״, שהוקם בסמוך לקונדיטוריה, מנוהל כיום על ידי בניה, שהם גם שותפיה העסקיים.

חניאל | ד״ר אורית כהן יעקובי וטרינרית מומחית אורית ניהלה את המרכז הפרה-קליני במכון הביולוגי במשרד ראש הממשלה, ניהלה את ועדת האתיקה הארצית לניסויים פרה-קליניים של משרד הבריאות (ועדת הלסינקי) והובילה תהליכים להפחתת השימוש בחיות ומזעור סבלן תוך שקיפות מקסימלית. אורית, שבבעלותה חברת יעוץ בתחום הביו-טק, הקימה בחניאל חווה לייצור סרום נגד הכשות נחשי צפע ואפעה, שמטרתו הצלת חיי אדם וחיה.

עלי חפר

14

בית חרות | נחמה רונן מנכ״לית המשרד לאיכות הסביבה, ח״כית וסגנית יו״ר הכנסת לשעבר, יו״ר תאגיד המחזור אל״ה לשעבר, יו״ר קבוצת ממ״ן ודירקטורית בחברות מובילות במשק נחמה, ילידת מושב אביחיל, היא אשת ציבור ופוליטיקאית לשעבר, שמילאה שורה ארוכה של תפקידים בכירים במשק הישראלי. היא הייתה האישה הראשונה שמונתה לתפקיד מנכ״לית משרד ממשלתי - המשרד לאיכות הסביבה, ובכך פרצה מחסום עבור נשים - כיום תשע נשים מכהנות כמנכ״ליות במשרדים ממשלתיים. בעת שמונתה לתפקיד מנכ״לית היא הקימה משפחה וגידלה את ילדיה הקטנים, ולאורך כל תקופת כהונתה נשמעו אמירות ונשאלו שאלות כיצד היא תוכל לשלב בין האימהות לקריירה, ונחמה עשתה זאת בהצלחה רבה, תוך קבלת תמיכה מבן זוגה. במשך כל שנות פעילותה נחמה דואגת להיות מוקפת בנשים ולקדם אותן ככל יכולתה, מתוך אמונה כי נשים הן מנהלות טובות יותר, גמישות יותר ופתוחות למגוון דעות. כיום, בנוסף לעבודתה כמנהלת בכירה ודירקטורית בחברות מובילות במשק, נחמה פעילה ומתנדבת בפרויקט של כלכלית עמק חפר ומלווה עסקים כמנטורית.

מכמורת | מאיה דאובר גולשת גלים תחרותית ובעלים של בית ספר לגלישה המתמחה בלימוד גלישה לנשים מאיה נולדה וגדלה בהדסה נעורים ובמכמורת, והיא גולשת הגלים הישראלית הראשונה שהשתתפה בסבב תחרויות מקצועני בחו״ל והחזיקה בתואר אלופת ישראל בגלישה במשך שנים. היא דורגה פעמיים כסגנית אלופת 18 אירופה בגלישת גלים ופעם אחת דורגה במקום חמישי בסבב תחרויות מקצועני בעולם. מאיה הקימה, ביחד עם שותפתה דלית חכים, את - בית ספר לגלישה שמתמחה MAYASURF בלימוד גלישת גלים לנשים, שאותו היא מובילה כמאמנת וכמנהלת.

אביחיל | ד״ר אתי אררט מנהלת גן החיות הלימודי חיפה לשעבר

אתי, מנהלת בעולם הגברי של ניהול גני חיות, בעלת תואר שלישי במנהל מערכות ציבור, ניהלה את גן החיות הלימודי חיפה, והייתה האחראית להפיכתו לגן חיות העומד בסטנדרטים בין לאומיים ומוכר על ידי ארגונים בין לאומיים. אתי שיקמה וניהלה את בית ספר “המכון הביולוגי״ שנמצא בגן החיות בחיפה, הקימה את מרכזי המורים בנתניה ובטירה שבמשולש בהנהגתו של יוסי שריד ז״ל, עזרה בהקמת “כפר עידוד״ - בית לאנשים עם צרכים מיוחדים בנתניה שנים, ולקחה חלק בוועדת החינוך של המועצה האזורית עמק חפר. 25 לפני אתי מכהנת כדירקטורית וחברת הנהלה במרכז לרכיבה טיפולית בתל מונד מיום הקמתו, ממשיכה בעשייה חברתית וחינוכית וחברה בקבוצת נח״ת - נשות חפר בתנופה.

עלי חפר

15

רק בריאות!

גלוריה רוט פרשה לאחרונה מתפקידה כמנהלת מדור הבריאות במועצה שנות עבודה מסורות. כעת היא מסכמת את התקופה 27 לאחר

מאת: טלי אשחר גוטליב

טקס הפרידה מגלוריה רוט, מנהלת מדור בריאות במועצה, שנים 27 שנערך בסוף חודש מאי, היה מרגש במיוחד. אחרי של עבודה במועצה פרשה גלוריה לגמלאות, ובחדר התאספו רבות ורבים מאלה שעבדו עימה במשך השנים, לרבות ראש המועצה לשעבר נחום איצקוביץ׳ ונציגים בכירים מקופות החולים ומשרד הבריאות. ראשת המועצה ד״ר גלית שאול נפרדה מגלוריה במילים שנים של עשייה? אני רוצה 27 חמות: “איך אפשר לסכם להודות לך מקרב לב על השנים הארוכות שבהן עבדת במסירות אין קץ במועצה. קצרה היריעה מלהכיל את העשייה הרבה והמשמעותית שלך. על קצה המזלג אפשר לספר על תחילת דרכך, כאשר פתחת את המרפאה האזורית הראשונה בשרונים. אחריה הגיעו נוספות, והאחרונה בהן היא מרפאת קדם. בין לבין קידמת ימי בריאות לתלמידים ולוותיקים, שמרת על קשר רציף עם המרפאות, היית ממונה על פגיעות מיניות ברשות ועל הכשרת ממוני פגיעות מיניות ביישובים, השתתפת בבניית תוכנית “אם לאם״ בקהילה ועוד ועוד. בשנתיים האחרונות, בעת משבר הקורונה, תרמת מעל ומעבר. פתחת מתחמי בדיקות וחיסונים, הנחית את המסגרות, הכשרת צוותים ועמדת בקשר עם כל הגורמים״. ראשת המועצה, מנהלים ועובדים נוספים ציינו כי הדבר המאפיין ביותר את גלוריה הוא הנתינה, ההקשבה לכל אחת ואחד שפנו אליה באופן ישיר, מתן העצות, הליווי והאכפתיות. מהעבודה כאחות עד ההתגייסות למועצה פנינו אל גלוריה על מנת לשמוע ממנה על הדרך הארוכה והמרשימה שעברה במועצה. “התחלתי את דרכי המקצועית כאחות״, מספרת גלוריה. “בצעירותי עברתי ניתוח וכשהתעוררתי וראיתי אחיות

מטפלות בי, מחייכות אליי ומחזיקות את ידי - הבנתי שזה מה שאני רוצה להיות כשאהיה גדולה. ואכן, למדתי סיעוד. בסיום לימודיי התמחיתי בבית לוינשטיין וטיפלתי בחיילים שעברו פציעות קשות. בהמשך עבדתי בבית חולים סורוקה במחלקה הנוירוכירורגית. “גרתי באותם ימים במושב שדות אשר היה בחבל ימית. הדרכתי והכשרתי אחיות לפתיחת מרפאות באזור, ובהמשך הקמתי את מחלקת הבריאות במועצה אזורית באשכול. במסגרת התפקיד הקמתי את שתי המרפאות האזוריות הראשונות באשכול״. לאחר פינוי ימית עברה גלוריה עם משפחה לחרב לאת. היא עבדה במרכז הרפואי הלל יפה כאחות והתנסתה במגוון תחומים של מקצוע הסיעוד - עד שפנו אליה מהמועצה האזורית מנשה כדי להחליף את מנהלת מחלקת הבריאות. בהמשך, כשראיתי שגם בעמק חפר יצא מכרז לתפקיד רכזת בריאות של המועצה - קפצתי על ההזדמנות להגדיל את העשייה״, מספרת גלוריה. “עזבתי את העבודה בבית החולים, הקטנתי את התקן במנשה הצטרפתי לשורות מועצת עמק חפר״. 1995- וב מהפך ארגוני בשירותי הבריאות בעמק “בתחילת דרכי בתפקיד בדקתי את שירותי הבריאות הקיימים בעמק, מתוך נקודת מבט רחבה ועם הרבה חשיבה מחוץ לקופסה. אמנם נהוג לחשוב שמה שעובד טוב - לא משנים, אבל לדעתי השינוי נחוץ לפעמים כדי לייעל מערכות ולשפר את השירותים - וזה היה בדיוק המקרה של שירותי הבריאות בעמק חפר״, מסבירה גלוריה. אחרי בדיקת השטח גלוריה אבחנה את הצורך בשיפור התשתיות והנראות של שירותי הבריאות הניתנים בעמק. היא גייסה את צוותי קופת חולים כללית למימון שיפור

עלי חפר

16

חזות כל המרפאות ביישובים. בשלב השני, עם כניסת חוק הבריאות הממלכתי, היא החליטה להוביל לשינוי ארגוני כולל בתשתיות הרפואה בעמק, ויזמה את הקמת תוכנית האב לשירותי הבריאות האזוריים במועצה. התוכנית כללה את המעבר ממרפאות יישוביות קטנות למרפאות אזוריות הערוכות לקלוט מספר נרחב של תושבים לאורך שעות היום ולספק שירותי בריאות מקצועיים ומתקדמים. “זה היה מהלך חדשני וייחודי, בעיקר ביישובים במרחב הכפרי. אני מודה מאוד לראש המועצה דאז, נחום איצקוביץ, על כך שקיבלתי ממנו חופש פעולה ומשאבים לפיתוח התוכנית בדיוק כפי שחלמתי״, אומרת גלוריה. המרפאה האזורית הראשונה שהוקמה הייתה מרפאת שרונים, שנחשבת גם היום למודל מוצלח ויעיל מאוד של מרפאה אזורית. אחריה הוקמו עוד חמש מרפאות אזוריות ברחבי העמק. “כל התהליך נעשה בשיתוף פעולה עם הנהלות היישובים, צוותי הרפואה והתושבים, ועל פי מדיניות המועצה ובהובלתה״, מעידה גלוריה. “הדרך לא הייתה קלה. היו הרבה חששות בקרב התושבים, בעיקר הוותיקים, שדאגו ששירותי הרפואה יתרחקו מהם, אבל בפועל השירותים הפכו ליעילים יותר, זמינים, נוחים ומותאמים למערכת מודרנית הראויה לתושבים במועצה ובמדינה כולה. המודלים שאנחנו הקמנו משמשים דוגמה ליוזמות דומות באזורים אחרים, שרק עכשיו משכילים להבין את היתרונות שבמודלים שפיתחנו לאספקת שירותי בריאות איכותיים ומותאמים לזמן ולכל קבוצות האוכלוסייה״, היא אומרת. “אשת יוזמה ועשייה״ דוד גרניצה, המנהל האדמיניסטרטיבי של מחוז שומרון שרון בשירותי בריאות כללית, הוא שאחראי על כל המרפאות של המחוז, בכללן כל מרפאות חפר, מבחינה תפעולית ואדמיניסטרטיבית, והוא עבד במשך שנים רבות בממשק עם גלוריה. “גלוריה הייתה לאורך כל הדרך פרטנרית יוצאת מן הכלל. היא אשת יוזמה ועשייה. בזכותה פיתחנו את רפואת הכללית בעמק חפר בצורה משמעותית מאוד. עבדנו ביחד ובשיתוף פעולה מלא על הקמת המרפאות האזוריות בעמק, מהלך שהוכיח את עצמו בכל המדדים. גלוריה הייתה מעורבת לא רק בהקמה אלא גם במהלך התקין והרציף של תפעול המרפאות. היא הייתה מעורבת בכל השלבים, ובכל פעם כשעלתה בעיה או דרישה - היא העלתה את הדברים בפנינו כדי שנוכל לתת מענה יעיל ושירותי לטובת קהל הלקוחות״. הקמת עמותת מ״ח - מצילים חיים בעמק חפר בין המהלכים המשמעותיים שהובילה גלוריה לאורך השנים היו קידום פעילויות בריאות בקרב אוכלוסיות שונות, הקמת צוותי צח״י רפואה ביישובים, וכן מתן מענה רפואי מידי במקרי חירום עד להגעת צוותי הצלה. “עוד דבר שאני גאה בו מאוד הוא הקמת עמותת ׳מ"ח - מצילים חיים בעמק חפר׳״, היא אומרת. “זוהי עמותה המסייעת לתושבי ובני עמק חפר בעזרה במימון טיפולים שאינם בסל הבריאות. העמותה מגייסת תרומות באופן קבוע

במבצעי התרמה בעזרת תלמידים מבתי הספר בעמק. כל מנהלי העמותה הם תושבי המועצה הפועלים בהתנדבות. אני ממשיכה בפעילותי בעמותה כחברת צוות ההנהלה גם היום, לאחר פרישתי״, אומרת גלוריה. אתגרי הקורונה עבודתה המסורה של גלוריה הגיעה לשיאה עם פרוץ משבר הקורונה. “כבר בתחילת משבר הקורונה המועצה הבינה שכדי להילחם בנגיף בצורה יעילה עלינו לא רק להישמע להנחיות משרד הבריאות והממשלה אלא גם להיות אקטיביים״, מספרת גלוריה. “מלבד פעילות מגוונת הקשורה בהסברה ובהקמת מתחמי בדיקות וחיסונים, נקטנו מייד בצעדים נוספים, בהם הקמת מערך של חוקרות אפידמיולוגיות מתנדבות של המועצה אשר קיבלו הסמכה בשיתוף פיקוד העורף ולשכת הבריאות בנפת נתניה; תיאום מול משרד הבריאות והקופות למתן מענה לחולים שביקשו להגיע למלונית; עמידה בקשר רציף עם החולים ועם צוותי צח״י ביישובים כדי לקבל תמונה מלאה לגבי איפה הם היו, מתי נדבקו וליד מי שהו, תוך כדי שמירה על פרטיות המאומתים. כך הצלחנו לקטוע את שרשרת ההדבקות״, היא מעידה. “תקופת הקורונה הייתה מאתגרת מאוד עבור כולנו, המועצה ושירותי הבריאות״, מוסיף דוד. “גלוריה סייעה בתיווך בין המועצה, היישובים והחברה הכלכלית עמק חפר ואפשרה להקים אזורי חיסון ואזורי בדיקות - אחד הגדולים והיעילים בהם היה בפארק העסקים עמק חפר״. דוד מסכם במילים חמות: “בזכות גלוריה עמק חפר היא המועצה המתקדמת ביותר בארץ מבחינת שירותי רפואה״. “כשאני מסתכלת על כל השנים שלי בעבודה במועצה אני מרגישה סיפוק רב. העמק והמועצה הפכו לבית תרתי משמע - גם מקום מגורי האמתי וגם ביתי השני״, מסכמת גלוריה. “אני רוצה להודות מאוד לראשת המועצה ד״ר גלית שאול, על כך שסמכה עליי ותמיד ידעה להגיד מילה טובה, לתמוך ולפרגן. בכוחות משותפים הצלחנו לדאוג לתושבי העמק לכל אורך השנים, וזוהי משימתה המרכזית של המועצה מאז הקמתה ולתמיד״. את תחום הבריאות במועצה תנהל מעתה יעל שקד, שמונתה לתפקיד מנהלת מחלקת עבודה סוציאלית קהילתית וקידום בריאות. “כבר בתחילת משבר הקורונה המועצה הבינה שכדי להילחם בנגיף בצורה יעילה עלינו לא רק להישמע להנחיות משרד הבריאות והממשלה אלא גם להיות אקטיביים. מלבד פעילות מגוונת הקשורה בהסברה ובהקמת מתחמי בדיקות וחיסונים, נקטנו מייד בצעדים נוספים אשר סייעו בקטיעת שרשרת ההדבקות״

עלי חפר

17

כלכלית עמק חפר

קידום עסקים קטנים בעמק חפר

העסקים מחזירים לקהילה מתחם ביתנס החל ביוזמה למען הקהילה בעמק חפר והסביבה - המתחם יצא במבצע איסוף תיקי בית ספר, תיקי גן וקלמרים במצב טוב - עבור ילדים שזקוקים לפריטים עבור שנת הלימודים הבאה. רגע לפני שאתם זורקים את התיק הישן, 1.7-10.8 קפצו לנקודת האיסוף במתחם ביתנס, בין התאריכים ותרמו את הפריטים כדי שכמה שיותר ילדים יוכלו לפתוח את שנת הלימודים הקרובה עם חיוך!

המחלקה למנהל עסקים במרכז האקדמי רופין, בשיתוף מנהלת העסקים כלכלית עמק חפר, יוצאים בפרויקט מיוחד לקידום עסקים קטנים. עסקים שייבחרו לפרויקט יזכו לליווי של צוות סטודנטים.ות בפיתוח נוכחות העסק ברשתות החברתיות, קידום בזירה הדיגיטלית ובניית אתר, עיצוב לוגו, קטלוגים, ברושורים, גרפיקה ועוד. את הסטודנטים.ות ילווה צוות מרצים.ות בכיר מתחום השיווק והפרסום שבמחלקה. של פרויקט מוצלח זה, וניסיון העבר מוכיח 15- זוהי השנה ה שעסקים שלקחו חלק בפרויקט מינפו באופן משמעותי את פעילותם. מה נדרש מבעל העסק? שותפות ונכונות לשלב סטודנטים.ות בפרסום העסק. בעלי עסקים קטנים בעמק חפר מוזמנים להגיש מועמדות.

איסוף ילקוטים/תיקי גן/קלמרים עבור משפחות נזקקות

לפרטים והרשמה:

hilai@hefer.org.il

מטיילים ומכירים את עמק חפר קמפיין הקיץ של תיירות ומנהלת העסקים של עמק חפר יוצא לדרך. תיירות עמק חפר ומנהלת העסקים יוצאים בחודשים יולי-אוגוסט בקמפיין דיגיטלי ארצי ברשתות החברתיות על מנת למשוך מבקרים לעסקים בעמק חפר. במסגרת הקמפיין נבנה אתר ייעודי הכולל את העסקים שנרשמו ואשר מעניקים הטבות למבקרים. כל עסק שערוך לקבל מבקרים מוזמן להירשם ולהציע את ההטבה למבקרים בעמק. בקיץ שעבר הינו 2022 אנשים, והיעד לקיץ 80,000 נחשפו לקמפיין להגדיל את החשיפה. בעלי.ות עסקים בעמק מוזמנים.ות להצטרף לקמפיין ולהציע הטבות למבקרים. הצטרפו לרשימת עסקים המשתתפים www.bit.ly/3aWiAYc

עלי חפר

18

הפנים מאחורי העסקים

// הדר עם דרור זורע מומחה למיתוג ושיווק

שנים. אחרי שנים של עבודה 25 “אני מתגורר בעמק חפר כבר כשכיר בתפקידי שיווק בכירים ובניהול פרויקטים ללקוחות גדולים, התחלתי לעבוד כיועץ מטעם מעוף, משרד הכלכלה והתעשייה, ולעזור לעסקים קטנים ובינוניים בעמק חפר באמצעות ייעוץ וליווי שיווקי אישי. בעזרת הסבסוד של מעוף עלויות הייעוץ הופכות נגישות ואטרקטיביות גם ללקוחות ועסקים קטנים בתחילת דרכם. במהלך עבודת הייעוץ אני נחשף יום יום לאנשים מרתקים בעשרות תחומים שונים, מעסקים זעירים של קוסמטיקה, מוצרי צריכה ומקצועות חופשיים, דרך סטארטאפים בביוטכנולוגיה, הייטק ומדע ועד חברות גדולות בחקלאות, בתעשייה ובתשתיות. האתגר שלי הוא להבין את הדילמות והבעיות ולעזור בחיפוש הפתרונות שהכי מתאימים לקידום העסק. בדרך כלל התהליכים מתחילים במיפוי העסק והמתחרים ובחירת המיתוג המבדל. אחר כך עוברים לגיבוש אסטרטגיה מנצחת, בחירת תמהיל שיווק, פרסום ומדיה דיגיטלית תפור למידות הלקוח ובסוף בונים תוכנית פעולה לשיפור הביצועים״.

“פעם בחודש תעשו הפסקה של כמה הטיפ שלי: שעות מהשוטף, שבו עם עצמכם או עם מישהו קרוב אליכם שאתם מעריכים את דעתו ותפתחו את הראש (עדיף בסביבה נעימה ולא בעסק). מה היה החודש אצלנו ומה אצל האחרים? האם קורים דברים חדשים שכדאי להתחשב בהם? מה נשמע אצל הלקוחות ומה אצל הספקים? איך העובדים מרגישים? רשמו לכם מספר נקודות חשובות על דף וצאו לחודש הבא. הרוטינה והשעמום היא אבן כל נגף. תרעננו ותמציאו את עצמכם כל פעם מחדש״.

ליצירת קשר ופרטים

www.drorzorea.com

054-4817171

רוצים שיכירו גם אתכם? asakimhefer@gmail.com שלחו לנו הודעה בפייסבוק "עסקים כלכלית עמק חפר" או למייל

עלי חפר 19

חינוך

- מסכמים את שנת הלימודים תשפ"ב

/ מאיר אריאל זרעי קיץ זרעי קיץ נישאים ברוח מעירים זיכרונות מעוררים ערגונות זרעי קיץ באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך להיות

קיץ נעים!

הורי עמק חפר היקרים; אני רוצה לפנות אליכם במסר אישי - בואו נעבוד ביחד! נוצר שיח בארץ לפיו הורים ומורים הם משני צידי המתרס. אני לא רואה זאת כך! לכולנו מטרה משותפת - יצירת מערכת החינוך הכי טובה שאפשר למען ילדינו. בואו נניח את הציניות, הביקורתיות והארסיות בצד ונפתח דלת לאנושיות, לפרגון, למשוב חיובי ובונה. הסיבה העיקרית לנטישת מערכת החינוך בימים אלו היא שחיקה של הצוותים, שנוצרה במידה רבה מהאווירה הציבורית נגדם. בימים אלו מתנהל מו״מ על שכר המורים. לאחר למעלה שנים במערכת החינוך אני יכולה להבטיח לכם 20- מ שאנשי החינוך לא בוחרים בשליחות זו בשל השכר. גם לא בגלל החופשים או התנאים המפנקים. הם אוהבים ילדים ואוהבים לעבוד עם ילדים. הם מאמינים בחינוך כייעוד עם משמעות. חשוב מאד שהם ירוויחו שכר ראוי, אבל לא פחות חשוב שיהיה שינוי במבנה משרת המורה; שחלק מהשבוע יוקדש לשעות הכנה, לשיחות עם הורים ותלמידים, שלכל מורה תהיה פינת עבודה תלמידים בממוצע, 26- ראויה, שבכיתות לא יהיו יותר מ שבכל בית ספר יהיו מספיק שעות ייעוץ ופסיכולוגיה ושמערכת השעות תכלול שעות מנוחה והפסקות ראויות. לילדינו מגיע צוותי חינוך נפלאים ולצוותי החינוך שלנו מגיע תנאי עבודה אנושיים ומתגמלים. ביקשנו מבתי הספר לסכם את שנת הלימודים בסיפור על פרויקטים מרכזיים שנערכו במסגרות החינוך השנה. אתם מוזמנים לקרוא על פועלם, לשאוב השראה ולהיות גאים בתלמידים ובתלמידות ובצוותי החינוך המלווים אותם ואותן לאורך כל הדרך. אני מאחלת לכולם חופשה נפלאה ובטוחה! תבלו עם המשפחות, תייצרו חוויות משותפות וזיכרונות נעימים. החיים הם עכשיו! ירונה פוליטי, מנהלת אגף החינוך

בחודש האחרון לשנת הלימודים חווינו הרבה סיומים מרגשים, פרידות, וגם חשש מהבאות. ילדי הגן אוטוטו עולים לכתה א׳, תלמידים עוברים מהיסודי אל חטיבות הביניים ומהחטיבות אל התיכונים, בוגרים עושים את צעדיהם הראשונים בעולם של הגדולים: שנות שרות, מכינות וצה״ל. המורים והמורות נפרדו מהכיתות, ראו איך הילדים התבגרו וכבר מתכוננים לשנה הבאה או לכיתה חדשה. המנהלים והמנהלות אינם עוצמים עין מהדאגה בשל מחסור במורים, כיתות גדולות, מחסור ביועצת, אב בית שמסיים תפקידו ועוד ועוד. אמנם גם אנחנו סיימנו את השנה, אבל אנחנו כבר חזק בשנת הלימודים תשפ״ג: מטפלים בבטיחות, בשיפוצי קיץ, בסיום בינוי של המבנה ביובלים, בהיערכות לבנייה בבית יצחק, בהקמת גנים חדשים בחרב לאת, בהצטיידות של כיתות, בהנגשה אקוסטית, בשיבוצים של תלמידים, במעברים בין בתי הספר ובעיקר בתהליכי איתור וחניכה של מנהלים ומנהלות חדשים שאנחנו קולטים באהבה לשורותינו. תהליך ההתחדשות של מערכת החינוך הוא מעגל אין סופי, וזה הרגע לומר תודה ולצייד בברכת דרך צלחה את אלי ארביב, מנהל אביחיל, ואת אסף לוי, מנהל קדם, שנוסעים הרחק מעבר לים ומשאירים אותנו עם געגוע לשמחת החיים שלהם והתבונה שזכינו בה. בהצלחה ליהודה אטיאס, מנהל קריית החינוך בן גוריון, שמתחיל דרך חדשה אחרי השקעה אין סופית במגוון האתגרים שעמדו בפניו. בהצלחה לאורלי יוסיפוביץ, מנהלת תיכון שפרירים, שהביאה לקו הסיום קבוצת תלמידים מרגשת. בהצלחה לשמוליק סונגו, ששם את המרכז הימי של עמק חפר על המפה, לאורנה כהן, מנהלת ויתקין, שפורשת אחרי שנות ניהול רבות ומוצלחות, לגלית יוסף, ממייסדות שורשים, שיוצאת לשנת שבתון מרעננת, ולגילה ציטרון, שעוברת את הכביש מבית יצחק לניהול קריית החינוך בן גוריון. בהצלחה גדולה לכולם!

עלי חפר 20

בית ספר אופק: איך מסיימים מסע של שמונה שנים?

את שערי החינוך האנתרופוסופי כעוד אלטרנטיבה חינוכית לתושבי העמק. אנו מאחלים בהצלחה לכיתה החלוצית שסוללת את הדרך לתיכון הצומח ומודים לתמיכת המועצה ביוזמה המיוחדת הזאת!

בכיתה ח׳ הבוגרים של בית ספר אופק חווים שנה מיוחדת; שנה של פרידה מהמקום שהפך עבורם בית ומשפחה. במהלך השנה הנערים והנערות עוברים מסע של מבחני חניכה, אוסף של אירועים ורגעים משמעותיים, לצד התקדמות בלימודים העיוניים.

ראשית, הכיתה מעלה הצגת מופת בכוחות משותפים של מורים, הורים וילדים. בהמשך, כל אחד כותב עבודת ביוגרפיה אישית על דמות מעוררת השראה ומציג אותה. רגע ההרצאה מול כל תלמידי בית הספר, הצוות וההורים הינו רגע שיא, מעין מבחן אישי של אומץ ונוכחות. לאורך השנה מתקיימים שני טיולי מסע בני ארבעה ימים. הם כוללים טיול רגלי מאומץ, התמודדות עם הטבע, הקמת מחנה ושינה תחת כיפת השמיים. הנערים והנערות נדרשים להתמסר להוויה החברתית (ללא ניידים!) וזוכים לחוויה חזקה ומעצבת, הבונה כוחות אישיים ומגבשת את הכיתה. כיתה ח׳ שלנו מסיימת בגאווה את השנה וצועדת קדימה אל תיכון ״אופק״. זהו רגע חגיגי, רגע של תקווה והזדמנות לפתוח

בית הספר עמק חפר המשותף: פרויקט יזמות עסקית לתלמידים על הרצף האוטיסטי

מטרת הפרויקט לפתח אצל התלמידים כישורים ומיומנויותשל תכנון, יצירתיות, לקיחת אחריות, קבלת החלטות, התבוננות על נקודת מבט של האחר, הסתכלות והבנה כלכלית חברתית, התמדה ועבודה על פי הוראות תוך כדי תהליך של גיבוש וחיבור לנקודות הכוח של התלמיד וחיזוק תחושת המסוגלות. השנה הפרויקט מהווה הזדמנות חברתית ערכית לשותפות בין תלמידי בית הספר לתלמידים מקריית החינוך על שם בן גוריון. תלמידים משכבת ז׳ בקריית החינוך הגיעו למפגשי עבודה משותפים עם תלמידי כיתה ז׳ בבית הספר המשותף. שני אירועים משמעותיים שהתרחשו סביב הפרויקט ריגשו אותנו במיוחד: האחד, התלמידים יצאו למכירה מחוץ לבית הספר והעמידו דוכן בעגלת הקפה לילו בבית הלוי. השני, מגמת הדיפלומטיה ביקרה בבית הנשיא ומנהל קריית החינוך על שם בן גוריון בחר להעניק לנשיא את אחד המוצרים שלנו - קרש עץ ועליו עציץ מבטון ואותיות מבטון היוצרות את המילה ״משמעות״.

במסגרת פרויקט היזמות התלמידים שותפים למכלול הפעולות הדרושות להפעלתו של עסק: משלב התכנון של מוצר חדש, ייצור המוצר בעבודת יד, תמחור, מיתוג, שיווק ועד שלב המכירות. כל ההכנסות מהפרויקט מוקדשות לקידום פעילויות התלמידים והעצמתם בקהילה.

עלי חפר

21

חינוך

בית ספר מעיין: התנהגויות סיכוניות ותפקיד בית הספר

חופשת הקיץ היא זמן להתאוורר, לנפוש וליהנות. מסיבות סיום השנה מאחורינו, התלמידים החזירו ספרי לימוד, ניקו את הכיתות, קיבלו תעודות ויצאו אל החופש הנכסף. אבל ימי החופש הארוכים טומנים בחובם גם סכנות לא מעטות. ים סוער, מסיבות לתוך השעות הקטנות של הלילה, נהיגה פרועה, שתיית אלכוהול מופרזת ועוד. מה תפקידו של בית הספר מול התנהגויות סיכוניות של תלמידיו בשעות שלאחר יום הלימודים ובמהלך החופשות? זו שאלה מעניינת שבה אנו עוסקים ללא הרף. נקודת המוצא החינוכית היא שבית הספר דואג לשלום תלמידיו - בתוך בית הספר ומחוצה לו, במהלך שנת הלימודים ובחופשות. במסגרת החינוך הערכי שאנו שואפים לתת לתלמידנו, אנו עוסקים בהיבטים שונים של התנהגויות סיכוניות במטרה להפחיתן ומחנכים לשמירה על אורח חיים בריא. במהלך כל שנת לימודים, מכיתה ז׳ ועד סוף י״ב, נחשפים התלמידים למגוון רחב של תכנים בנושא. התנהגות סיכונית אחת שעד היום לא נתנו עליה את הדעת, והשנה החלטנו לעסוק בה, היא החשיפה הבלתי מבוקרת לשמש. אנחנו מכירים היטב את הנטייה של בני הנוער לצאת לבלות בים או בבריכה דווקא באמצע היום, כשקרינת השמש בשיאה. חבישת כובע נתפסת כמטרד לא אופנתי ומריחת קרם הגנה נראית כמיותרת ומציקה. רגע לפני שתלמידי שכבת י׳ יצאו לחופשת הקיץ, הפגשנו אותם עם יהלי וענבל. יהלי הוא בחור צעיר, בשנות העשרים לחייו, שלאחרונה אובחן כחולה בסרטן העור. ענבל היא מנהלת העמותה הישראלית לסרטן העור. התלמידים שמעו מיהלי כיצד נהג לבלות בגלישה בים במשך הקיץ, ללא הגנה בית ספר שדות בת חפר: לכולם יש מקום בוקר מרגש התקיים לקראת סוף השנה לשכבות ה׳-ו׳ בבית ספר שדות - פאנל ״סליחה על השאלה״ - במסגרת חודש של למידה ושיח בנושא ״לכולם יש מקום״.

מתאימה, וכיצד חייו נעצרו בגיל כה צעיר עם גילוי המחלה. ענבל סיפרה לתלמידים את העובדות שרבים מאיתנו היו מעדיפים לא לדעת; בכל חודש מתגלים כאלף חולים חדשים אחוזים מהמקרים המחלה נגרמה 90- בסרטן העור בישראל. ב כתוצאה מחשיפה לא מבוקרת לשמש. התלמידים קיבלו הסברים לגבי השימוש בקרם הגנה, חשיבות היציאה לשמש עם כובע, שהייה בצל, השעות שבהן קרינת השמש מסוכנת במיוחד, הסכנה במריחת הגוף בשמן שיזוף, הסיכון בשימוש במיטות שיזוף ועוד. האם הרצאה כזו יכולה לחולל שינוי בהתנהגות בני הנוער בקיץ? קשה לענות על כך באופן חד משמעי, ולפעמים לוקח זמן (גם שנים) לדברים לחלחל לתודעה. במקרה הזה, אחת מתלמידות שכבת י׳ ניגשה אלינו בסוף ההרצאה ואמרה ״תודה. לא ידעתי שאני מסכנת את עצמי״. לפעמים משפט אחד אומר הכול. אנו מאחלים לכל התלמידים חופשת קיץ מהנה, משחררת ובטוחה. שמרו על עצמכם! משתתפי הפאנל היו מבוגרים וילדים מצוות בית הספר וקהילת בת חפר; מנהלת לילד הומוסקסואל, תלמידה בת לשתי אימהות, תלמידה ממשפחה יחידנית, מורה לסבית, מורה שחיה עם בת זוג. תלמידי השכבות עברו הכנה עם ורד דרור היועצת והגיעו למפגש סקרנים ובשלים. הם שאלו שאלות מעניינות, מכבדות ולפעמים אישיות, וקיבלו תשובות בגובה העיניים. המפגש היה מכיל, מאפשר, מקבל ומלמד מאוד. שיתוף הפעולה בין בית ספר שדות לבין ועדת הנוער וועדת התרבות בבת חפר הניב אירוע יוצא דופן, בוודאי בבית ספר יסודי. אנחנו, כצוות, למדנו שהכול אפשרי ושהדור הצעיר יודע הרבה יותר ממה שנדמה לנו. חשוב לדבר על הדברים, להיות אותנטיים ולאפשר שיח כן וגלוי. בעזרת אירועים כאלו נצליח לשנות תפיסות ולאפשר קבלה.

עלי חפר 22

כפר הנוער הדסה נעורים: תוכנית דיפלומטיה ומנהיגות

בתיכון נעורים התקיימה השנה תוכנית ייחודית, בשיתוף הסוכנות היהודית, לימודי הרחבה ב״דיפלומטיה ושליחות״. התוכנית כוללת מסלול המשלב בנוסף ללימודי הבגרות הרגילים התמחות במקצועות דיפלומטיה ושליחות הכולל לימודי אנגלית, הסברה ישראלית, היסטוריה, דמוקרטיה, שיטות ממשל ואזרחות, היכרות עם תרבויות וחיים מחוץ לישראל תוך התמקדות בעולם היהודי. התלמידים מפתחים כישורי מנהיגות, רוכשים כלים כמו דיבייטינג, סטוריטלינג, עמידה בפני קהל, העברת מסרים, פיתוח מנהיגות ומיומנויות תקשורת.

תלמידים מבית הספר בליווי 12 בתוכנית השתתפו השנה מורה לאנגלית ונציגי הסוכנות. התלמידים ביקרו בבית הנשיא, במוזיאון תל אביב וכן בסיורי מנהיגות והצגת דיבייטים. בחופשת הקיץ הקרובה יצאו התלמידים למחנה בן שבועיים בקנדה ושם יפגשו בתי ספר מכל העולם ויפתחו כישורי עבודת צוות, מנהיגות, שיתופי פעולה ועבודה עצמית בעזרת יצירתיות וחדשנות, וכל זאת בשפה האנגלית.

בית החינוך בית יצחק: חקר אזורים בישראל

שנת הלימודים של שכבת כיתות ה׳ בבית הספר הייתה בסימן חקר. במסגרת שיעורי גיאוגרפיה למדנו על הארץ, העולם, האקלים ותופעות שונות. הכרנו את האטלס ושימושי המפה ולמדנו לחפש מידע. למדנו גם ממה מורכבת הישראליות: נופים, מנהגים, חוצפה, המצאות, גאווה ישראלית, מאכלים ומסורות, ומכאן יצאנו לדרך - חילקנו את הארץ לאזורים, ערכנו הגרלה וכל קבוצה התבקשה לחקור אזור על פי מה שנלמד בכיתה. גילינו כמה יפה ארצנו הקטנטונת, כמה היא משופעת בתבניות נוף שונות ומגוונות. במהלך שיעורי החקר למדנו לעבוד בקבוצה, לשתף פעולה, לחפש מידע ואף לכתוב טיעון משכנע הקורא לתושבי הארץ להגיע לבקר ולגור באזור הנחקר. תוצרי החקר השונים קישטו את קירות בית החינוך והתהליך שעברנו יישאר בליבנו עוד שנים רבות. למדנו לפתור סכסוכים, להתפשר, לגשר, לסלוח ולוותר, הכול לטובת המשימה ותוך גילוי רגישות לתחושות האחר. למדנו להעצים רגעי חברות ונדרשנו להפגין הרבה יצירתיות. תודה לצוות המחנכות שלנו: יערה, הדס חן וענבר. נהנינו מכל רגע!

עלי חפר

23

חינוך

בית הספר אביחיל: על יצירה ונתינה קבוצת תלמידות משכבת ה׳ בבית הספר, ביחד עם המורה לאומנות שירה ניר-טננבאום, תפרו במהלך שיעורי האומנות בובות חיבוק שחולקו לילדים המאושפזים בבית החולים ״לניאדו״. פרויקט התפירה הינו חלק ממיזם ארצי המשלב יצירה ונתינה - ״יוצרים לנשמה״. במסגרתו תלמידי בתי ספר מקבלים ערכת

חומרי יצירה לתפירת בובות והדרכה מצולמת. התלמידים תופרים והבובות המוכנות עוברות בדיקת איכות, נארזות באריזה ייחודית של המיזם ומחולקות לילדים המאושפזים בבתי חולים. את המיזם הגתה ומובילה בהתנדבות נירה ג׳רבי מבארותיים - מורה לאומנות בגמלאות. הרעיון למיזם עלה בתקופת סגרי הקורונה ומאז הוא הולך ומתרחב ובתי ספר רבים לוקחים בו חלק. שירה מספרת שרצתה ללמד את הילדים להשתמש באומנות ובכישרון שלהם לטובת האחר. פרויקט הבובות היווה הזדמנות נפלאה ליצירה ונתינה מעומק הלב. עבור חלק ניכר מהילדים התפירה הייתה חוויה חדשה ולא מוכרת, שבמהלכה הם רכשו טכניקה שימושית ובעיקר הפעילו את היצירתיות והדמיון. על הדגם הבסיסי שנלמד נוצרו שפע של פיתוחים ודוגמאות. בקרב התלמידות עלתה התרגשות רבה מכך שהבובה - היצירה שלהן, תינתן לילדים שזקוקים לעידוד ולחיבוק. לכל בובה צורפה גם ברכת החלמה מהירה שהכינו התלמידות. אל התלמידות התופרות הצטרפו גם נשות צוות שביקשו לקחת חלק בחוויית היצירה ובחוויית הנתינה לאחר. הלוואי ונזכה להיות תמיד בצד הנותן!

סימני דרך: הבוגרות והבוגרים הראשונים שלנו!

לפני כחמש שנים, עם הקמתו של בית הספר ״סימני דרך״, קבוצת ״גבעות״ המופלאה החלה את דרכה איתנו. ההתחלה שלהם הייתה כתלמידי כיתה ב׳ שעברו לבית ספר חדש ולא מוכר לאחר שסיימו כיתה א׳ במגוון בתי ספר אחרים בעמק. בחמש השנים הללו הם צמחו ביחד עם בית הספר עצמו. בטקס הסיום המרגש, הבוגרות והבוגרים שלנו, בחולצות לבנות ובעיניים נוצצות, הציגו בפני קהל גדול ומחבק בשלל שירים וסיפורים את הסיפור שלהם, החלוצות והחלוצים של ״סימני דרך״. ברגע הסיום והפרידות גם אנחנו, הצוות החינוכי, דמענו מהתרגשות. יחד עם הילדות והילדים הללו גם אנחנו ניסינו והצלחנו, טעינו ותיקנו, ואז ניסינו שוב. בהרבה מובנים, ילדי כיתת גבעות והוריהם בנו איתנו את ״סימני דרך״ מן היסודות, ויצרו סביבנו תרבות קהילתית ועוטפת. בוגרות ובוגרי ה׳ ריגשו גם הם במילות הפרידה שלהם מחברותיהם וחבריהם.

מכאן הם ממשיכים אל חטיבות הביניים השונות והאיכותיות שבעמק, ואנחנו ב״סימני דרך״ נתגעגע אליהם ונלווה אותם מרחוק בהמשך המסע שלהם להגשמת החלומות.

עלי חפר 24

Made with FlippingBook Ebook Creator