כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 1

מ ת נ ה ל ה ד י ו ן

כ י צ ד

האם תאונה במהלך הפסקה נחשבת לתאונת עבודה?

ב ת ב י ע ה ש ל נ פ ג ע ע ב ו ד ה

באופן עקרוני התשובה חיובית. יחד עם זאת המוסד לביטוח לאומי עלול להערים קשיים כשלא מדובר על תאונה שהתרחשה במהלך עבודה בפועל, כך שבמקרים אלה מומלץ במיוחד להיעזר בשירות של עו"ד תאונות עבודה מיומן.

בכל שנה מתרחשות בישראל למרבה הצער כ- 70,000 תאונות עבודה. גם מספר הנפגעים גבוה מאוד ומגיע לעשרות אלפים מדי שנה. מי שאמור לסייע לעובדים שסובלים מפגיעה פיזית משמעותית עד כדי נכות ואובדן כושר העבודה הוא המוסד לביטוח לאומי. גוף זה אכן משלם דמי פגיעה וקצבת נכות בגין תאונות עבודה, אבל יש גם מקרים רבים שבהם ללא מעורבות עו"ד עם מומחיות בתחום ספציפי זה קשה עד בלתי אפשרי למצות את הזכויות. המוסד לביטוח לאומי מסייע לנפגעי תאונות עבודה בשתי דרכים אפשריות: א. תשלום דמי פגיעה - פיצוי בעבור הימים שבהם האדם לא יכול לעבוד עקב תאונת העבודה. דמי הפגיעה ישולמו עבור 90 ימים לכל היותר. גובה דמי הפגיעה נקבע בהתאם לשכר שלפני הפגיעה. ב. תשלום גמלת נכות - אם הפגיעה בעקבות תאונת העבודה מתמשכת , תיתכן קבלת מענק חד פעמי או אפילו קצבה חודשית קבועה. השלב הראשון בתהליך הוא הגשת תביעה לדמי פגיעה. לטופס זה, שנקרא ב.ל. ,211 יש לצרף תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה (או לחילופין דוח מחדר מיון / סיכום מחלה מבי"ח), אישורים אחרים המעידים על הפגיעה וכתב ויתור על סודיות רפואית. עצמאים נדרשים לספק אישור מהגורם שעבורו ביצעו את העבודה שבמהלכה התרחשה התאונה. אם הפגיעה היא כתוצאה מתאונת דרכים, יש לצרף אישור משטרה. לאחר קבלת דמי הפגיעה, ניתן להגיש תביעה נוספת - לקבלת גמלת נכות. ניתן להגיש תביעה זו גם אם חוזרים לעבודה, וגם אליה יש לצרף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים . שימו לב: במסגרת בירור תביעה זו, הביטוח הלאומי מזמין את העובד שנפגע לוועדה רפואית מטעמו. מומלץ להיעזר בשירותיהם של עורכי דין תאונות עבודה שרשאים להופיע עמו ולטעון בשמו.

האם תאונת דרכים בדרך לעבודה נחשבת לתאונת עבודה?

כן. תאונות בדרך אל מקום העבודה וממנו מוגדרות כתאונת עבודה. כלל זה חל על כל דרכי ההתניידות , כולל הולכי רגל.

האם ישנה התיישנות על תאונות עבודה?

כן. תביעה לדמי פגיעה ניתן להגיש עד שנה ממועד התרחשות התאונה. תביעת לגמלת נכות ניתן להגיש גם במועד מאוחר יותר, אבל אם נקבעת קצבה חודשית תוכלו לקבל רטרואקטיבית קצבאות רק עבור 12 חודשים.

עו"ד אימבר גולן פרטוש

כל הזכויות שמורות I גיליון 1

11

Made with FlippingBook Publishing Software