כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 1

"

. . . ע ד י ף ל מ י ש ע ו מ ד ב פ נ י ו ע ד ה ר פ ו א י ת ב ב י ט ו ח ל א ו מ י

ל ש כ ו ר א ת ש י ר ו ת י ו ש ל ע ו ר ך ד י ן ה מ ו מ ח ה ל ת ח ו ם ז ה . . .

ועדה הוא עניין מסובך ואסור להקל בו ראש. כמעט ואין סיכוי לנפגע שאינו מיוצג על ידי עורך דין המומחה לתחום זה, לקבל את המקסימום המגיע לו על פי החוק. עדיף למי שעומד בפני ועדה רפואית בביטוח לאומי, לשכור את שירותיו של עורך דין. רפואית ומתמחה זה, ילווה אותו לאורך כל ההליך וייצג אותו בפני הועדה הרפואית , כולל במהלך הבדיקה עצמה. הכרוכה בייצוג של עורך דין, מחזירה את עצמה פי כמה וכמה לאחר מכן, כאשר הנפגע זוכה לקבל את הפיצוי המקסימאלי המגיע לו. בתחום ההוצאה הכספית עורך דין העוסק בתחום

(הסובל

של הנבדק

נעליו

וחד משמעי שצריך לפרש כל ספק לטובת הנפגע).

מהגבלות בעמוד השדרה) אל מתחת למיטת הטיפולים על מנת לראות אם הוא יצליח להתכופף לשם בכדי להוציאן . תנועה

מנסים לייחס את הנכות שלך למצב רפואי קודם

במסגרת הניסיון של הועדה הרפואית לתת את הנכות הנמוכה ביותר שאפשר (ואם אפשר לא לתת נכות בכלל אז עוד יותר טוב), הועדה מנסה לייחס את כל הנכות הקיימת או חלק ממנה למצב רפואי קודם כלשהו של הנפגע וכך בעצם קובעת שהתאונה, כלל לא גרמה לנכותו או לחילופין שגרמה רק לחלק מן הנכות. למשרדנו טוענים שהרופא שבדק אותם במסגרת הועדה הרפואית ניסה להכשיל אותם במהלך הבדיקה באמצעות כל מיני דרישות שונות ומשונות לבצע תנועות באמצעות האיבר הפגוע ( עמוד שדרה בעיקר) ומתוך ניסיון להראות שהנפגע מנסה להאדיר את מצבו הרפואי או משקר לגביו ובעצם יכול לבצע בפועל תנועות שקודם לכן אמר שאינו מסוגל לבצע. כך למשל, במקרים מסויימים של הכשלה מכוונת, הכניסו הרופאים כאילו בלי כוונה את מכשילים את הנפגע בכוונה במהלך הבדיקה הרפואית רבים מהפונים

לא מתייחסים למסמכים הרפואיים בכללתו

שעליה מדווחים

ההרגשה נפגעים

בפני

אשר עומדים

ועדה ללא ייצוג משפטי, הינה שהרופאים בוועדה לא מתייחסים לכל התלונות שמציינים באוזניהם ולא טורחים להתייחס לכל המסמכים הרפואיים המצויים בתיקו של הנפגע או שהוגשו ע"י הנפגע. רפואית

התחושה היא שהועדה מייחסת משקל נמוך למסמכים המוכיחים את טענת הנפגע ומצב שני מייחסת משקל גבוה ביותר למסמכים שניתן לעשות בהם שימוש כנגד טענות הנפגע ואשר מהם עולה שמצבו כאילו טוב יותר.

הניסיון מראה כי בדיקתה של

10

כל הזכויות שמורות I גיליון 1

10

Made with FlippingBook Publishing Software