האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

Cortazar תוצאות של 496,5 חולות מ-21 מחקרים באנליזה של

. RNA של 12 גנים הנבדקים על ידי מדידת וחבריו עבודה Gianni כבר בשנת 5002 פרסמו )Recurrence Score) RS בה נבדק בין היתר ה- בקרב 98 חולות סרטן שד שקיבלו טיפול כימי היה גבוה RS טרום ניתוחי. התברר כי ככל שה- עלו [22]. PCR יותר, הסיכויים ל- עבודה אחרת מיפן שפורסמה בשנת 3102 נמוך, בינוני, וגבוה באמצעות RS בדקה קשר בין ,21 -gene Recurrence Score בדיקת ה- ) , וטיפול אנדוקריני Oncotype - DX ™ ™) נאו-אדג’ובנטי בחולות סרטן שד חיובי לאסטרוגן, ובחולות פוסטמנופאוזליות שטופלו . החולות נבדקו במשך 42 exemestane ב- בוצע על RS שבועות, ולאחריהם נותחו. ה- ביופסיית הגידול או הפרפרט הניתוחי. נמצא נמוך ובינוני, התגובה RS שבקרב נשים עם לטיפול האנדוקריני היתה גבוהה, כאשר ל-%95 של החולות היתה נסיגה לפחות חלקית של המחלה בצורה משמעותית, לעומת הקבוצה עם גבוה, בה התגובה לטיפול האנדוקריני היתה RS נמוכה - רק אצל%02 היתה נסיגה של המחלה. כמו כן שיעור הניתוחים משמרי השד היה גבוה Engl J Med. 2012 Jan 26;366(4):310-20. 17. Horak CE, Pusztai L, Xing G, et al. Biomarker analysis of neoadjuvant doxorubicin/cyclophosphamide followed by ixabepilone or paclitaxel in early- stage breast cancer. Clin Cancer Res. 2013 Mar 15;19(6):1587-95. Epub 2013 Jan 22. 18. Huober J, Fasching PA, Hanusch C, et al. Neoadjuvant chemotherapy with paclitaxel and everolimus in breast cancer patients with non-responsive tumours to epirubicin/cyclophosphamide (EC) ± bevacizumab - results of the randomized GeparQuinto study (GBC 44). Eur J Cancer. 2013 Jul;49(10):2284-93. Epub 2013 Mar 27. 19. White J, Mamounas E. Locoregional radiotherapy in patients with breast cancer responding to neoadjuvant chemotherapy: a paradigm for treatment individualization. J Clin Oncol. 2014 Feb 20;32(6):494-5. Epub 2013 Dec 30. 20. Mamounas EP, Anderson SJ, Dignam JJ, et al. Predictors of locoregional recurrence after neoadjuvant chemotherapy: results from combined analysis of National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-18 and B-27. J Clin Oncol. 2012 Nov 10;30(32):3960-6. Epub 2012 Oct 1. 21. Freedman OC, Verma S, Clemons MJ. Using aromatase inhibitors in the neoadjuvant setting: evolution or revolution? Cancer Treat Rev. 2005 Feb;31(1):1-17. Epub 2004 Nov 18. 22. Gianni L, Zambetti M, Clark K et al. Gene expression profiles in paraffin-embedded core biopsy tissue predict response to chemotherapy in women with locally advanced breast cancer. J Clin Oncol. 2005 Oct 10;23(29):7265-77. Epub 2005 Sep 6. 23. Ueno T, Masuda N, Yamanaka T, et al. Evaluating the 21-gene assay Recurrence Score® as a predictor of clinical response to 24 weeks of neoadjuvant exemestane in estrogen receptor-positive breast cancer. Int J Clin Oncol. 2013 Oct 8. [Epub ahead of print] רשימת ספרות

תת סוג של סרטן שד

) %( מס’ חולות

PCR (%,95% CI )

HR (95 % CI )

Luminal A

1986 (34.9) 630 (11.1)

7.5 (6.3-8.7)

0.47 (0.21-1.07) 0.29(0.13-0.65) 0.56(0.23-1.37)

Luminal B,HER2 neg

16.2 (13.4-19.3) 30.9(26.3-35.8)

Luminal B, HER2 pos ,with trastuzumab(Herceptin) Luminal B, HER2 pos, no trastuzumab HER2 pos,ER/PR neg with trastuzumab HER2 pos,ER/PR neg ,no trastuzumab

385 (6.8)

701 (12.3)

0.57(0.31-1.04)

18.3(15.5-21.3)

364 (6.4)

50.3(45.0-55.5)

0.08(0.03-0.22)

471 (8.3)

30.2(26.0-34.5)

0.29(0.17-0.50)

Triple Negative

1157(20.3)

33.6(30.9-36.4)

0.16(0.11-0.25)

. HR, hazard ratio. PCR,complete pathologic response. CI ,confidence interval משפיע באופן חיוני יותר על ההישרדות. PCR יותר נמוך השגת HR ככל שה- Cortazar, et al. Pathological complete response and long-term clinical benefit in breast cancer: the CTNeoBC pooled analysis. Lancet. Feb 14 [13]

נמוך מאשר בקרב RS יותר בקרב חולות עם גבוה [32]. RS חולות בעלות סיכום ניתן לסכם ולומר כי טיפול כימי טרום ניתוחי הוא טיפול נפוץ היום, המאפשר בעיקר ביצוע ניתוחים שמרניים יותר. השאלה האם טיפול

כזה יעיל בהפחתת הסיכון להישנות המחלה והעלאת שיעורי הריפוי, אינה מוכחת. קרוב cisplatin לוודאי שמחקרים בתרופות ישנות כמו ובתרופות חדשות יביאו לשיפור carboplatin ו- ביעילות הטיפול הנאו-אדג’ובנטי והתאמתו למטופלת באופן אישי.

20;27(18):2938-45. Epub 2009 Apr 13. 10. Buzdar AU, Ibrahim NK, Francis D, et al. Significantly higher pathologic complete remission rate after neoadjuvant therapy with trastuzumab, paclitaxel, and epirubicin chemotherapy: results of a randomized trial in human epidermal growth factor receptor 2-positive operable breast cancer. J Clin Oncol. 2005 Jun 1;23(16):3676-85. Epub 2005 Feb 28. 11. Untch M, Fasching PA, Konecny GE, et al. Pathologic complete response after neoadjuvant chemotherapy plus trastuzumab predicts favorable survival in human epidermal growth factor receptor 2-overexpressing breast cancer: results from the TECHNO trial of the AGO and GBG study groups. J Clin Oncol. 2011 Sep 1;29(25):3351-7. Epub 2011 Jul 25. 12. Gianni L, Pienkowski T, Im YH, et al. Efficacy and safety of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in women with locally advanced, inflammatory, or early HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a randomized multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2012 Jan;13(1):25-32. Epub 2011 Dec 6. 13. Cortazar P, Zhang L, Untch M, et al. Pathological complete response and long-term clinical benefit in breast cancer: the CTNeoBC pooled analysis. Lancet. 2014 Jul 12;384(9938);164-72. Epub 2014 Feb 14. 14. Berruti A, Generali D, Kaufmann M, et al. International expert consensus on primary systemic therapy in the management of early breast cancer: highlights of the Fourth Symposium on Primary Systemic Therapy in the Management of Operable Breast Cancer, Cremona, Italy (2010). J Natl Cancer Inst Monogr. 2011;2011(43):147-51. 15. Liedke C, Mazouni C, Hess KR, et al. Response to neoadjuvant therapy and long-term survival in patients with triple-negative breast cancer. J Clin Oncol. 2008 Mar 10;26(8):1275-81. Epub 2008 Feb 4. 16. Bear HD, Tang G, Rastogi P, et al. Bevacizumab added to neoadjuvant chemotherapy for breast cancer. N

1. Hortobagyi GN, Blumenschein GR, Spanos W, et al. Multimodal treatment of locoregionally advanced breast cancer. Cancer. 1983 Mar 1;51(5): 763-768. 2. Gralow JR, Burstein HL, Wood W, et al. Preoperative therapy in invasive breast cancer: pathologic assessment and systemic therapy issues in operable disease. J Clin Oncol. 2008 Feb 10;26(5):814-9. 3. von Minckwitz G, Blohmer JU, Costa SD, et al. Response-guided neoadjuvant chemotherapy for breast cancer. J Clin Oncol. 2013 Oct 10;31(29):3623- 30. Epub 2013 Sep 3. 4. Boughey JC, Suman VJ, Mittendorf EA, et al. Sentinel lymph node surgery after neoadjuvant chemotherapy in patients with node-positive breast cancer: the ACOSOG Z1071 (Alliance) clinical trial. JAMA. 2013 Oct 9;310(14):1455-61. 5. von Minckwitz G, Untch M, Blohmer JU,et al. Definition and impact of pathologic complete response on prognosis after neoadjuvant chemotherapy in various intrinsic breast cancer subtypes. J Clin Oncol. 2012 May 20;30(15):1796- 804. Epub 2012 Apr 16. 6. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15- year survival: an overview of the randomized trials. Lancet. 2005 May 14-20;365(9472):1687-717. 7. Rastogi P, Anderson SJ, Bear HD, et al. Preoperative chemotherapy: updates of National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Protocols B-18 and B-27. J Clin Oncol. 2008 Feb 10;26(5):778-85. 8. Cuppone F, Bria E, Carlini P, et al.. Taxanes as primary chemotherapy for early breast cancer: meta-analysis of randomized trials. Cancer. 2008 Jul 15;113(2):238-46. 9. Untch M, Möbus V, Kuhn W, et al. Intensive dose-dense compared with conventionally scheduled preoperative chemotherapy for high- risk primary breast cancer. J Clin Oncol. 2009 Jun

98

Made with FlippingBook - Online catalogs