האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

ושילובים מסוימים נמצאים יותר בשימוש על סמך ניסון קליני, מחקרים רנדומליים ופרופיל רעילות. מחקרים רבים נעשו בניסיון להוכיח יעילות של תרופה אחת לעומת האחרות, אך ללא תוצאות מרשימות, מה שהוביל לכך שההנחיות הטיפוליות לרוב פתוחות. למרות שטיפולים המבוססים על אנתרציקלינים וטקסנים נחשבים בין הטיפולים היותר יעילים, יעילות זו הובילה לכך שהם הוכנסו לפרוטוקולים של הטיפול המשלים, מיד לאחר האבחנה, ורוב הנשים עם סרטן שד גרורתי נחשפו לתרופות הללו עוד בשלב הטיפול המשלים. 4. טיפול מכוון מטרה בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בהבנת המנגנונים המולקולריים והשינויים הגנטיים המאפיינים את תאי הגידול. הדבר תרם משמעותית לפיתוח תרופות חדשות, מוכוונות מטרה. תרופות אלו עובדות בצורה שונה מכימותרפיה ציטוטוקסית, ועל פי רוב פרופיל אצל אחת מתוך 5 מטופלות עם סרטן שד, תאי הגידול מבטאים ביתר חלבון טרנס- ממברנלי החוצה את דופן התא בשם . החלבון הוא אחד מתוך משפחה HER2/neu של קולטנים טרנס-ממברנליים. כאשר ליגנד נקשר לחלק החוץ-תאי של הקולטן, מופעלת שרשרת אירועים תוך- תאיים המובילה בסופו של דבר לגדילה וחלוקה מוגברת של התא הסרטני. HER2/neu גידולי סרטן השד המבטאים ביתר מתנהגים באופן אלים יותר ומאופיינים בחלוקת תאים מהירה יותר. פותחו מספר , HER2/neu תרופות כנגד חלבון המטרה, ה- על מנת לנסות לעכב את המסלול המופעל. פיתוח התרופות והתגובה החיובית לטיפולים החדשניים שיפרה משמעותית את תוחלת החיים של המטופלת והאריכה את הזמן עד להתקדמות המחלה. תופעות הלוואי שלהן שונה וקל יותר. HER2/neu תרופות המכוונות כנגד

להלן פירוט התרופות הממוקדות: - נוגדן חד שבטי )Trastuzumab( הרצפטין אשר נקשר לחלק החוץ תאי של החלבון ובכך חוסם את מסלול העברת הסיגנלים ומאט את קצב גדילת התא וחלוקתו. נוסף על כך מעודדת התרופה את המערכת האימונית ADCC-) לאפקטיביות יתרה כנגד תאי הגידול . )Antibody-dependent cellular cytotoxicity מתן הרצפטין, כתוספת לכימותרפיה הנתנת בקו ראשון, משפר את התגובה, את הזמן עד להתקדמות המחלה ואת הישרדות החולות. יצויין כי מתן הרצפטין ללא טיפול כימי אינו משמעותי [71-12]. Treatment( כאשר המחלה מתקדמת ניתן להמשיך את )Beyond Progression הטיפול בהרצפטין בשילוב עם כימותרפיה אחרת. לאחר התקדמות נוספת יש לשקול העובד במנגנון HER2/neu מעבר לטיפול נוגד אחר, כפי שיפורט בהמשך. הטיפול בהרצפטין ניתן ישירות לווריד אחת ל-3 שבועות. תופעות הלוואי של התרופה מתונות וכוללות חום וצמרמורת, חולשה, בחילה והקאה, שיעול, שלשול וכאבי ראש. רוב תופעות הלוואי חולפות לאחר המנה הראשונה של הטיפול. תופעת הלוואי המשמעותית אשר מחייבת התייחסות מיוחדת היא ירידה בתפקוד הלבבי שעלולה להגיע לאי-ספיקה לבבית, שחולפת לרוב עם הפסקת הטיפול. מסיבה זו יש לבצע מעקב אחרי התפקוד הלבבי לפני הטיפול ובמהלכו. – נוגדן חד שבטי )Pertuzumab( פרג'טה נוסף שנקשר, בין היתר, לאתר החוץ- תאי של החלבון הטרנס-ממברנלי (בשונה מההרצפטין, שנקשר לאתר אחר). ממחקר "קלאופטרה" עולה, כי שילוב של פרג'טה , שיפר )Docetaxel( עם הרצפטין וטקסו טר משמעותית את משך ההישרדות ללא התקדמות המחלה, לעומת טיפול בהרצפטין וטקסוטר בלבד. על סמך מחקר זה, הטיפול אושר לאחרונה במנהל התרופות והמזון כקו טיפול ראשון במטופלות )FDA( האמריקאי חיובי, ומאז HER2/neu עם סרטן שד גרורתי, ו-

פברואר 3102, טיפול זה מאושר גם בסל הבריאות בישראל. התרופה ניתנת דרך הווריד בשילוב עם הרצפטין וכימותרפיה, בתדירות של אחת לשלושה שבועות. במשלב המתואר, תופעות הלוואי כוללות נשירת שיער, שלשול, בחילות, עייפות, פריחה וירידה בספירת הדם הלבנה (רוב תופעות הלוואי הללו מופיעות במשלב הטיפולי של כימותרפיה והרצפטין, ללא פרג'טה). כמו ההרצפטין, גם את הפרג'טה לא ניתן לתת למטופלות עם תפקוד לבבי ירוד [22]. – תרופה נוספת המכוונת )Tykerb( לפטיניב . זוהי מולקולה HER2/neu כנגד החלבון קטנה (ולא נוגדן) השונה מתרופות אחרות בכך שהיא מכוונת (בין השאר) לחלק התוך ממברנלי של החלבון והיא ניתנת באופן פומי. התרופה מיועדת לנשים שמחלתן התקדמה לאחר טיפול בהרצפטין ומספר קווי טיפול כימותרפיים (קו טיפול שלישי והלאה כחסם ). לפטיניב לרוב משולבת עם HER2/neu , )Capecitabine( התרופה הכימית קסלודה הנתנת אף היא באופן פומי. תופעות הלוואי העיקריות של לפטיניב כוללות שלשול, בחילה והקאה, פריחה ותסמונת (תגובה טוקסית עורית) Foot & Hand במקרים נדירים לפטיניב יכול גם לגרום להפרעה בתפקודי כבד וכן לירידה בתפקוד הלבבי [32-42]. T-DM1 (Ado-trastuzumab Emtansine - נוגדן חד שבטי המוצמד לתרופה (Kadcyla . על ידי הצמדת )T-DM1( ציטוטוקסית הכימותרפיה לנוגדן, הטיפול הציטוטוקסי, (בעל פרופיל חמור של תופעות לוואי), מגיע ישירות , HER2 / neu לתאים שמבטאים ביתר את החלבון ומאפשר פרופיל רעילות הנסבל היטב. T-DM1 המחקר "אמיליה" בדק טיפול ב- מול טיפול בקסלודה בשילוב עם לפטיניב, והדגים שיפור בהישרדות ובהארכת הזמן ללא התקדמות מחלה. אישר את FDA המחקר הוביל לכך שה- כטיפול בסרטן שד גרורתי, T-DM1 הטיפול ב- בקו שני לאחר כישלון של טיפול בהרצפטין.

105

Made with FlippingBook - Online catalogs