האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

הלב. התכשיר ניתן בשילוב עם כימותרפיה, כאשר האפשרות של שילוב קרבופלאטין ) מועדפת בגיל המבוגר על TCH וטקסוטר ( טיפולים הכוללים אנתרה-ציקלינים, בשל הפחתה בסיכון לפגיעה לבבית. בנשים אצלן הגידול מבטא קולטנים להורמוני המין, והן אינן מתאימות לטיפול כימי, ניתן לשקול טיפול המשלב בין הרצפטין לטיפול אנדוקריני. לנשים עם גידול טיפול הורמונלי משלים פולשני המבטא קולטנים להורמוני המין מקובל להציע טיפול אנדוקריני. האלטרנטיבות ) ל-5 שנים AI כוללות: מתן חוסמי ארומטאז ( לטמוקסיפן, קיימת AI (בהשוואה בין מתן הפחתה בהישנות המחלה בקרב נשים שגילן נע בין 06-96, מ-%41 ל-%21, בהתאמה, ובנשים שגילן 07 שנה ומעלה מ-%71 ל-%41 בהתאמה) או טיפול בטמוקסיפן בלבד (האחרון בעיקר בקרב נשים הסובלות מאוסטאופורוזיס , כאשר מתן AI קשה המחמיר עם תכשירי

בהם באמצעות הרצפטין. טיפולים אלו מותנים כמובן ביכולתה של האישה לעמוד בהם, ובהתאם לרצונה. סיכום גידולי שד בקרב נשים מבוגרות מהווים בעיה רפואית שכיחה בקרב האוכלוסייה הגריאטרית. למרות שהתוויות הטיפול באמצעות ניתוח וטיפולים סיסטמיים דומים לאלו המומלצים בנשים צעירות, נשים מבוגרות מטופלות לרוב באמצעים פחות אגרסיביים. תוחלת החיים של נשים אלו מושפעת ממאפייני הגידול שלהן, ממחלות הרקע, מגילן, ומהגישה הטיפולית. ההבדל בין הטיפולים הניתנים לנשים צעירות לבין הטיפולים שניתנים לנשים מבוגרות מתבטא באפשרות להימנע מקרינת השד לאחר ניתוח משמר שד לגידול מוקדם, בחולות המקבלות טיפול אנטי אסטרוגני.

טמוקסיפן ל-5 שנים בהשוואה לפלסבו מפחית הישנות הגידול ל-01 שנים מ-%44 ל-%32 ומגביר הישרדות ספציפית לגידולי השד מ-%02 ל-%73, בהתאמה) [61-51] .ניתן גם לעבור בין התכשירים השונים. משך הזמן האופטימלי של הטיפול אינו ברור עדיין, אם כי מקובל לתת אותו למשך 5 שנים, ובמקרים מסוימים עד 01 שנים. מומלץ לטפל בדרכים אחרות בנשים שמצבן ) - שמסרבות לבצע Frail הבריאותי ירוד ( ניתוח או שאינן יכולות לעמוד בו מבחינה בריאותית. מרבית החולות שמצבן הרפואי ירוד, הסובלות גם מגידול המבטא קולטנים להורמוני המין, תקבלנה תכשירים אנטי הורמונליים. בנשים שהגידול שלהן מתקדם ואינו מבטא קולטנים לאסטרוגן, ניתן לשקול טיפול באמצעות תכשיר כימי בודד כמו ). כאשר מדובר Navelbine קסלודה או נבלבין ( ניתן, לטפל HER2 בגידולים המבטאים יתר

רשימת ספרות

1 Pierga JY, Girre V, Laurence V et al. Characteristics and outcome of 1755 operable breast cancers in women over 70 years of age. Breast. 2004 Oct;13(5):369-75 2 2. Bacchi LM, Corpa M, Santos PP et al. Estrogen receptor-positive breast carcinomas in younger women are different from those of older women: a pathological and immunohistochemical study. Breast. 2010 Apr;19(2):137-41. 3 Diab SG, Elledge RM, Clark GM. Tumor characteristics and clinical outcome of elderly patients with breast cancer.. 4 J Natl Cancer Inst. 2000 Apr 5;92(7):550-6 5 4. Anderson WF, Pfieffer RM, Doros GM, Sherman ME. Comparison of age distribution patterns for different histopathologic types of breast carcinomas. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006 Oct;15(10):1899-905. 6 Schonberg MA, Marcantonio ER, Ngo L et al. Causes of death and relative survival of older women after a breast cancer diagnosis. J Clin Oncol. 2011 Apr 20;29(12):1570-7 7 Extermann M, Aapro M. Assessment of the older cancer patient. . Hematol Oncol Clin North Am. 2000 Feb;14(1):63-77. 8 Siegelmann-Danieli N, Khandelwal V, Wood GC et al. Breast Cancer in Elderly Women: Outcome as

Affected by Age, Tumor features, Co-morbidities, and Treatment Approach. Clin Breast Cancer. 2006 Apr;7(1):59-66. 9 Hughes KS, Schnaper LA, Berry D et al. Lumpectomy plus Tamoxifen with or without irradiation in women 70 years of age or older with early breast cancer. N Engl J Med. 2004 Sep 2;351(10):971-79.Hughes KS, Schnaper LA, Bellon JR et al. Lumpectomy plus Tamoxifen with or without irradiation in women age 70 yeasr or older with early breast cancer: long-term follow-up of CALGB 9343.. J Clin Oncol. 2013 Jul 1;31(19):2382-7 10 Kunler IH, Williams LW, Jack W et al. The Prime 2 trial: wide local excision and adjuvant hormonal therapy ± postoperative whole breast irradiation in women 65 years with early breast cancer managed by breast conservation. . San Antonio Breast Cancer Symposium December 10-14, 2013. Abstract S2-0111.Pinder MC, Duan Z, Goodwin JS et al. Congestive heart failure in older women treated with adjuvant anthracycline chemotherapy for breast cancer. J Clin Oncol. 2007 Sep 1;25(25):3808-15. 11 Jones S, Holmes FA, O’Shaughnessy J et al. Docetaxel with cyclophosphamide is associated with an overall survival benefit compared with doxorubicin and cyclophosphamide: 7-year follow-up of US oncology research trial 9735.. J Clin Oncol. 2009 Mar 10;27(8):1177-83

12 13.Crivellari D, Bonetti M, Castiglione-Gertsch M et al. Burdens and benefits of adjuvant cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil and Tamoxifen for eldery patints with breast cancer: the in ternational breast cancer study group trial VIIJ Clin Oncol. 2000 Apr;18(7):1412-22. 13 14.Muss HB, Berry DA, Cirrincione CT et al. Adjuvant chemotherapy in older women with early breast cancer. N Engl J Med. 2009 May 14;360(20):2055-65. 14 15. Dowsett M, Cuzick J, Ingle J et al. Meta-analysis of breast cancer outcomes in adjuvant trials of aromatase inhibitors versus Tamoxifen. J Clin Oncol. 2010 Jan 20;28(3):509-18. 15 Early breast cancer trialist’s collaborative group (EBCTCG), Davies C, Godwin J et al. Relevance of breast cancer hormone receptors and other factors to the efficacy of adjuvant Tamoxifen: patient-level meta-analysis of randomized trials. Lancet. 2011 Aug 27;378(9793):771-84.

123

Made with FlippingBook - Online catalogs