האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

מתן הקרינה במאיץ הקווי לבין נשימותיה של המטופלת, ולתת את הקרינה עצמה רק בפאזת האינספיריום העמוק. מערכת כזו, המסנכרנת בין תנועות הנשימה לקרינה עצמה, נמצאת כיום במספר בתי חולים בארץ ואין ספק כי השימוש בה משפר את היכולת שלנו כמקרינים לתת לחולות טיפול מיטבי ללא פגיעה בלב. מערכת זו נקראת )Real Time Position Management( RPM והיא אחראית על מתן הקרינה בזמן האינספיריום בלבד, כדי לוודא מיקום מרוחק של הלב מאזור הקרינה. המטופלת נדרשת לשתף פעולה, להבין את הנדרש ממנה ולנשום לפי הוראות המחשב, כדי שניתן יהיה להקרין את האזור בפאזת הנשימה הבטוחה. במרכז רפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר, טופלו עד היום 032 נשים בטכניקה זו בהצלחה. מתוך 062 נשים שביצעו בדיקת במטרה לבדוק אם ניתן לטפל בהן CT , ל-52 מהן לא נמצא יתרון RPM בשיטת ה- בביצוע הטיפול הקרינתי באינספיריום (פריקרד צמוד לדופן בית החזה הקדמי) וחמש נשים לא הצליחו לשתף פעולה ולבצע את הוראות הנשימה בתזמון הנדרש. עם זאת, במחקר שנערך בשיבא, בהשוואה , נמצא הבדל RPM בין תכניות טיפול עם ובלי ברור ומובהק סטטיסטית לטובת שיטת לפיה רוב נפח השדיים עובר הקרנה RPM ה- מבלי לוותר על חלקו המדיאלי, בשל מיקום הלב. כמו כן, נמצא שיפור חד-משמעי בנפח הלב שקיבל קרינה מועטה בלבד, בשתי הטכניקות [2]. אזורי הקרינה במקרים בהם אובחנה ממאירות בשד ובבדיקת האקסילה אין עדות להמצאות מחלה בבלוטות אקסילריות. נפח הקרינה המיועד למטופלת, כולל את השד בלבד. רוב החזרות המקומיות (מעל %09) נצפות בצמידות לאזור הלמפקטומיה המקורית. בהקשר לכך עולות מספר שאלות: האם ניתן לחסוך קרינה לכל השד ולהתמקד רק במתן Partial( קרינה חלקית לאזור הגידול בלבד

תמונה מס. 1: עקב מיקום אנטריורי של הלב לא ניתן לתת קרינה לאיזור הלמפקטומיה בלי שחלק מהקרינה (כמתואר בתמונה מספר 2) RPM יעבור דרך הלב. אי לכך בוצעה קרינה בשיטת

תמונה מס. 2: הלב נדחק אחורה על ידי הריאות המנופחות וכך ניתן לתת מנה מלאה של קרינה לאזור הרצוי, ללא מעבר של מנת קרינה דרך הלב קרינה לשד שמאל

כאלה יש לנסות לדחוק את הלב פוסטריורית ולהרחיקו מדופן בית החזה באמצעות נשימה עמוקה, שיכולה להזיזו משדה הטיפול למרחק של סנטימטר וחצי לאחור, ולהוות חייץ המגן עליו (תמונה מספר 2). הבעיה נעוצה בכך שאף מטופלת אינה יכולה לעצור את נשימתה לדקה - הזמן הנדרש למתן שדה קרינה. מסיבה זו יש לסנכרן בין

כיום כאמור, ניתן לרפא חלק ניכר מהנשים שלקו בסרטן שד, מבלי לפגוע בלב כתוצאה מהקרינה. עם זאת, לעיתים, כתוצאה מהתלות באנטומיה (תמונה מספר 1). היות שהלב נמצא במיקום אנטריורי – מתן קרינה לשד ולמיקום הגידול המקורי מבלי להקרין חלק מהלב הוא בלתי אפשרי. במקרים

133

Made with FlippingBook - Online catalogs