האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר) היבטים סיעודיים ופסיכו-סוציאליים

כ”סחורה פגומה” או כ”סוג ב”. התייחסות זו גוררת לעיתים הימנעות מביצוע הבדיקות לנשאות, או מקבלת התשובה, במטרה למנוע את ההתמודדות הלא פשוטה, במרכזה עומדת השאלה האם לגלות לבן זוג המיועד על הנשאות או לא. מדובר בבעיה מורכבת הן מההיבט האתי הכרוך בהסתרת המידע, והן מההיבט הרפואי: הסתרה כזו עלולה לגרום לחולי הן של הנשאית, והן של ילדיה. ההשפעה של מצב זה מתוארת, על ידי אחת הנשאיות שפגשנו, במלוא עוצמתה, בציטוט הבא: “היסטוריה משפחתית של סרטן שד והשחלות פוגעת בנו בדרכים רבות ואומללות. היא

משפיעה באופן שלילי על ההערכה העצמית, ביטוי המיניות, הפוריות, ההחלטות לגבי קריירה, יחסים עם בני הזוג והילדים, ובעצם נוגעת ופוגעת בכל תחום בחיים”. סיכום כיום אין מעקב או טיפול אחד המוריד את הסיכון לחלות ב-%001. העדר פתרונות “מושלמים” ותשובות חד משמעויות באשר ליתרונות ולחסרונות של האופציות הטיפוליות השונות, מקשה על הליך קבלת ההחלטות. לאור ההשלכות המורכבות של מצב הנשאות על בריאותן הנפשית של הנשאיות, מוטלת החובה על אנשי המקצוע לטפל בנשים אלה,

טיפול פרטני המותאם לצרכים הפסיכו- סוציאליים של הנשים שאובחנו כנשאיות . התייחסות מתאימה BRCA מוטציה בגנים 2/1 המקיפה את שלל הנושאים בהתאם לתפיסת הנשאיות, תתרום למזעור הנזקים הנפשיים, ותסייע להן בהתמודדות היומיומית, במטרה לחיות חיים מלאים ובריאים. בנוסף יש צורך להמשיך ולחקור את תופעת הנשאות מההיבט הפסיכו-סוציאלי ולבדוק מה הן השיטות היעילות ביותר, כמו למשל טיפול פרטני, משפחתי ו/או קבוצתי, שעשוי לחזק אותן, במטרה ליצור חוסן נפשי לו הן זקוקות, בהתמודדות עם אתגרים הרי גורל.

רשימת ספרות

10. Robbins, J., et al. Accuracy of diagnostic mammography and breast ultrasound during pregnancy and lactation. American Journal of Roentgenology. 2011: 196(3): p. 716-722. 11. Nelson, H.D., et al. Risk assessment, genetic counseling, and genetic testing for BRCA-related cancer: Systematic review to update the US Preventive Services Task Force Recommendation, Ann Intern Med. 2014:160(4):255-266. 12. den Heijer, M, et al. Body image and psychological distress after prophylactic mastectomy and breast reconstruction in genetically predisposed women: A prospective long-term follow-up study. European Journal of Cancer. 2012: 48(9): p. 1263-1268. 13. Gopie, J.P., et al. Body image issues after bilateral prophylactic mastectomy with breast reconstruction in healthy women at risk for hereditary breast cancer. Familial Cancer. 2013: p. 1-9. 14. Bleiker, E.M.A., D.E.E. Hahn, and N.K. Aaronson, Psychosocial issues in cancer genetics. Acta Oncologica. 2003: 42(4): p. 276-286. 15. Carter, J. et al. The physical consequences of gynecologic cancer surgery and their impact on sexual, emotional, and quality of life issues. The Journal of Sexual Medicine. 2013: 10(S1): p. 21-34. 16. Stefanek, M., L. Hartmann, and W. Nelson, Risk- reduction mastectomy: clinical issues and research needs. Journal of the National Cancer Institute, 2001: 93(17): p. 1297-1297. 17. Finch, A., et al. The impact of prophylactic salpingo- oophorectomy on menopausal symptoms and sexual function in women who carry a BRCA mutation. Gynecologic Oncology. 2011: 121(1): p. 163-168. 18. Madalinska, J.B, et al. The impact of hormone replacement therapy on menopausal symptoms in younger high-risk women after prophylactic salpingo- oophorectomy. Journal of Clinical Oncology. 2006: 24(22): p. 3576-3582.

1. Metcalfe, K.A., et al. Long-term follow-up of Jewish women with a BRCA1 and BRCA2 mutation who underwent population genetic screening. Breast Cancer Research and Treatment. 2012: 133(2): p. 735-740. 2. Daly, M.B., et al. Genetic/familial high-risk assessment: breast and ovarian. Journal of the National Comprehensive Cancer Network. 2010: 8(5): p. 562-594. 3. Walker, M.J., et al. Perceived risk and adherence to breast cancer screening guidelines among women with a familial history of breast cancer: A review of the literature. The Breast. 2013 22(4) 395-404. 4. Rebbeck, T.R., N.D. Kauff, and S.M. Domchek, Meta-analysis of risk reduction estimates associated with risk-reducing salpingo-oophorectomy in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers. Journal of the National Cancer Institute. 2009: 101(2): p. 80-87. 5. Kurian, A.W., B.M. Sigal, and S.K. Plevritis, Survival 6. Samson, A., et al. Living with the BRCA1 and BRCA2 genetic mutation: Learning how to adapt to a virtual chronic illness. Psychology, Health & Medicine, (ahead-of-print) 2014: p. 1-12. 7. Frank, E., “More than Boobs and Ovaries”: BRCA positive young women and the negotiation of medicalization in an online message board. Research in the Sociology of Health Care. 2012: 30: p. 181- 199. 8. Stan, D.L. et al. Challenging and complex decisions in the management of the BRCA mutation carrier. Journal of Women’s Health. 2013: 22(10): p. 825- 834. 9. Schwartz, M.D, et al. Long-term outcomes of BRCA1/ BRCA2 testing: risk reduction and surveillance. Cancer. 2012: 118(2): p. 510-517. analysis of cancer risk reduction strategies for BRCA1/2 mutation carriers. Journal of Clinical Oncology. 2010: 28(2): p. 222-231.

19. Figueiredo, J.C., et al. Oral contraceptives and postmenopausal hormones and risk of contralateral breast cancer among BRCA1 and BRCA2 mutation carriers and noncarriers: the WECARE Study. Breast Cancer Research and Treatment. 2010: 120(1): p. 175-183. 20. Cibula, D., et al. Oral contraceptives and risk of ovarian and breast cancers in BRCA mutation carriers: a meta-analysis. Expert Review of Anticancer Therapy. 2011: 11(8): p. 1197-1207. 21. Bonadies, D.C., A. Moyer, and E.T. Matloff, What I wish I’d known before surgery: BRCA carriers’ perspectives after bilateral salipingo-oophorectomy. Familial Cancer. 2011: 10(1): p. 79-85. 22. Lostumbo, L., et al., Prophylactic mastectomy for the prevention of breast cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2004: 11. 23. Heilman, R.M., et al. Emotion regulation and decision making under risk and uncertainty. Emotion. 2010: 10(2): p. 257. 24. Brandberg, Y., et al. Psychological reactions, quality of life, and body image after bilateral prophylactic mastectomy in women at high risk for breast cancer: a prospective 1-year follow-up study. Journal of Clinical Oncology, 2008: 26(24): p. 3943-3949. 25. Karatas, J.C., et al. Psychological impact of preimplantation genetic diagnosis: a review of the literature. Reproductive Biomedicine online. 2010: 20(1): p. 83-91. 26. Staton, A.D., et al. Cancer risk reduction and reproductive concerns in female BRCA1/2 mutation carriers. Familial Cancer. 2008: 7(2): p. 179-186. 27. Rosner, F., Judaism, genetic screening and genetic therapy. Mount Sinai Journal of Medicine. 1998: 65: p. 406-413.

167

Made with FlippingBook - Online catalogs