האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אפידימיולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

סיכום לאור האמור לעיל, ניתן לסכם ולומר שאכן קיים קשר בין הורמונים וסרטן שד, אך קשר זה מורכב מאוד ולא ברור לחלוטין עדיין. כפי שצויין, לטיפול באמצעות אסטרוגן בלבד אפקט מגן המפחית את הסיכון לפתח סרטן שד. מנגד, הורמון הפרוגסטרון מגביר הן את קצב החלוקה של תאי סרטן השד והן את יכולת ההתפשטות הגרורתית שלהם. לסוגי פרוגסטינים שונים יש אפקט שונה, התלוי הן

היה מחקר בו הוסיפו סוגים שונים של פרוגסטטיבים במינונים שונים, עם או בלי אסטרוגן, לתרביות של תאי סרטן שד [21]. בניסוי זה, שנעשה בתנאי מעבדה, נמצא שכל הטרנספורמציה המתוארת לעיל נתמכת ומואצת בהשפעת פרוגסטרון. כמו כן נמצא שלפרוגסטינים שונים יכולות שונות להגביר או למזער טרנספורמציה זו. בנוסף, נמצא שתוספת אסטרוגן מאיצה את האפקט האמור של הפרוגסטרון. מכאן נוצר מושג חדש . Invasion index of progestatives בתחום -

רשימת ספרות

1. Chlebowski RT, Hendrix SL, Langer RD, et al. Influence of estrogen plus progestin on breast cancer and mammography in healthy postmenopausal women: the Women’s Health Initiative Randomized Trial. JAMA. 2003 Jun 25;289(24):3243-53. 2. Sarrell PM, Njike VY, Vinante V, Katz DL. The mortality toll of estrogen avoidance: an analysis of excess deaths among hysterectomized women aged 50 to 59 years. Am J Public Health. 2013 Sep;103(9):1583- 8. Epub 2013 Jul 18. 3. Harris JR, Lippman ME, Morrow M, Osborne K. 2nd ed. Breast Diseases.Philadelphia: JB Lippincott; 1991:165-189. 4. Pasqualini JR, et al. Concentrations of estrone, estradiol, and estrone sulfate and evaluation of sulfatase and aromatase activities in pre- and postmenopausal breast cancer patients. J Clin Endocrinol Metab. 1996 Apr;81(4):1460-4. 5. Sasano H, Harada N. Intratumoral aromatase in human breast, endometrial, and ovarian malignancies. Endocr Rev. 1998 Oct;19(5):593-607. 6. Bulun SE, et al. Aromatase in aging women. Semin Reprod Endocrinol. 1999;17(4):349-58. 7. Saxena T, Lee E, Henderson KD, et al. Menopausal hormone therapy and subsequent risk of specific invasive breast cancer subtypes in the California Teachers Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Sep; 19(9):2366-78. Epub 2010 Aug 10. 8. Fournier A,Berrino F, Clavel-Chapelon F Unequal risks for breast cancer associated with different hormone replacement therapies: results from the E3N cohort study. Breast Cancer Res Treat. 2008 Jan;107(1):103- 11. Epub 2007 Feb 27. 9. Gonzales-Suarez E, Jacob AP, Jones J, et al. RANK ligand mediates progestin-induced mammary epithelial proliferation and carcinogenesis. Nature. 2010 Nov 4;468(7320):103-7. Epub 2010 Sep 29. 10. Schramek D, Leibbrandt A, Sigl V, et al. Osteoclast differentiation factor RANKL controls development of progestin-driven mammary cancer. Nature. 2010 Nov 4;468(7320):98-102. Epub 2010 Sep 29. 11. McClung MR, Lewiecki M, Cohen SB, et al. Denosumab in postmenopausal women with low bone mineral density. N Engl J Med. 2006 Feb;354:821-831. 12. Fu XD, Giretti MS, Goglia L, et al. Comparative actions of progesterone, medroxyprogesterone acetate, drospirenone and nestorone on breast cancer cell migration and invasion. BMC Cancer. 2008 Jun 9;8:166. 13. Reichardt HM, Horsch K, Gröne HJ, et al. Mammary gland development and lactation are controlled by different glucocorticoid receptor activities. Eur J Endocrinol 2001; 145:519-527.

נמצא כגבוה יותר מכלל הפרוגסטאטיבים שנבדקו. MPA תמונה 1: אינדקס ההתפשטות של Fu XD, Giretti MS, Goglia L, et al. Comparative actions of progesterone, medroxyprogesterone acetate, drospirenone and nestorone on breast cancer cell migration and invasion. BMC Cancer. 2008 Jun 9;8:166 [12]

בנוסף ובמקביל, הפרוגסטינים מפעילים את . רצפטורים Mineralocorticoid Receptors ה- אלו מהווים קו-פקטור משמעותי בהתפתחות סרטן השד. הפעלה של קולטנים אלו מאיצה את תהליך הפרוליפרציה של תאי הסרטן - זהו הבדל משמעותי בין הסוגים השונים של הפרוגסטינים. ישנם כאלו המפעילים בעוצמה רבה יותר את הרצפטורים הנזכרים לעיל, MPA עקב אפיניות גבוהה אליהם, ובראשם ה- המפעיל במידה רבה יותר (למעלה מפי 000,2) את הרצפטורים הללו, בהשוואה ליתר הפרוגסטינים. לעומת זאת ישנם פרגוסטינים אחרים שאף מדכאים רצפטורים אלו [31].

באופן בו הם ניתנים לאישה והן במינון שנקבע "Class Effect" לה. מסיבה זו לא ניתן ליחס כיום לטיפול הורמונלי בהקשר של סרטן השד. לסיום, לעניות דעתי, קרוב לוודאי שהמילה האחרונה בסוגיה טעונה זו, טרם נאמרה. עם זאת, מניעה גורפת של מתן טיפול הורמונלי לנשים, על כל התועלת הטמונה בו, היא בגדר טעות רפואית. המסקנה היא שיש לשקול כל מקרה לגופו ולהתאים את הטיפול באופן ספציפי לתלונות המטופלות.

23

Made with FlippingBook - Online catalogs