האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

גנטיקה של סרטן השד 2 , פרופ' אפרת לוי-להד 1 ד"ר רחל מייקלסון-כהן מנהלת המכון לגנטיקה רפואית, 2 רופאה בכירה, המכון לגנטיקה רפואית, המרכז הרפואי שערי צדק, 1 המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

בשנים האחרונות הפכה הגנטיקה לכלי עזר חשוב באמצעותו ניתן לזהות נשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד והשחלות, ולהציע להן מעקב וטיפול מניעתי שתורמים משמעותית להורדת התחלואה והתמותה ממחלות אלה. מבוא מרבית מקרי סרטן השד המתרחשים על רקע גנטי הם ספורדיים (אקראיים), אולם ב-%5-%01 מהמקרים ישנו סיפור משפחתי המעלה חשד לקיום גורם סיכון תורשתי [1], קרי, ריבוי מקרי סרטן שד באותה משפחה, אבחון המחלה בגיל צעיר (נמוך מ-05 שנה) והופעת מספר ממאירויות אצל אותה חולה (לדוגמה: סרטן שד וגם סרטן שחלה). הגורם השכיח ביותר לסרטן שד תורשתי BRCA1 הוא מוטציות בשני גנים הנקראים . גנים אלו שובטו באמצע שנות ]2[ BRCA2 ו- ה-09 באמצעות מחקר שבדק משפחות עם מקרים מרובים של סרטן שד ושחלה [3-5]. ממצאי המחקר הראו שהגנים ממלאים תפקידים שונים ,BRCA2 ו- BRCA 1 וחשובים בתא (ביניהם תיקון נזקים לדנ"א) [6-7]. הודות למחקרים הרבים בתחום זה, אנו יודעים על מאות מוטציות בגנים אלה, המעלות את הסיכון להתפתחות סרטן השד וסרטן השחלה באופן משמעותי. מוטציות אלה מסבירות עד %05 ממקרי סרטן השד, המתרחשים במשפחות שבהן ידוע על סרטן שד תורשתי. משמעות הנתון זה היא, שקיימים גנים נוספים הגורמים לסרטן שד תורשתי, שחלקם טרם התגלו. ישנם גם גנים שהמוטציות שלהם מעלות מעט את הסיכון לחלות בסרטן שד (גנים בעלי חדירות נמוכה), ויתכן שדווקא גנים אלה הם בעלי חשיבות

מוטציה נרכשת בעותק השני של הגן, ולכן לא כל נשא יפתח סרטן. לכל קרוב משפחה מדרגה ראשונה של נשא (צאצא, הורה ואח/ ות) קיים סיכון של %05 להיות גם הוא נשא של המוטציה. חשוב להדגיש כי נשאות קיימת גם אצל גברים וגם אצל נשים, ולכן גם גבר יכול להעביר את המוטציה באותה מידה שבה אישה יכולה להעבירה. לכן בהערכת הסיכון לסרטן שד ושחלה הסיפור המשפחתי מצד האב, זהה בחשיבותו לסיפור המשפחתי מצד האם. BRCA ו-2 BRCA מוטציות ב- 1 בישראל, לעומת אוכלוסיות אחרות בארץ, המוטציות הידועות והשכיחות ביותר (ברמת האוכלוסייה) הנן מוטציות בגנים . מצב זה הוא ייחודי BRCA2 ו- BRCA1 לישראל, לעומת המצב במדינות אחרות (אוכלוסיות שונות) שבהן שכיחות הנשאות מוערכת בשיעור של כ-003/1, ואילו באוכלוסייה היהודית האשכנזית, השכיחות היא BRCA1/BRCA2 הכוללת של מוטציות 04/1 או %5.2 [9]. שוני זה נובע מקיום שלוש 1 85delAG מוטציות שכיחות: המוטציות , BRCA1 (%1.0( ב- 5382insC )%0.1( ו- . BRCA2 (%4.1) ב- 6174delT והמוטציה מופיעה בשכיחות דומה 185delAG המוטציה (%0.1) גם ביהודים יוצאי עיראק. ישנן גם מוטציות אופייניות, ששכיחותן נמוכה יותר בעדות אחרות, כגון מוטציות ביוצאי תימן, אפגניסטן, פרס והקווקז. בקרב חולות סרטן שד עוקבות (כלומר שלא נבחרו על סמך גיל, אבחנה, או סיפור משפחתי) ממוצא אשכנזי, נמצא שכ-%01

במקרים הנראים כספורדיים [8]. מעבר לשילוב המוכר של סרטן שד ושחלה, קיימים שילובים של סוגי גידולים אחרים או תופעות גופניות נלוות שונות, העלולים להצביע על קיומן של תסמונות תורשתיות אחרות, הכוללות בין השאר סיכון יתר לסרטן השד. תסמונות אלה נדירות ביותר. זיהוי הגנים הגורמים לסרטן שד תורשתי חשוב הן מבחינה מחקרית והן מבחינה קלינית. מבחינה מחקרית, זיהוי הגנים חשוב להבנת הפתוגנזה של סרטן השד. קלינית, זיהוי הגנים מאפשר לאתר נשים בריאות המצויות בסיכון גבוה במיוחד. מעקב נכון ושימוש באמצעי מניעה המפחיתים את הסיכון לסרטן השד והשחלה, עשויים להיות יעילים ביותר, עבור מרבית הנשים הנמצאות בסיכון. בנוסף, קיימות כיום השלכות טיפוליות, לזיהוי הרקע הגנטי של המחלה. צורת ההורשה צורת ההורשה של מוטציות בכל הגנים המוכרים לסרטן השד התורשתי היא אוטוזומלית דומיננטית, כלומר שדי בכך שאחד משני העותקים (האללים) של הגן הוא מוטנטי מלידה, כדי שהסיכון לפתח סרטן יעלה באופן משמעותי. לנשאים יש מוטציה מורשת על אחד משני האללים בכל תאי הגוף (מוטציה בתאי הנבט), והם מפתחים ממאירות כאשר באלל השני (התקין) של אותו גן, מתרחשת מוטציה נרכשת. תא שקרתה בו מוטציה נרכשת (מוטציה סומאטית) אין בו עותק תקין של הגן, דבר ההופך את התא לממאיר ומוביל להתפתחות גידול. מכיוון שישנם מיליוני תאים בסיכון, הנשא נמצא בסיכון גבוה לפתח ממאירות במהלך חייו. עם זאת, אין וודאות שתתרחש

24

Made with FlippingBook - Online catalogs