האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

טבלאות

השחלה במבנה דמוי אצבעות, הנקרא פימבריה) היא המקור של סרטן הצפק .]47[ BRCA1/2 בנשאיות מוטציות מחקרים רטרוספקטיביים ופרוספקטיביים הראו כי כריתת שחלות מניעתית מורידה בכ-%08-%59 את התחלואה מסרטן BRCA1/2 שחלות/חצוצרות הקשור לגנים [63,84,94] נוסף על הירידה בתחלואה, כריתת שחלות מניעתית מורידה גם את התמותה הכללית בנשאיות בכ-%57 [43]. לאחר כריתת שחלות וחצוצרות קיים סיכון שארי של כ-%3-%5 להתפתחות סרטן פריטוניאלי ראשוני בעל מאפיינים קליניים ופתולוגיים דומים מאוד לזה של סרטן השחלה [05]. כריתת שחלות נעשית במרבית המקרים באמצעות טכניקת לפרוסקופיה, ההתאוששות ממנה מהירה, ומאחר ומדובר בניתוח פנימי, היא קבילה על נשאיות רבות. כריתת שחלות בנשים פרה-מנופאוזליות גורמת למנופאוזה מוקדמת - מסיבה זו מומלץ לשקול מתן טיפול הורמונלי חליפי ). לפי הדיווחים בספרות עד כה, HRT ( אינו מבטל את הפחתת הסיכון HRT מתן לסרטן אשר מושג בעקבות הניתוח [15]. יש לציין כי בכ-%2-%21 מהמקרים מתגלה גידול בשחלות או בחצוצרות בעת הניתוח המניעתי [63,94,25,35], לכן חשוב לבצע שטיפות של חלל הצפק, ולוודא שתבוצע בדיקה פתולוגית מדוקדקת של השחלות והחצוצרות כדי לשלול נוכחות ממאירות מיקרוסקופית [45]. מניעה תרופתית: ישנם דיווחים סותרים על יעילות הטיפול בגלולות למניעת הריון כאמצעי למניעת סרטן השחלה. באופן מעשי, אין מניעה לשימוש בגלולות למניעת הריון כאמצעי למניעת הריון בנשאיות [55], אולם אין המלצה לנטילת גלולות אלה רק כמניעה תרופתית לסרטן השחלה, בשל החשש מהעלייה בסיכון לסרטן שד, שהוא הגידול השכיח יותר בנשאיות [65,75], והעובדה שממילא מומלץ לנשאיות לבצע כריתת שחלות מניעתית.

BRCA1/BRCA2 טבלה 1 – אמצעי מעקב ומניעה לסרטן השד והשחלה בנשאיות

פרוצדורה מקובלת ממוגרפיה

תדירות ו/או משך גיל התחלה

52 שנה

אחת לשנה

52 שנה

שד פעם בשנה MRI בדיקת

מעקב

פעמיים בשנה 52 שנה

בדיקת שד ע"י רופא

לאחר המנופאוזה

משך לא ידוע

תרופתית: טמוקסיפן או רלוקסיפן (שנוי במחלוקת, מקובל בעיקר בנשאיות ) BRCA2

סרטן השד

כירורגית: כריתת מגיל 03 שדיים מניעתית

מניעה

גיל53- 04

כריתת שחלות מניעתית

סרטן השחלה מעקב

פעמיים בשנה 03 שנה

וגינאלי, U/S בדם CA -125

6 שנים בגיל הפוריות > תרופתית: גלולות נטילה למניעת הריון (בנשאיות – שנוי במחלוקת)

מניעה

מגיל 04 ו/או לאחר השלמת המשפחה.

כירורגית: כריתת שחלות מניעתית

28

Made with FlippingBook - Online catalogs