האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

קבוצות בסיכון

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

תמונה מס. 1: עקומה המצביעה על עלייה בהישרדות ממחלת הסרטן בילדים משנת 2791 עד 6991

רשימת ספרות

1. Melissa M, et al. Development of risk-based guidelines for pediatric cancer survivors: the Children's Oncology Group Long-Term Follow-Up Guidelines from the Children's Oncology Group Late Effects Committee and Nursing Discipline. J Clin Oncol. 2004 Dec;22(24):4979-90. Epub 2004 Dec 2. 2. Olsen JH, et al. Lifelong cancer incidence in 47,697 patients treated for childhood cancer in the Nordic countries. J Natl Cancer Inst. 2009 Jun 3; 101(11):806-13. 3. Meadows AT, Friedman DL, Neglia JP, Mertens AC, Donaldson SS, Stovall M, et al. Second neoplasms in survivors of childhood cancer: findings from the Childhood Cancer Survivor Study cohort. J Clin Oncol. 2009 May 10;27(14):2356-62. 4. Henderson TO, Amsterdam A, Bhatia S, Hudson MM, Meadows AT, Neglia JP, et al. Systematic review: surveillance for breast cancer in women treated with chest radiation for childhood adolescent or young adult cancer. Ann Intern Med. 2010 Apr 6;152(7):444-55; W144-54. 5. Oeffinger KC, Ford JS, Moskowitz CS, Diller LR, Hudson MM, Chou JF, et al. Breast cancer surveillance practices among women previously treated with chest radiation for childhood cancer. JAMA 2009 Jan;301(4):404-14. 6. Kenney LB, et al. Breast cancer after childhood cancer: a report from the Childhood Cancer Survivor Study. Ann Intern Med. 2004 Oct 19;141(8):590-7. 7. Nathan PC, et al. Screening and surveillance for second malignant neoplasms in adult survivors of childhood cancer: a report from the childhood cancer survivor study. Ann Intern Med. 2010 Oct 5;153(7):442-51. 8. Children's Oncology Group (COG). Long-term follow- up guidelines for survivors of childhood, adolescent and young adult cancers. Arcadia, CA: Children's Oncology Group; 2008 Oct. 9. Saslow D, et al. American Cancer Society guidelines for breast screening with MRI as adjunct to mammography. Ca Cancer J Clin. 2007 Mar- Apr;57(2):75-89. 10. Absolom K, Greenfield D, Ross R, Davies H, Hancock B, Eiser C. Reassurance following breast screening recall for female survivors of Hodgkin's lymphoma. Breast. 2007 Dec;16(6):590-6. Epub 2007 June 19. 11. Rabinowicz R, Barchana M, Liphshiz I, Futerman B, Linn S, Weyl-Ben-Arush M, et al. Cancer incidence and survival among children and adolescents in Israel during the years 1998 to 2007. J Pediatr Hematol Oncol. 2012 Aug;34(6):421–9. 12. Israel Cancer Association. נשים צעירות וסרטן השד (Young Women and Breast Cancer) [Internet]. Givatayim, Israel: Israel Cancer Association; [updated 2007 Mar]. Available from: http://www.cancer.org.il/template/ default.aspx?PageId=5997

Melissa M, et al. Development of risk-based guidelines for pediatric cancer survivors: the Children's Oncology Group Long-Term Follow-Up Guidelines from the Children's Oncology Group Late Effects Committee and Nursing Discipline. J Clin Oncol. 2004 Dec;22(24):4979-90. Epub 2004 Dec 2 [1]

תמונה מס. 2: לגידול במינון הנדרש, וקרינה פחותה בעוצמתה לרקמות ) IMRT מתן קרינה מפוקסת (בשיטת הסובבות אותו

Nathan PC, et al. Screening and surveillance for second malignant neoplasms in adult survivors of childhood cancer: a report from the childhood cancer survivor study. Ann Intern Med. 2010 Oct 5;153(7):442-51 [7]

37

Made with FlippingBook - Online catalogs