האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אבחון סרטן השד

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

גנומיקה - האם מדובר בתחליף לפתולוגיה מסורתית? 2 , 2 פרופ' יצחק חביב 1 ד"ר אליהו גולומב פתולוג במרכז הרפואי שערי צדק ומרצה בכיר באוניברסיטה העברית ירושלים 1 פרופ' לפתולוגיה וגנומיקה באוניברסיטת מלבורן ובפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בצפת 2

מבוא התא הסרטני מתאפיין בחוסר יציבות גנומית, שלו. שינויים DNA הגורמת ליצירת שינויים ב- אלו מקנים לתא תכונות סרטניות. טכנולוגיות והמיחשוב מאפשרות כיום DNA ריצוף ה- בכל גידול DNA איבחון מדויק של שינויים ב- סרטני-דבר המאפשר טיפול יעיל שמותאם אישית לכל חולה. לפיכך, החלטות על טיפול בסרטן מתבססות יותר ויותר על רצפי חומצות הגרעין ברקמה הסרטנית, ולא רק על המראה המיקרוסקופי של הרקמה המאובחן על ידי הפתולוג. עם זאת, רק לחלק קטן מהמידע יש רלבנטיות DNA המתקבל מרצפי ה- קלינית. לטכנולוגיות הגנומיות חסרונות מובנים הנובעים מריצוף סוגי תאים שונים, הקיימים בגידול. לדעתנו, על מנת להשיג את הניטור היעיל ביותר לטיפול בחולה, יש לשלב בין המידע הגנומי לפתולוגיה המסורתית. שילוב בין אבחנה פתולוגית קפדנית וטכנולוגיות גנומיות הוא הכרחי כדי לאבחן את הגידול ולטפל בחולה בצורה המיטבית ועל כן נדרשת שפה משותפת יעילה בין פתולוגים ואנשי גנומיקה. תנאי הכרחי ליצירת שפה משותפת הוא הטמעת ידע גנומי מעמיק בקרב פתולוגים.   ריצוף הגנום האנושי וההתפתחויות הטכנולוגיות שבאו בעקבותיו העמיקו את הידע על התפתחות התהליך הסרטני, שינו את אופן פיתוח התרופות כנגד מחלת הסרטן, העשירו את ארסנל התרופות לחולי הסרטן, ושיפרו את היכולת להתאים את התרופות לחולים. בעקבות התפתחויות אלו, ההחלטות הטיפוליות הפכו מורכבות יותר ואמצעי קבלת ההחלטות, המשמשים את הרופאים המטפלים, דורשים

תגובה לגירויים מדכאי צמיחה ואיבוד מנגנוני “התאבדות התא״ (אפופטוזיס). על מנת להתקיים ולהתרבות בתנאים אלו, התא הסרטני צריך לייצר לעצמו אספקת דם עשירה (אנגיוגנזיס), לפתח מסלולים מטבוליים ייחודיים ולחמוק ממערכת החיסון. תכונות נוספות טרם הובילו לפיתוח תרופתי, אבל הן מהוות את המאפיינים העיקריים של הסרטן, כגון היכולת להרוס את הרקמה סביב התא, לחדור לתוכה ולהתיישב באתרים מרוחקים. לצערנו, במרבית המקרים, מידע זה על האטיולוגיה של הסרטן, אינו תורם ישירות לטיפול. גם מידע על חסר , אינו מוביל ישירות RAS או p53 בחלבונים כגון לבחירת תרופה ספציפית [2]. בכל זאת, תכונות אלו של התא הסרטני הן כיום הבסיס העיקרי לטיפול נגד סרטן. התא הסרטני מזוהה על פי בעיני הפתולוג, מראהו בחיתכי רקמה דקים, שעוביים מיקרונים בודדים, כשהם צבועים בצביעות שונות. במרבית המקרים יוכל הפתולוג לזהות ע”פ צביעות אלו, את סוג התא שעבר התמרה סרטנית, ואת סוג הגידול הסרטני שהתרחש בו. השונות הרבה במראה התאים הסרטניים ובגרעיניהם, צביעת היתר של גרעיני התאים, איבוד תכונות המבנה והכיווניות שמאפיינות את התא המקורי, ובראש כל אלו – כמות התאים בחלוקה פעילה (מיטוזות) ובמחזור ) הן התכונות הראשונות G0 תא פעיל (מחוץ ל- הבולטות הנראות על ידי הפתולוג. מראה התאים מאפשר בדרך כלל לפתולוג לא רק לזהות את סוג הסרטן והרקמה, אלא גם לקבוע בדיוק יחסי את חומרת הגידול (אם כי ישנם מקרים בהם הגידולים נראים ‘רע’ אולם בפועל,

ידע נרחב בתחומים רבים ושונים. לפיכך, על מנת לקבל כיום את ההחלטות הנכונות לגבי אופן הטיפול, יש צורך בהתייעצות עם צוות רב-תחומי. עם זאת, הנתון שלא השתנה מתייחס לכך שכל ההחלטות על אופן הטיפול, מתקבלות על סמך המידע שמופק מהרקמה הסרטנית עצמה, כפי שהיא מאובחנת על ידי הפתולוג. הסרטן בעיני המתבונן אנסה להסביר בקצרה כיצד נראה הסרטן בעיניהם של המומחים השונים: הביולוג, הפתולוג, המומחה מתחום הגנומיקה והמדענים השוקדים על פיתוח תרופות. יש לזכור שעל מנת לטפל בחולה בצורה הטובה ביותר, נדרש כאמור שילוב בין המומחים מהתחומים השונים. תא סרטני הוא תא מתאי הגוף בעיני הביולוג, שלו שונה מתאי הגוף האחרים, ,DNA שה- במספר רב של אתרים קריטיים, המשפיעים על התפקוד התאי כפי שהוא מוכתב על ידי . על פי עקרון התער של אוקאם DNA רצף ה- העיקרון לפיו אם קיימים )Ocam’s Razor( הסברים שונים לאותה תופעה, למשל תופעות טבע, אזי יש לבחור בהסבר שנשען על מינימום הנחות לא מוכחות. חוסר יציבות גנומית – כלומר המנגנון שגרם להצטברות השינויים הגנטיים הנ”ל, הוא מאפיין מוקדם בתהליך היווצרות התא הסרטני, והוא הגורם לשונות רבה בין תאי הסרטן לבין עצמם. כתוצאה מהשונות הנרכשת על ידי תאי הסרטן, התא הסרטני רוכש תכונות המבדילות אותו מתאים תקינים [1], לרבות האפשרות להתרבות ללא בקרה וללא

65

Made with FlippingBook - Online catalogs