האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

כירורגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

הערכה מיקרוסקופית תוך ניתוחית של השוליים

הפחית את הצורך בניתוחים חוזרים ב-%65 [6,5]. לאחרונה קיבל המכשיר את אישור FDA - מנהל המזון והתרופות האמריקאי ) והוא Food and Drug Administration( משווק בארצות הברית ובארץ.

הנגועה מייד. הבעיה נעוצה בכך שמישוש אינו מזהה אזורי גידול שאינם גושיים, ולכן הסתמכות על מישוש בלבד- אינה אמינה. ניתן לבצע צילום רנטגן צילום פרפרט: של התכשיר שהוצא בניתוח, על מנת להעריך את המרחק מן השוליים. צילום רנטגן של הפרפרט יעיל רק במקרים בהם הגידול נראה בממוגרפיה (איור 2), כשם שאולטרסאונד של הפרפרט, יעיל רק בגידולים שנראו במקור באולטרסאונד. צילום של התכשיר חיוני בעיקר בגידולים שאינם ניתנים למישוש, אך הוא יכול לתרום גם כאשר מדובר בגידולים אותם ניתן למשש. צילום רנטגן אינו מדגים גידול מיקרוסקופי, ולכן גם במקרים בהם הצילום מדגים מרחק טוב מהשוליים, תתכן תשובה פתולוגית בה נראה כי הגידול מגיע לשוליים, ולפיכך יש צורך בניתוח חוזר.

חיתוך של הפרפרט שהוצא אפשרי אך אינו מדויק (כמפורט בהמשך) וכך גם הערכה מיקרוסקופית של מרחק הגידול מן השוליים - הערכה כזו במהלך הניתוח אינה מעשית ממספר סיבות: ראשית יש צורך בהערכה של כמות רקמה גדולה, דבר שעשוי לקחת זמן רב. בנוסף, רקמת השד שומנית ברובה, ולכן ישנו קושי טכני משמעותי לקבל חתכים קפואים באיכות טובה מרקמה כזו. כמו כן, בחתך קפוא ייתכנו ארטיפקטים רבים, והרקמה שנבדקת באמצעותו אינה יכולה לשמש לחתכים קבועים ולכן למעשה - הולכת לאיבוד. מכשיר חדיש :MarginProbe להערכת השוליים במהלך הניתוח הוא פרי פיתוח MarginProbe® מכשיר ה- ישראלי, שייחודו מתבטא בכך שהוא מסוגל להבחין ברמת דיוק גבוהה בין רקמת גידול לרקמה תקינה על סמך תכונות חשמליות של הרקמה. אחרי כריתת הגוש, המנתח מודד באמצעותו את שולי התכשיר מכל הכיוונים (איור 3). המכשיר נותן משוב לכל מדידה תוך פחות משנייה, ובפאות בהן הוא מזהה גידול קרוב לשוליים, המנתח יכול לבצע הרחבה מידית ואף למדוד אותה בעזרת המכשיר. במחקר מבוקר MarginProbe רנדומלי נמצא שהשימוש ב-

איור מס. 3: מדידה תוך ניתוחית של תכשיר למפקטומי MarginProbe בעזרת ה-

סיכום ישנה חשיבות רבה להשגת שוליים נקיים בניתוחים לכריתת שד חלקית, בשל סרטן השד. שוליים נקיים מפחיתים באופן משמעותי את הסיכון להישנות מקומית של המחלה. על מנת לדעת היכן לבצע הרחבה במקרים בהם השוליים מעורבים, חשוב לקיים אוריינטציה של התכשיר שמוצא בניתוח. ניתן להפחית את הסיכון לביצוע ניתוח חוזר בשל מעורבות השוליים, באמצעות מספר אמצעים הקיימים כיום. עם זאת חשוב לעדכן את המטופלות מראש שייתכן מצב בו יהיה צורך בניתוח נוסף.

איור מס. 2: צילום של תכשיר למפקטומי, במרכזו נראה גוש כוכבי

רשימת ספרות

5. Allweis TM, et al. A prospective, randomized, controlled, multicenter study of a real-time, intraoperative probe for positive margin detection in breast-conserving surgery Am J Surg. 2008 Oct;196(4):483-9 6. Schnabel F, et al. A Randomized Prospective study of lumpectomy Margin Assessment with Use of MarginProbe in patients with nonpable breast malignancies. Ann Surg Oncol. 2014 May;21(5): 1589–1595.

1. Veronesi U et al. Breast conservation is a safe method in patients with small cancer of the breast. Long-term results of three randomised trials on 1,973 patients Eur J Cancer. 1995 Sep;31A(10):1574-9. 2. Fisher B et al. Reanalysis and results after 12 years of follow-up in a randomized clinical trial comparing total mastectomy with lumpectomy with or without irradiation in the treatment of breast cancer. N Engl J Med. 1995 Nov 30;333(22):1456-61.

3. McCahill LE, et al. Variability in reexcision following breast conservation surgery JAMA. 2012 Feb 1;307(5):467-75. 4. Moran MS et al. Society of Surgical Oncology– American Society for Radiation Oncology Consensus Guideline on Margins for Breast-Conserving Surgery With Whole-Breast Irradiation in Stages I and II Invasive Breast Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014 Mar 1;88(3):553-64.

73

Made with FlippingBook - Online catalogs