האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

כירורגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

DCIS בקרב חולות עם IBTR עשרה משתנים קלינים פתולוגיים, עצמאיים, לחיזוי

רשימת ספרות

1. Virnig BA et al: Ductal carcinoma in situ of breast: A systematic review of incidence, treatment, and outcomes. J Natl Cancer Inst. 2010 Feb 3;102(3):170- 8. 2. Bijker N et al. Breast-conserving treatment with or without radiotherapy in ductal carcinoma-in-situ: ten- year results of European Organization for Research and Treatment of Cancer Randomized Phase III Trial 10853 – A Study by the EORTC Breast Cancer Cooperative Group and EORTC Radiotherapy Group. J Clin Oncol. 2006 Jul 20;24(21):3381-7. 3. Fisher Bet al. Prevention of invasive breast cancer in women with ductal carcinoma in situ: an update on the national surgical adjuvant breast and bowel project experience., Semin Oncol. 2001 Aug;28(4):400-18. 4. Houghton J et al. Radiotherapy and tamoxifen in Women with completely excised ductal carcinoma in situ of the Breast in UK, Australia and New Zealand: randomized controlled trial. Lancet. 2003 Jul 12;362(9378):95-102. 5. Holmberg L, et al. Absolute risk reduction for local recurrence after postoperative radiotherapy after resection for ductal carcinoma in situ of the breast. J Clin Oncol. 2008 Mar 10;26(8):1247-52. 6. Fisher B, et al. Tamoxifen radiation therapy, or both for prevention of ipsilateral breast tumor recurrence after lumpectomy in women with invasive breast cancers of one centimeter or less. J Clin Oncol. 2002 Oct 15;20(20):4141-9. 7. Wang S et al. Network meta-analysis of margin threshold for women with ductal carcinoma in situ. J Natl Cancer Inst. 2012 Apr 4;104(7):507-16. 8. Dunne Cet al. Effect of margin status on local recurrence after breast cancer conservation and radiation therapy for ductal carcinoma in situ. J Clin Oncol. 2009 Apr 1;27(10):1615-20. 9. Rudloff U, et al. Nomogram for predicting the risk of local recurrence after breast-conserving surgery for ductal carcinoma in situ. J Clin Oncol. 2010 Aug 10;28(23):3762-9. 10. Yi met al. Evaluation of breast cancer nomogram for predicting risk of ipsilateral breast tumor recurrence in patients with ductal carcinoma in situ after local excision. J Clin Oncol. 2012 Feb 20;30(6):600-7. 11. Solin Lj et al. A Multigene expression assay to predict local recurrence risk for ductal carcinoma in situ of the breast. J Natl Cancer Inst. 2013 May 15;105(10):701-10.

Rudloff U, et al. Nomogram for predicting the risk of local recurrence after breast-conserving surgery for ductal carcinoma in situ. J Clin Oncol. 2010 Aug 10;28(23):3762-9 [9]

. בעזרת נוסחה המתבססת (Reference) עליהם פותח מדד מנבא סיכוי חזרת מחלה . (DCIS Score) DCIS בחולות עם וחבריו [11] ביצעו בדיקת אימות של Solin . מחקר זה ECOG E5194 מבחן זה על מחקר היה מחקר רב מרכזי פרוספקטיבי שמטרתו היתה לבדוק טיפול ניתוחי עם או בלי קרינה. המחקר כלל שתי קבוצות: 1. חולות עם גידול עם דרגת התמיינות נמוכה ובינונית וגודל גידול עד 5.2 ס"מ. 2. חולות עם דרגת התמיינות גבוהה וגודל גידול עד 1 ס"מ. דרישת המחקר הייתה הימצאות של שולים נקיים של לפחות 3 מ"מ. במחקר השתתפו 076 חולות כאשר ל-723 חולות מתוכן נמצאה כמות רקמה מספקת לבדיקה הגנטית. חולות אלו הוו את הבסיס לבדיקת האימות. תוצאות בדיקת האימות הראו קשר וסיכוי DCIS Score סטטיסטי משמעותי בין לחזרת מחלה. הסיכוי לחזרת סרטן שד כלשהו, בהתאם : DCIS Score לקבוצות הסיכון של מדד ה- סיכון נמוך, סיכון בינוני וסיכון גבוה ל-01 שנים היה %6.01, %9.52, %7.62 בהתאמה, וסיכוי

לחזרה של סרטן חודרני של %7.3, %3.21, %2.91 בהתאמה לקבוצות הסיכון. מחקר רב משתנים מצא את גודל הגידול, סטטוס כמשמעותיים DCIS Score הורמונלי ואת מדד בחיזוי חזרה של גידול בשד. סיכום השימוש בממוגרפיה כבדיקה לגילוי מוקדם של סרטן שד גרמה לעלייה משמעותית . הטיפול הכירורגי המקובל הוא DCIS באבחון כריתה עם שוליים נקיים. למרות שהתמותה שטופל בדרך זו היא נמוכה, הרי DCIS מ- ללא קרינה הוא )IBTR הסיכוי לחזרה בשד ( של %03 ל-01 שנים. קרינה לאחר ניתוח נחשבת כטיפול המקובל לאחר ניתוח משמר שד, כאשר לחולות עם רצפטורים חיוביים לאסטרוגן ניתן בנוסף לקרינה גם . ניתוח קשרית הזקיף אינו TAMOXIFEN מקובל לחולות העוברות שימור שד, אלא רק לחולות העוברות כריתת שד. כדי להתאים את הטיפול לחולה פותח נומוגרם בעזרתו ניתן לחשב את הסיכוי לחזרת המחלה לחמש ועשר שנים. לאחרונה פותחה בדיקה המאפשרת הערכת Oncotype DX גנטית הסיכון לחזרת הגידול בשד ללא קרינה.

83

Made with FlippingBook - Online catalogs