האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

כירורג מבית החולים הניו-יורקי , את סטנדרט הטיפול Memorial Hospital במחלה לתקופה של כ-051 השנים הבאות: ניתוח כריתת שד רדיקלי, בהתבסס על ההנחה לפיה מחלת הסרטן בשלב הראשוני היא מקומית, ובהמשך היא מתפשטת דרך כלי לימפה לכיוון בלוטות הלימפה, ומשם מגיעה לאיברים פנימיים. One ד”ר הלסטד המליץ על ניתוח המכונה (גוש אחד), בשל הכריתה הנרחבת Block המתבצעת במהלכו, הכוללת כריתת שד והסרת בלוטות לימפה עם חלק מרקמות החזה ובית השחי, וכן הסרת רקמות העור באזור הנגוע. גישה זו התבססה על הסברה, כי בזמן הניתוח מתפזרים תאים סרטניים לתוך מחזור הלימפה, ולכן יש למחוק את כל הרקמות כגוש אחד. שיטת טיפול זו שיפרה את תוחלת החיים של החולות, ובחלק מהמקרים אף מנעה את התפשטות המחלה .]10-7[ לניתוח זה היו שני יתרונות עיקריים: באופן טכני, ניתן היה לטפל במרבית החולות (כולל נשים עם מחלה מתקדמת) באמצעות ניתוח. הניתוח אפשר בקרה מקומית טובה, ולכן כריתה רדיקלית הפכה לעמוד התווך של הטיפול הראשוני בסרטן שד לתקופה שנמשכה למעלה מ-5 עשורים במאה ה-02. אולם, עד מהרה התברר, כי למרות שכריתה רדיקלית סייעה למטופלות לשרוד זמן רב יותר, במיוחד אם הניתוח בוצע בשלבים מוקדמים של המחלה, חולות רבות סירבו לעבור ניתוח כזה בעקבות העיוותים הגופניים שעלולים להיווצר אחריו: עיוות דופן בית החזה, היווצרות לימפאדמה קשה בשל הסרת בלוטות לימפה רבות, וכאבים. בנוסף לכך, התברר כי אצל אחוז לא מבוטל של נשים, ישנה הישנות של המחלה במהלך 03 שנות המעקב. מניתוח נתונים של 046,1 נשים Memorial Hospital שנותחו בבית החולים בין השנים 3491-0491, התקבלו התוצאות הבאות: מתוך 854,1 נשים, המהוות %98 מכלל הנשים שנותחו לפי שיטת הלסטד (הקרויה על שם הרופא שפיתח צורת טיפול

בימי הביניים ה”חשוכים” חל איסור מוחלט לבצע התערבויות כירורגיות בגלוי (פרט לעקירת שיניים אצל ספרים). בתקופת הרנסנס, במאות ה-61 וה-71, התפתח הידע באנטומיה ובפיזיולוגיה, ובעקבות כך התפתחו ניסיונות טיפול בבעיות שונות בכלל ובסרטן השד בפרט, באמצעות הכירורגיה. )Henri Le Dran( בשנת 7571, הנרי לה דראן רופא צרפתי נודע, הציג תיאוריה, לפיה הגידול הסרטני מתפשט בגוף. הוא אף הניח שמחלת הסרטן היא מחלה סיסטמית ולא רק מקומית, והציע לבצע הסרה כירורגית של הסרטן בשד, יחד עם הסרת בלוטות לימפה “מזוהמות” מבית השחי. לה דראן האמין שפעולות אלה יסייעו בטיפול כנגד המחלה. חוקר צרפתי אחר, קלוד–ניקולאס לה קאט טען אף הוא )Claude-Nicolas Le Cat( שההתערבות הכירורגית היא הגישה היחידה והמשמעותית לטיפול בסרטן השד. גישה זו הייתה מקובלת עד אמצע המאה ה-02, והיא אף הובילה לשיטת טיפול חדשה - כריתה רחבה ורדיקלית של השד כולל השרירים, הפסציות, בלוטות הלימפה מבית השחי והמדיאסטינום, ולעיתים אפילו הצלעות .]4-1[ בשנת 7681 חל מפנה נוסף במחקר אודות סרטן השד, כאשר כירורג בריטי צ’רלס ) מבית החולים Charles H. Moore מור ( (אחד מבתי החולים Middlesex Hospital הנודעים בלונדון), הניח שההישנות המקומית בשד נגרמת בשל פיזור תאים במיטת הגידול במהלך הניתוח [5-6]. המאה ה-91 והמאה ה-02 עם התפתחות הטכנולוגיה, זמינות חומרי החיטוי וההרדמה, האפשרות לתת עירוי דם וכולי, הפכו הניתוחים להסרת גידולים בשד לשכיחים למדי, ובהתאם לכך נצפה שיפור בהישרדות החולות. בסוף המאה ה-81, תחילת המאה ה-91, קבע , רופא )William Halsted( ד”ר ויליאם הלסטד

זאת), רק %31 מהן שרדו 03 שנה ללא מחלה; %75 נפטרו מסרטן, %42 מסיבות אחרות ו-%6 מהנשים שביצעו ניתוח זה, נעלמו מהמעקב [11]. התוצאות הכושלות הוסברו על ידי מספר כירורגים כאינדיקציה להרחבת הניתוח. התוצאה של גישה זו באה לידי ביטוי בשנת 0591, אז בוצעו ניתוחים נרחבים יותר: . אולם, Extended Radical Mastectomy ממחקר רנדומלי, שהשווה בין שני סוגי הניתוחים, עלה כי הם לא נבדלו זה מזה בזמן שעבר עד לחזרת המחלה, וגם לא בזמן ההישרדות הכולל. תוצאות אלו העמידו בספק את נכונותה של השיטה הסופר רדיקלית, והעלו את השאלה, האם ניתן להשיג תוצאות מספקות על ידי ניתוח כריתה רדיקלי מצומצם . בשנות ה-07 Radical Mastectomy (RM) כגון של המאה הקודמת, עלתה הפופולריות של שיטה זאת. - )Modified Simple mastectomy) MSM שיטה זו מעלה שורה של אפשרויות ניתוחיות לביצוע כריתת שד, הכוללת כריתה של פסציה פקטורלית ומספר בלוטות לימפה. למרות שהתערבות כירורגית זו התרחקה מהעקרונות של הלסטד, הרי שמחקר השוואתי בין שתי הגישות לא הצביע על שוני ביניהן [21]. יתרה מזאת, 4 מחקרים, שהשוו בין שתי ונשים RM קבוצות: נשים שעברו ניתוח שעברו ניתוח שד מצומצם יותר, בשילוב של טיפול קרינתי, לא מצאו MSM הבדל בהישרדות בין שתי האוכלוסיות. מכאן נסללה הדרך לניתוחים משמרי שד. Holland & במחקר ראשוני, הולנד וחבריו ( ביקשו לקיים מספר תנאים: )co-authors הגידול ממוקם, ניתן לכריתה יחד עם שוליים של רקמה בריאה ברוחב של 2 ס”מ לפחות, התבצעה בדיקה היסטופתולוגית של לפחות 02 בלוקים עם שוליים נקיים מגידול, ותנאי נוסף - התוצאה הקוסמטית מספקת (ללא שינוי בגודל ובצורה, בהשוואה בין שני השדיים) [31].

85

Made with FlippingBook - Online catalogs