האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

– מאפיינים LUMINAL סרטן השד מסוג והחלטות טיפוליות ד"ר קרן דרומאה רופאה בכירה במרפאת השד, מנהלת טיפול יום אונקולוגי המערך האונקולוגי, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה

מבוא סרטן השד הוא הגידול השכיח ביותר בקרב נשים בעולם המערבי. למרות הטיפולים המתקדמים נגד המחלה הכוללים טיפולים הורמונליים, כימיים, קרינתיים וביולוגיים (שהפכו לחלק משגרת הטיפול) עדיין כ-%52 מכלל החולות בסרטן שד נפטרות מהמחלה. עובדה זו מהווה אתגר לא פשוט עבור הרופאים, החוקרים והצוותים המעורבים באבחון ובטיפול בסרטן השד. נוסף על הטיפולים שהוזכרו, פותחו בשנים האחרונות טיפולים ממוקדים יותר, הכוללים תרופות חדשות (יחסית) כמו למשל - מולקולה חדשה מסוג "נוגדן TDM1 ה- ADC -‏ Antibody Drug מוצמד כימותרפיה" ( ), המשלבת תרופה ציטוטוקסית Conjugate הקשורה בקשר קוולנטי לנוגדן מכוון מטרה . התרופות HER2 בחולות עם סרטן שד חיובי ל- החדשות הן תוצאה ישירה של הבנה ולמידה של התהליכים המולקולאריים השונים, המובילים להתפתחות גידולים ממאירים. ישנם מספר סוגים של סרטן שד, אותם ניתן לחלק לפי מאפיינים מורפולוגיים – מיקרוסקופים, וכן לפי הפרופיל הגנטי בתאים הממאירים. קבוצת המחלות השייכת לפרופיל הגנטי : חולקו בהתחלה לשלוש קבוצות עיקריות LUMINAL סרטן שד מסוג קבוצה 1: HER2–enriched סרטן שד מסוג קבוצה 2: BASAL קבוצה 3:

(כנס, במהלכו St. Gallen לפי המלצות כנס מתגבשות הנחיות קליניות לטיפול בסרטן שד מוקדם, ובשיאו נערכת הצבעת מומחים על הצעות ספציפיות להנחיות חדשות), ניתן לחלק את הקבוצה הראשונה, קבוצת : ]1[ לשלוש תתי-קבוצות LUMINAL Luminal A • (HER2 positive) Luminal B • (HER2 negative) Luminal B • מטרת מאמר זה היא להציג בקצרה את סרטן ללא Luminal B ו- Luminal A השד מסוג שלילי), וכן לדון HER2 ( HER2 ביטוי יתר של בהיבטים כלליים על המאפיינים שלהם, ועל אופן קבלת ההחלטות לגבי הטיפול המשלים בחולות שלקו בסרטן השד. , הם הסוגים השכיחים ביותר Luminal B ו- של מחלה זו. הם מהווים כשני שליש מגידולי ) ER +( השד ומבטאים קולטנים לאסטרוגן ). שמה של מחלת PR +( ו/או לפרוגסטרון נגזר משם LUMINAL סרטן השד מסוג השכבה הקשקשית של השד . מבחינה מולקולארית )Luminal Epithelium( תאי הגידול מבטאים את הציטוקרטינים מתאפיינים Luminal 8 ו-81. גידולים מסוג בהטרוגניות (חוסר אחידות) הבאה לידי ביטוי במורפולוגיות שונות, ובביטוי גנטי שונה (מוטציות שונות) - דבר המסביר את ההתפתחות הקלינית של המחלה, רקע Luminal A גידולי סרטן השד מסוג

והתגובות השונות לטיפול [2-3] כנגדה.

ביטוי של הקולטנים לאסטרוגן ופרוגסטרון הוא כלי לניבוי פרוגנוסטי של סרטן שד פולשני. אצל חולות סרטן שד עם אסטרוגן ו/או פרוגסטרון חיובי, נצפתה תגובה של המחלה לטיפול ההורמונלי. ההגדרה של סרטן שד עם קולטנים להורמונים חיוביים, ביותר PR , ו/או ER היא סרטן שד המבטא מ-%1 מהתאים שנמצאו בבדיקת מעבדה ), אשר Immunohistochemistry (בשיטת מכמתת את נוכחות חלבון הקולטן בתאי הגידול. שיעור התגובות החיוביות של קולטני , שונה בגילאים שונים, כאשר PR וה- ER ה- שיעורן גבוה יותר בחולות המבוגרות יותר. פתופיזיולוגיה, אבחון והחלטות טיפוליות בסרטן השד מסוג Luminal מתאפיין בביטוי יתר Luminal A סרטן שד מסוג , במקדם שגשוג נמוך של תאי הגידול ER של ) ובחוסר ביטוי של הקולטן Ki-67 (מדד ה- , Luminal A . בהשוואה לסרטן מסוג HER2/neu יש ביטוי נמוך יותר Luminal B לגידולים מסוג )Ki-67( , מדד שגשוג PR , חוסר ביטוי של ER של גבוה יותר, דרגת התמיינות נמוכה יותר וכן ביטוי יתר של שרשרת מסרים הקשורים לגורמי .]5-4[ PI3K/AKT/mTOR ו- IGF - 1R צמיחה כגון מדובר בגידולים אלימים יותר עם פרוגנוזה קשור לרמות PR גרועה יותר. אובדן ביטוי ה- ולשכיחות גבוהה יותר של ER נמוכות יותר של

ה-

91

Made with FlippingBook - Online catalogs