האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

050-7350267 : נייד פנינה לוינס 12:00-10:00 ' , יום ג 18:00-16:00 ' שעות וימי פעילות: יום א

בית שמש 39 בית דיור לקשיש המשלט מתנדבת: גב' שולה אלבליה 054-4629252 : נייד שולה אלבליה 2 א' דירה 51 שד' העצמאות יו"ר: גב' יהודית מנצור 054-6203660 : נייד יהודית מנצור

בית שמש

בת ים

5337209 , מיקוד 47 רח' ויצמן

גבעתיים

יו"ר: גב' דליה סולקין 03-5712606 : טלפון 14:00-10:00 ' שעות וימי פעילות: יום ג

ליד קופת חולים ד' דימונה 429 . ת.ד

דימונה

יו"ר: מר אברהם אזרזר 08-6551658 : טלפון ica-dimona@cancer.org.il מייל: 19:00-16:00 ' , יום ג 13:30-9:00 ' שעות וימי פעילות: א'- ה

פינת התבור הוד השרון 23 נטעים יו"ר: גב' אלישע חיה 052-7497744 : נייד אלישע חיה

הוד השרון

הרצליה 49 אבן גבירול

הרצליה

יו"ר: ד"ר פיליפ חלאבין, רכז: מר אפי פדלון, רכז הסברה: מר שמחה פרייליך 09-8953097: טלפון

054-3324743 : נייד אפי פדלון ICA-Hertzlia@cancer.org.il מייל: 11:00-09:00 ' שעות מענה טלפוני: יום ג

הנדיב בית תשבי (בתיאום מראש) יו"ר: גב' דבורה פלדש 050-6896767 : נייד דבורה פלדש

זכרון יעקב

112

Made with FlippingBook HTML5