האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

מגדל העמק 2 רח' חיל האוויר

מגדל העמק

- מרכז פאות אזורי ® מרכז טיפוח וחן 'להיראות טוב, להרגיש טוב יותר' יו"ר: מר ישראל ועקנין, רכזת: גב' אורנה אמיתן 04-6440254 : טלפון

054-4641111 : נייד ישראל וקנין 050-6717000 : נייד אורנה אמיתן (בתיאום מראש) 19:00-17:00 ' שעות וימי פעילות: ג

2 קניון עזריאלי מודיעין, לב העיר יו"ר: מר מוטי סיטון 08-6495389 : טלפון 050-8320057 : נייד מוטי סיטון

מודיעין

3 המועצה המקומית כפר ורדים, מחלקת רווחה, הלוטם

מעלות כפר ורדים

יו"ר: מר רפי ויצמן 054-7633300 : נייד רפי ויצמן 19:00-17:00 ' שעות פעילות: ב

יו"ר: מר אלכס גדלקין, רכזת: גב' בלוריה לאופר

נצרת עלית

052-8271400 : נייד בלוריה לאופר 04-6550655 : טלפון

04-6550655 : טלפון

נצרת

8 קומה 13 רח' רמז

נתניה

09-8846279 : , פקס 09-8344268 : טלפון 16:00-8:00 ' שעות וימי פעילות: א'-ה

מבנה עמותת אלאמל שכונה מערבית יאסר

סחנין

רכז: מר תופיק חלאילה ,04-6743496 : טלפון 054-7602230 : נייד תופיק חלאילה

עכו 12 מתנ"ס – בית קדם רח' פנקס יו"ר: גב' סוניה שקד, רכזת: גב' סוזי פרץ

עכו

115

Made with FlippingBook HTML5