האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

ההדרכה הארצית למודעות לבריאות השד ולחשיבות האבחון המוקדם של סרטן השד נערכת לכלל הנשים בישראל. מאמצים רבים בנושא מושקעים במגזרים שונים באוכלוסייה, כגון במגזר הערבי, בקרב עולות חדשות, במגזר החרדי ועוד. חומרי ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן מעודכנים ומופצים במאות אלפי עותקים בעברית, ערבית וברוסית. מערך הרצאות אחיות מתאמות בריאות השד בנושא מניעה וגילוי מוקדם של סרטן השד, אורח חיים בריא ופעילות האגודה למלחמה בסרטן אחיות מתאמות בריאות השד מעבירות לציבור הרחב הרצאות מטעם האגודה – במטרה להעלות את המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של סרטן השד, לשמירה על אורח חיים בריא העשוי להפחית את הסיכון לחלות וכן לפעילותה של האגודה בישראל – למען התקיימו במסגרת 2017 החולות ונגד המחלה. בשנת הרצאות. ההרצאות מלוות בסיפור אישי של 40- זו כ של האגודה למלחמה בסרטן ® מתנדבת 'יד להחלמה' וחלוקת חומרי הסברה בנושא.

, בשיתוף אסותא מרכזים רפואיים צוות מקצועי של 30,000- בוצעו כ 2015 כל קופות החולים, ובשנת 2016 יישובים רחבי הארץ. בשנת 140- בדיקות בכ הופסקה פעילותה של הניידת הישנה בשל בלאי. תפעול היה 2015-2017 מערך ההסברה של הניידת בשנים . קרן עזריאלי (ישראל) (ע"ר) בסיוע תרומת בנוסף לנתונים המעודדים בישראל שדווחו בשנים האחרונות באמצעות האגודה למלחמה בסרטן, הראה ישראל עומדת בראש סקר ארגון הבריאות העולמי כי הטבלה האירופית בשיעורי ביצוע הממוגרפיה, תוך צמצום פערים, ובטבלה העולמית נמצאת ישראל בין של נשיםמסרטן השד. המדינותהמובילותבשיעורי הריפוי

התחנותהאזורית לגילוי מוקדםשל סרטן השד האגודה ממשיכה לסייע בהפעלת מספר תחנות אזוריות לגילוי מוקדם של סרטן השד בפריפריה. תוכנית

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע האגודה למלחמה בסרטן המכונים העוסקים בגנטיקה של הסרטן, ממשיכים בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי בנושא הגנטיקה של סרטן השד והשחלה בישראל, ביוזמת ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן. את מהמרכז הרפואי שערי פרופ' אפרת לוי-להד הקונסורציום מרכזת תל , רבין , רמב"ם , שיבא צדק, ושותפים בו המרכזים הרפואיים יצחק שמיר (אסף , שערי צדק , סורוקה , קפלן , וולפסון , אביב (מידע נוסף על הקונסורציום בני ציון והעמק , גליל , הרופא) ופעילותו בפרק 'רישום ומעקב'). ', להעלאת המודעות של חולות סרטן הסיכוי שבסיכון תוכנית ' שד ושחלה לחשיבות שבקבלת ייעוץ גנטי, הוקמה בשיתוף עם כניסות בשנה 8,000- וזוכה לכ NCF קרן ו פרופ' אפרת לוי-להד לשאלון באתר האגודה למלחמה בסרטן באינטרנט.

מחלת סרטן במשפחה – מערכת ייעוץ למשפחות בסיכון גבוה קרובי משפחה בדרגה ראשונה של חולה סרטן (מעי גס, שד, שחלה, ערמונית ומלנומה) מצויים בסיכון גבוה לחלות במחלה, וייתכן כי מדובר במחלת סרטן על רקע תורשתי. שנים פועל שירות ייעוץ לסרטן משפחתי במסגרת 26 במשך המרכז הארצי לבקרת סרטן. שירות זה התבצע בשיתוף , מנהל פרופ' גד רנרט האגודה למלחמה בסרטן, בניהולו של המחלקה לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל, ויועץ האגודה למלחמה בסרטן בנושא בקרת סרטן, המהווה יחידה ארצית של שירותי בריאות כללית בנושא. משפחות, 12,958- בתקופה זו עברו דרך השירות למעלה מ שקיבלו ייעוץ ברמות עומק שונות. שירות ייעוץ ארצי זה מהווה משאב מידע משמעותי הן לאוכלוסייה והן למקבלי ההחלטות במערכת הבריאות העוסקים בתחום הסרטן.

29

Made with FlippingBook HTML5