האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

קבוצות עניין במסגרת פעילות מחלקת שיקום ורווחה, מתקיימים מפגשים תקופתיים של אחיות, להם 'קבוצות עניין' הדנות בתחום טיפולי ספציפי. על ארגון קבוצות העניין , האחות הראשית של האגודה ליויה כסלו אמונות , אחות אונקולוגית ומומחית קלינית בטיפול רינה דיכל ו פליאטיבי באגודה. מפגשי אחיות סטומה לאורך השנה מתקיימים מפגשי קבוצת העניין הארצית של אחיות סטומה, הכוללים עדכוני ידע, סדנאות בריכוזה של Journal club בנושאים פסיכו חברתיים ו- , מומחית קלינית בטיפול תומך ואחות באגודה. רינה דיכל

מפגשי אחיות טיפול תומך לאורך השנה מתקיימים מפגשי קבוצת העניין של , אחות רינה דיכל אחיות טיפול תומך בריכוזה של אונקולוגית ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה. מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד מפגשי קבוצת העניין של אחיות מתאמות בריאות השד ממשיכים להתקיים בעקביות אחת לחודשיים , האחות הראשית של האגודה. ליויה כסלו בריכוזה של המפגשים כוללים עדכון ידע שוטף בתחום סרטן השד, דיון בסוגיות שוטפות וסדנאות למתן כלים להתערבות מקצועית ולגיבוש הקבוצה.

50

Made with FlippingBook HTML5