האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

EBCC - European Breast Cancer כינוס Conference ברצלונה, ספרד התקיים כנס בנושא סרטן השד 2018 בחודש מרץ , ליויה כסלו בברצלונה, ספרד. את האגודה ייצגה האחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן, שהשתתפה באירוע בתמיכת ארגון 'אירופה דונה'. לעמותות חולים 10- הכנס השנתי ה אתונה, יוון 10- התקיים הכנס השנתי ה 2018 בחודש מרץ לעמותות חולים, בתמיכת חברת רוש, באתונה, יוון. , מנהלת מערך המידע מירב דמארי את האגודה ייצגה של האגודה למלחמה בסרטן. כנס בנושא סרטן בריסל, בלגיה התקיים כנס של הארגון האירופאי 2018 בחודש מרץ ) בבריסל, בלגיה, EORTC למחקר וטיפול בסרטן (ה- עבור עמותות וארגונים למלחמה בסרטן באירופה. הכנס התחלק לשני נושאים: 'החלמה מסרטן' ו'מחקרים , עו"ס אורית שפירא קליניים'. את האגודה ייצגה מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה.

סדנת בטיחות בנושא התנהגות נכונה בשמש של הקהילה האירופית למניעה ) ECL ואבחון מוקדם של סרטן (ה- בריסל, בלגיה התקיים מפגש של קואליציית 2018 בחודש אפריל ) בנושא ECL האגודות למלחמה בסרטן באירופה (ה- התנהגות נכונה בשמש בבריסל, בלגיה. במפגש, , מנהלת ) EdD ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( הציגה מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה את פעילות , ® האגודה למלחמה בסרטן בנושא 'חכם בשמש' אבחון מוקדם ומיטות שיזוף. הפרזנטציה של אביטל הובילה לדיון מעניין בין נציגי האגודות השונות למאבק בסרטן. הכינוס השנתי של הקואליציה ) ECPC האירופאית של החולים בסרטן ( בריסל, בלגיה התקיים הכינוס השנתי של הקואליציה 2018 בחודש יוני ) בבריסל, ECPC האירופאית של החולים בסרטן ( בלגיה. כמו בכל שנה, סיפק המפגש למשתתפיו עדכון על פעילות הקואליציה, חילופי ידע מקצועי ולמידה משותפת של הנציגים מכל רחבי היבשת. , עו"ס מחוזית מרכז דנה רכבי הלר את האגודה ייצגו , נשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל. מידד גיסין באגודה ו

63

Made with FlippingBook HTML5