סיפור חיי - סיפורו של יוסף, יוסי, יוסקה לוי

"היינו כל - כך חדורי תיק ו וה ואידאולוגיה – "כי זאת הארץ שלנו", אך המצב היה קשה. בתקופת יפו הייתי מסתובב מאושר וזה הדאיג את אמא, לכן רשמה אותי לאיזה בית - ספר שאינני זוכר את שמו. אבל אחרי זמן לא ארוך, הועברתי למוסד "אונים: בכפר - סבא למשך כחצי שנה, בסביבות גיל עשר וחצי.

פנה" להעביר ילדים למוסדות של הסוכנות וזה נתן למשפחות מרווח מחייה להתבסס קצת כלכלית.

כשבגרתי, ש אלתי את אמא מדוע העבירה אותי ל"אונים" ואז התברר זאת היי ש ו ה מן "א ת

כשעלינו, היו בעיות עם משרד הפנים ואמא רשמה אותי יליד 1939 , כך שנחשבתי גדול בשנה ויכולתי ללכת ל"אונ ים". חצי שנה בלבד העברתי במוסד "אונים" ואז עברתי ל"חוות הנוער הציוני" בקטמון, ירושלים ואינני יודע עד היום מה היו השיקולים להעברתי לשם.

12

Made with FlippingBook - Online catalogs