סיפור חיי - סיפורו של יוסף, יוסי, יוסקה לוי

קבוצת שלהבת בחוות הנוער הציוני

בחוות הנוער הציוני ע"ש ישראל גולשטיין, היו נערים מכל העולם. הייתה לנו מקהלה שהייתי שותף בה, הייתה לנו תזמורת ואפילו שרנו אופרה וניגנתי על מפוחית . קבוצת "שלהבת" שהייתי חלק ממנה , מנתה שלושים נערות ונערים. עבדנ ו בבניין הארץ. עזרנו לעובדי הבניין ל ב נות בתים ולפוצץ סלעים. בהמשך, עבדתי כמסגר ואני זוכר שהייתי מתקן מיטות. היינו לומדים ועובדים".

13

Made with FlippingBook - Online catalogs