סיפור חיי - סיפורו של יוסף, יוסי, יוסקה לוי

סבתא "בבו" בעת ביקורי בבולגריה 1965

16

Made with FlippingBook - Online catalogs