דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

פעילות דורות עד הבית

שער העמקים

ש״ח לחודש 80 מחיר | 10:30-11:30 ׳ יום ב

תמר קסל | התעמלות על כסאות

052-8728198 הרשמה: דליה רגב

ש״ח לאחר 130 , ש״ח לחודש לתושב וותיק 100 | 09:30-11:00 ׳ יום ד

נעמי נמרוד | כתיבה יוצרת

052-8728198 הרשמה: דליה רגב

מוזמנים למפגש וכתיבה, נפגש בקבוצה קטנה כנהוג בימים אלה. ימים קצת לא רגילים וכולנו עוברים חוויות מיוחדות שאולי גם מזכירות לנו חוויות עבר. המפגש יערך גם עם ניר, עט ואו עפרון משקפיים, אנחנו מדברים ומדברות הרבה, ואחר כך המילים שלנו פורחות באוויר, במפגש הזה תהיה לנו הזדמנות לתפוס כמה מן המילים המתעופפות והאותיות הפורחות באוויר ולהשאיר קצת רישומים על הניר או מחברת או סתם פנקס. מספיק להכיר א׳-ב׳ באיזו שפה שהיא ולבוא גם עם קשב לעצמנו ולחברות והחברים שלנו. פרטים והרשמה בקרוב. מנחה סדנאות ומפגשים. | נעמי נמרוד

עדכון על מועד הסדנא אצל דליה רגב

אוריינות דיגיטלית

052-8728198 הרשמה: דליה רגב

ש״ח להרצאה 10 מחיר | 10:00 ׳ יום ה

הרצאות מתחלפות אחת לשבוע

33

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

33

Made with FlippingBook - Online catalogs