דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

www.dorotzvulun.org.il

בקרו אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו: דורות זבולון 3003000 דואר כפר המכבי מרכז דורות 04-8448518 : פקס | 04-8478124 : טל brachas@zvulun.co.il

Made with FlippingBook - Online catalogs