דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

פעילות דורות עד הבית

כפר המכבי

ש״ח לחודש 80 : מחיר | 09:30-10:30 ׳ יום ג

נירית סער-לובן | התעמלות על כסאות

ש״ח לחודש 80 : מחיר | 11:00-12:00 ׳ יום ג

050-8423493 הרשמה: רחל קרץ

ש״ח להרצאה 10 מחיר | מועדון לותיק | 11:00 ׳ יום ה

הרצאות מתחלפות פעמיים בחודש

33

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

36

Made with FlippingBook - Online catalogs