דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

תוכן העניינים

1 - 7 ............................... מידע כללי 7 - 14 .............. חוגים במרכז דורות 15 - 28 ............................. דורות אונליין 29 - 37 ...................... דורות עד הבית 38 - 40 ......................... דורות בדרכים 41 - 47 .............. עוד משירותי העמותה

התוכניות יפתחו בהתאם לתקנות הקורונה

Made with FlippingBook - Online catalogs