דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ב 2021-2022

דורות עד הבית פעילויות בישובי המועצה

מבחר פעילויות מוצעות בישובים במסגרת "דורות עד הבית". הפעילויות הן פרי חשיבה ותכנון משותף בין מרכז דורות והרכזים בישובים. ליד כל פעילות מצוין מחיר. הרשמה לפעילויות תתבצע אצל הרכזים בישובים. פתיחת החוגים מותנית במינימום נרשמים. ש״ח לחודש. 80 › חוג פעילות גופנית בישוב › חוגים אחרים - המחיר מפורט ליד שם החוג. ובתמיכת המשרד לשוויון חברתי ומפעלי מילואות. ללא עלות › אוריינות דיגיטאלית › ניתן לשלב פעילות בישוב עם פעילות במרכז דורות, חישוב המחיר יהיה לפי מחירון דורות או מחיר "דורות עד הבית" או הזול מביניהם. › התשלום הינו לחודש פעילות על פי הרשמה ולא על פי נוכחות.

39

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online