חוגי המרכז הקהילתי שלוחת צפון חפר 2020-2021 תשפ"א

תכנית מרוכזת

יישוב מקום גילאים שעות מחיר הערות

יום

מדריך

חוג

17:00-18:00 חובה-א' 18:00-19:00 ' ב'-ד 16:00-16:45 גן חובה 16:45-17:30 ' א'-ב 17:30-18:30 ' ג'-ד

יצירה עם שלומית

כולל חומרים ₪ 220

מרכז שלומית בן רביעי אחיטוב חוגים כליפא

בית ספר אנגלית אור בקשן רביעי כפר הרא"ה הראל

₪ 200

בית החוגים רביעי כפר הרא"ה RE:MAKE

16:00-17:00

אמנות ועיצוב

כולל חומרים ₪ 250

חדר יצירה א'-ד'

אופנה

17:30-18:30

גח"מ

ביה"ס צוות תפוח חמישי כפר הרא"ה הראל רובוטיקה פיס

₪ 220 14:00-15:30 ' ג'-ד

₪ 180 16:00-17:00 ' א'-ג ₪ 250 17:00-18:30 ' ד'-ו

סטודיו מרכז חוגים

גח"מ

תיאטרון לביא זיטנר חמישי

ז' ומעלה (נוער)י

₪ 280 18:30-20:30

חוגי מבוגרים

יישוב מקום גילאים שעות מחיר הערות

יום

מדריך

חוג

פעם/ פעמיים בשבוע

₪ 180 או ₪ 250

פילאטיס שקד אלון שני ורביעי

19:30-20:30

סטודיו מרכז חוגים

מבוגרים

גח"מ

₪ 200 20:30-21:30

מחול שני ברוש שלישי

₪ 160 או ₪ 220

+ טאי צ'י צ'י קונג

רביעי רונן קסוטו ושישי

8:00-9:00

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online