חוגי המרכז הקהילתי שלוחת צפון חפר 2020-2021 תשפ"א

Animated publication

1

תושבים יקרים אנחנו עומדים בפתחה של שנה חדשה, ובימים אלו אנחנו באי ודאות אולם אופטימיים ועם הרבה תקווה שנצליח לקיים במהלך השנה הבאה עלינו לטובה את כל החוגים כסדרם. לפניכם חוברת חוגים חדשה עם היצע רחב של חוגים, חלקם ממשיכים משנים קודמות וחלקם חדשים, מתוך צרכים שעלו ואנו ניסינו לתת מענה לצרכי הקהילה על כל גווניה. שתהיה לכולנו שנה נפלאה ופוריה, שנה של עשיה ויצירה. בברכת שנת פעילות פעילה, מוצלחת ושמחה.

צוות השלוחה, hadas.s@hefer.org.il ,050-5257284 – רכזת החוגים הדס שוורץ meravn@hefer.org.il 09-8973332 – מנהלת השלוחה מירב קריב

* בשבוע הראשון יתקיים שבוע חשיפה לחוגים. החוגים יתקיימו כפי שמופיעים בלוח המרוכז ואתם מוזמנים לבוא ולהתרשם ולחוות ממגוון החוגים שלנו דרך התנסות. ** "לשנות לטובה" - אירוע קהילתי בשיתוף זית – הכנת אגרות ברכה במדיות שונות והזדמנות לפגוש את מדרכי החוגים כחלק מהאירוע הקהילתי. במתחם הקהילתי 20:00 – 17:00 בין השעות 14.9.20 האירוע יתקיים ביום שני בגבעת חיים מאוחד.

1

תקנון השתתפות ונוהלי הרשמה לחוגים ולפעילויות השנתיות

המרכז הקהילתי מברך אתכם על הצטרפותכם לפעילויותיו. אנו מאחלים בריאות לכולם ובתקוה כי אף בימים אילו של נגיף הקורונה נצליח לשמור על שגרת פעילות. על מנת שנוכל לתת לכם שירות נאמן ויעיל, אנא קראו בתשומת לב ובעיון את נוהלי ההרשמה. כללי אלא אם צוין אחרת ובהתאם 30.6.21 - ועד ה 1.9.20 – חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מה ללוח החופשות המפורסם בחוברת זו. מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים. מובהר בזאת כי לא יינתן החזר כספי או החזר פעילות בגין ימי חופשה, המצוינים בלוח חופשות זה. תשלומים (אלא אם צוין אחרת). 10 - חודשי פעילות ב 10 התשלום יוסדר מראש עבור התשלום יחושב מתאריך ההצטרפות ועד לסיום שנת הפעילות. ההשתתפות בחוגים מותנית בתשלום מראש לכל השנה, בפרישת תשלומים בכרטיס אשראי או בהמחאות. www.hefer.org.il באמצעות אתר האינטרנט ולא יאוחר מכך. לא ניתן יהיה לפרוש את התשלומים 30.06.21 מועד התשלום האחרון הינו מעבר לחודש יוני של כל שנת פעילות. תשלום במזומן בעבור החוג יעשה מראש ובתשלום אחד. השיעור הראשון בחוג הינו ללא עלות, במידה והמשתתף לא ממשיך בחוג. במידה והמשתתף המשיך בחוג אז שיעור זה ייחשב כמועד ההצטרפות לחוג ויחויב בתשלום. משתתף אשר לא שילם עבור החוג, לא תתאפשר השתתפותו בפעילות. משפחה שתימצא חייבת כספים למרכז הקהילתי, לא תורשה להשתתף בפעילויות/חוגי המרכז הקהילתי עד לסילוק החוב. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת חוג. המרכז הקהילתי רשאי, על-פי שיקול דעתו, לשנות את מפעיל החוג, ימי הפעילות, שעות הפעילות, לבטל או לאחד קבוצות חוגים. המרכז הקהילתי יהא רשאי לסגור כל חוג בכל עת ולפי שיקול דעתו, ובלבד שנתן על כך ימים מראש. 14 הודעה במקרה של ביטול חוג ע”י המרכז הקהילתי, יוחזר החלק היחסי של התשלום במלואו. המרכז הקהילתי יהא רשאי להפסיק את פעילותו של משתתף, על פי שיקוליו, במידה והנ”ל פוגע בפעילות. שיעור שיבוטל ע”י המרכז הקהילתי, יוחזר במועד חלופי שיקבע ע”י המרכז הקהילתי בתיאום עם המדריך. במידה ולא תינתן האפשרות להחזיר את השיעור שלא התקיים יוחזר החלק היחסי של התשלום. המרכז הקהילתי אחראי על המשתתפים בחוגים, רק בזמן ובמרחב בו מתקיים החוג. יתכנו שינויים במערכת החוגים בשלוחות השונות.

2

ביטול הרשמה / החזרים .31.3.21 בקשות לביטול ההשתתפות בחוג תתקבלנה עד לתאריך לאחר מועד זה לא יתאפשר החזר בגין ביטול חוג. לא יעשו ביטולים באמצעות הטלפון, מסרונים, רכזת החוגים או המדריך. הודעה על ביטול ההשתתפות בחוג הינו באחריות המשתתף באמצעות מילוי טופס בקשה www.hefer.org.il מקוון באתר האינטרנט על המשתתף לוודא שקיבל במייל חוזר אישור על קבלת הודעת הביטול. ביטול חוג יכנס לתוקף החל מהיום האחרון של החודש בו נמסרה הודעת הביטול. המשתתף יהיה רשאי להמשיך בפעילות החוג עד תום החודש בו נמסרה הודעת הביטול. והזיכוי היחסי יינתן ₪ 40 ביטול השתתפות בחוג יתבצע בכפוף לתשלום דמי ביטול בסך מסכום היתרה ויבוצע ישירות לחשבון הבנק. במקרה של החזר באמצעות זיכוי בכרטיס אשראי הוא יבוצע בהתאם למדיניות חברת האשראי. שבועות עקב 3 - לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות מחוג, למעט במקרה של היעדרות מעל ל מחלה, ובהצגת אישור רפואי. לא יעשה ביטול רטרואקטיבי של חוג ולא ייעשה החזר כספים בגינו. הנחות .5% עבור חוג שני ומעלה תינתן הנחת אח בגובה ההנחה תינתן על החוג הזול מבין החוגים. הנחות רווחה בהתאם למדיניות מ.א עמק חפר. הנחות אחרות על פי החלטת ועדת הנחות מועצתית במרכז הקהילתי. אין כפל הנחות. פעילויות שנתיות סעיף זה מתייחס לפעילויות שנתיות, טיולים, סדנאות, סדרות, קורסים וביניהם: סיורי גלריות, מכון אבשלום, חברותא, בתי מדרש ועוד, למעט במקומות בהם כתוב אחרת. ככלל, התקנון המלא המפורט מעלה חל גם על סעיף זה של הפעילויות השנתיות. באותה הפעילות בלבד, על הקורס הזול מביניהם. 5% תינתן הנחת קורס שני בגובה .5% תינתן הנחת בן זוג בגובה דמי ביטול במידה ויודיע על ביטול הרשמתו לפעילות שנתית לאחר ₪ 10% משתתף ישלם שפורסמה ההחלטה על פתיחת הפעילות. לחוגי ופעילויות מרכז קהילתי בת חפר תקנון נפרד ושונה. נגיף הקורונה: אנו עושים מאמצים להתאים את הפעילויות להנחיות השונות ובכל מיקרה להמשיך ולקיים את הפעילויות באמצעים השונים. המרכז הקהילתי יהיה רשאי לצמצם/להפסיק/לבטל/לסגור כליל חוג על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות או כל משרד או גוף רגולטורי אחר שיורה לעשות כך בשל מגפת הקורונה או בשל אירועים הקשורים במגפה זו. המרכז הקהילתי יזכה את המשתתף בסכום ששולם או ישלים חוג אשר יבוטל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה (סגר, בידוד, הגבלה זו או אחרת אשר תיכנס לתוקף) לפי בחירתו של המרכז הקהילתי ובהתאם להוראות כל דין בנושא זה.

3

2021-2020 לוח חופשות חוגים תשפ"א

הערות

תאריך

יום

מועדים

20.9.20 ב' בתשרי

ראשון

ראש השנה

27-28.9.20 ט'-י' בתשרי 28.3-1.4.21 טו'-יט' בניסן

ערב יום הכפורים ויום הכפורים

ראשון-שני

ראשון-חמישי

פסח וחוה"מ פסח

פעילות החוגים תסתיים 18:00 בשעה

7.4.21 כו' בניסן

רביעי

ערב יום השואה

ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה

פעילות החוגים תסתיים 18:00 בשעה

13.4.21 א' באייר

שלישי

14.4.21 ב' באייר

רביעי

15.4.21 ג' באייר

חמישי

יום העצמאות

16-17.5.21 ה'-ו' בסיוון

ראשון-שני

שבועות

4

ילדים

מחול - שני ברוש שני ברוש - יוצרת מורה ורקדנית.

בוגרת תואר ראשון בתאטרון-מחול, מכללת סמינר הקיבוצים, ותואר שני באומנויות, ביה״ס למחול לונדון. אוהבת ומלמדת מחול , Trinity Laban for music and dance בקונסרבטוריון מהגיל הרך ועד בוגרים, רקדנים מקצועיים ומנוסים וגם כאלה שלא. שיעורי מחול לגילים שונים המקנים מיסודות התנועה והבלט הקלאסי בדרכים יצירתיות וחווייתיות, תוך שימת דגש על הקניית מושגים בסיסיים: עמידות מוצא, גמישות וחיזוק שרירים, תרגול התיאום בין התנועה למוזיקה ופיתוח זיכרון תנועתי.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

16:15-17:00 17:00-17:45 17:45-18:30

(3-4) גן גן חובה

סטודיו מתחם קהילתי גח"מ

ראשון

שני ברוש

₪ 180

א'-ב'

אנגלית - אור בקשן למידת השפה האנגלית בדרך חווייתית תוך שימוש במשחקים דיקלומים, שירים וכו'. תכנית החוג מותאמת לתכנית הלימודים בבתי הספר. יישוב מחיר לחודש שעות יום גיל מדריך

17:00-17:45 17:45-18:30 16:15-17:00

גן חובה

בית ספר הראל כפר הרא"ה

א'-ב' ג'-ד'

רביעי

אור בקשן

₪ 200

5

ג'ודו - אביב רגו'אן אביב רג'ואן מנהל "ג'ודו בגבעה ובכפר", מוסמך מטעם מכון וינגייט, מורה לג'ודו והגנה עצמית בבתי"ס בעמק חפר ובשרון. רכז הג'ודו בעמותה למשחקים מיוחדים. ג'ודו היא אמנות לחימה מודרנית בעלת אופי ספורטיבי שנוסדה ביפן והיא בעלת אופי אוניברסלי ומתאים לכל הגילאים. התנועות של הג'ודו הן בעלות השפעה מיוחדת על הגוף כיוון שהן מבוססות על תנועה אופטימלית, ניצול כוחו של היריב, תנועות ספירליות שמפתחות את הגוף ולא נמצאות בשימוש בחיי היום-יום. במהלך השנה יתקיימו אליפות מועדון, תחרויות ומחנות אימונים.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

17:00-17:45 16:15-17:00 17:45-18:30 18:30-19:15 16:30-17:15 17:15-18:00 18:00-18:45

שלישי

גן

₪ 180

א'-ב' בנים שלישי בנות יסודי שלישי ג'-ד' בנים שלישי בנות יסודי חמישי א'-ב' בנים חמישי ג'-ד' בנים חמישי

₪ 180 לפעם בשבוע ₪ 250 לפעמיים בשבוע

בית החוגים כפר הרא"ה

אביב רג'ואן

ציור קומיקס - שלמה בן שושן שלמה בן שושן , בוגר בית הספר לאמנויות. חקר ולמד על תרבות הקומיקס ועל פניה הרבות בעולם. מי לא אוהב גיבורי על?? מי לא אוהב יצורים קסומים כמו דרקונים, גמדים ואבירים? מי רוצה לדעת לצייר את הדברים האלה ולא יודע איפה להתחיל? בחוג לקומיקס ויצורי פנטזיה נלמד את היסודות ליצירת דמות לאחר מכן להכניס אותה לתוך סיפור. בואו למצוא את החיבור בין הדמיון למציאות!

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

+ ₪ 200 ₪ 20 חומרים

כיתות ב' ומעלה

שלמה בן שושן

מתחם קהילתי גח"מ

16:30-17:45

ראשון

6

מבוכים ודרקונים - שלמה בן שושן שלמה בן שושן , מייסד "פונדק הדרקון", בוגר בית הספר לאמנויות.

בואו לגלות עולמות קסומים עם מבוכים מסתוריים, גלו יצורים מדהימים ואוצרות מרהיבים . תבחרו להיות אביר מגזע של אנשי דרקון? כהן ממסדר עתיק של גמדים? ברברי משבט חצי אורקים? יש המון אפשרויות. אתם בוחרים והמשחק מתחיל. הצטרפו להרפתקה! "משחק טוב הוא משחק שמלמד אותנו משהו על החיים".

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

מתחם קהילתי גח"מ בית החוגים כפר הרא"ה

18:00-19:15 17:15-18:30

ראשון רביעי

כיתות ב' ומעלה

שלמה בן שושן

₪ 200

סטודיו למשחק לילדים ונוער - לביא זיטנר לביא זיטנר שחקן, במאי, מחזאי ומורה לתיאטרון. בחוג נלמד את יסודות המשחק, אלתור, עבודה על טקסט, עבודת דמות ויצירה משותפת. לקראת סוף השנה נעבוד סביב פרויקט הסיום שנעלה מול קהל . "אני מאמין בכוחו של התיאטרון לפתח את הבטחון העצמי ואת יכולת הביטוי העצמי". בסדנה נעבוד בקבוצה ונעצים את יכולת הריכוז והיצירתיות, נלמד להקשיב לאחר וכיצד להשיג מטרות בתיאטרון ובחיים בכלל. יישוב מחיר לחודש שעות יום גיל מדריך

16:00-17:00 17:00-18:30 18:30-20:30

א'-ג' ד'-ו'

₪ 180 ₪ 250 ₪ 280

סטודיו מתחם קהילתי גח"מ

חמישי

לביא זיטנר

ז' ומעלה עבור סדנאות עם שחקנים אורחים ₪ 80 *תשלום חד פעמי בגובה

7

שעשועי מדע - סרגיי סוחנוב סרגיי סוחנוב מורה למדעים בחינוך המיוחד ובעל ניסיון של מעל עשור בעשייה החינוכית. המשתתפים בחוג יחשפו לעולם המדע, הפיסיקה והמכניקה תוך התנסות מעשית בבנייה ויצירה. בדרך חוויתית, ערכית תוך כדי שימוש בטבע, בטכנולוגיה, במכניקה ובמלאכות יד מסורתיות. החומרים בהם ניצור הינם חומרים בשימוש חוזר. במהלך החוג נלמד לנצל את סביבתנו הקרובה- אדמה, שמש, רוח ומזג האוויר.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

+ ₪ 200 ₪ 20 חומרים

סרגיי סוחונוב

בית ספר הראל כפר הרא"ה

14:00-15:00

כיתות א'-ג' ראשון

ילדים מבשלים - חוג בישול - לי לב לי לב – מתמחה בעוגות מעוצבות, מתוקים ומלוחים נפגש פעם בשבוע לחגיגת טעמים, נתנסה בבישול מסביב לעולם, נלמד על מרכיבי המזון, נבשל לפי העונה, לפי צבעים, לפי סוגי מאכלים וניצור חוברת מתכונים אישית. יישוב מחיר לחודש שעות יום גיל מדריך

16:30-17:45 18:00-19:15

א'-ב' ג'-ד'

+ ₪ 200 ₪ 50 חומרים

מרכזון מתחם קהילתי גח"מ

שני

לי לב

חוג רובוטיקה - תפוח פיס צוות תפוח פיס, המרכז האזורי למדעים ולטכנולוגיה

אוהבים רובוטיקה? סקרנים? אוהבי אתגרים וחידושים? רוצים ללמוד כיצד ממציאים ובונים רובוטים? מוזמנים להצטרף לעולם מרתק של רובוטיקה וטכנולוגיה. חוגי תפוח פיס מגיעים עד אליכם! חוג חוויתי בו תפתרו אתגרים שונים מחיי היומיום באמצעות חקירה וחשיבה יצירתית. תמציאו רובוטים, תתכננו ותבנו אותם בשילוב מנועים, בקרים וחיישנים ולבסוף תתכנתו אותם במערכת בקרה בסביבת רובוטים חדשנית. הפעילות מעודדות יזמות ויצירתיות, התמודדות עם פתרון בעיות ופיתוח מיומנויות של עבודת צוות וחקר.

יישוב

מחיר לחודש

יום שעות

גיל

מדריך

בית ספר הראל כפר הרא"ה

14:00-15:30 ג'-ד' חמישי

צוות תפוח פיס

₪ 220

8

אילוף כלבים - תמיר ארז תמיר ארז מאלף כלבים. מטפל בבעיות התנהגות בכלבים. נכיר את עולם הכלבים, לימוד שפה כלבית דרך משחק והנאה, עבודה על שיתוף פעולה עם הכלב, שליטה עצמית ואיפוק, ראיית האחר והצרכים שלו, והעלאת הביטחון העצמי. בואו להרגיש איך אפשר ללמוד אחד מהשני.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

מגרש בי"ס הראל כפר הרא"ה

16:15-17:00

ראשון

א'-ו'

תמיר ארז ושלי פרלינדר

גן יאשיה

17:30-18:15 16:30-17:15 17:15-18:00

ראשון

א'-ג'

₪ 200

א'-ב' שני ג' ומעלה שני

מתחם קהילתי גח"מ

יצירה - שלומית בן כליפא שלומית בן כליפא, א(ו)מנית ויוצרת, מעצבת טקסטיל, מדריכה מפגשי יצירה ומלאכת יד פרטניים וקבוצתיים בחינוך המיוחד ובמסגרות שונות. בחוג נלמד חריזה, תפירה, רקמה, מקרמה,סריגה, ציור, צביעה, פיסול והדפסה. נכיר סוגי נייר, בדים, חוטים, חרוזים, צבעים וחומרים מן הטבע. נעבוד על תוצרים בהתייחס לסביבה שלנו, לעונות השנה ולמועדים, וניצור את הספר שלנו בעבודת יד ובתוכו עמודים של יצירה וכיף!

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

17:00-18:00

רביעי

גן-א'

+ ₪ 200 ₪ 20 חומרים

שלומית בן כליפא

מרכז חוגים אחיטוב

18:00-19:00

רביעי

ב'-ה'

9

RE:MAKE אמנות ועיצוב אופנה - בעיצוב BA בוגרת שנקר, בעלת RE:MAKE אירית לב זהר מנהלת עיצוב – תרבות - מיחזור

ניצור ונעצב בחומרים כמו גבס, עיסת נייר ,צבעים שונים, בטון ,קרטון וקליי. החוג מלמד טכניקות עבודה עם הידיים בעולמנו הטכנולוגי, תוך שימת דגש על פיתוח חשיבה מקורית והעצמה, פיתוח דרכי חשיבה יצירתית, בנוסף נתנסה ונכיר חומרים ובדים ונתרגל טכניקות בסיסיות בתפירה, אריגה וסריגה והחשוב ביותר נכין לעצמנו פריטים כמו כובעים, תיקים, חולצות, גופיות, צעיפים ועוד..

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

+ ₪ 220 ₪ 30 חומרים + ₪ 220 ₪ 30 חומרים

בית החוגים כפר הרא"ה

16:00-17:00

RE:MAKE

רביעי

א'-ד'

17:30-18:30

מתחם קהילתי גח"מ

קס"ם: קימות-סביבה-מחנאות - אחי אשכנזי שנות ניסיון בהדרכה. 15 אחי אשכנזי - מדריך מנוסה מעל

מעגלי חברה לילדים ונוער מכיתות ב' ומעלה, בהם נלמד ונפתח את הידע והכישורים בנושאי קיימות-סביבה-מחנאות. הקבוצות ילמדו על הטבע הסובב אותנו בדגש על צמחיה ובעלי חיים ומרקם יחסי הגומלין ביניהם. נלמד על מיחזור פסולת וניישם. ניצור ונשתמש בקיים בסביבתנו האנושית והטבעית. נלמד להכין טיול-מחנה ונתנסה בבישולי שדה. החוג ייצא לטיולים במהלך השנה בעיקר בחגים ובתחילת עונות.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום שני

גיל

מדריך

מועדון גן יאשיה

16:30-17:30 16:30-17:30

ב'-ו'

אחי אשכנזי

₪ 180

מתחם קהילתי גח"מ

חמישי

10

מבוגרים

פילאטיס נשים - שקד שקד מדריכת פילאטיס ריצפה ומכשירים, בעלת ניסיון רב עם פרטיים וקבוצות, עוסקת בספורט, מוכשרת לעבודה עם נשים בהריון ולאחר לידה. נלמד הקשבה לגוף ונמצא את החיבור. נמצא אמצע פיסי ומנטלי, נתכוון ונתכוונן, נתחזק ונתארך. נהנה מהעשייה למען ועם הגוף. יישוב מחיר לחודש שעות יום מדריך

סטודיו מתחם קהילתי גח"מ

₪ 180 : לפעם בשבוע ₪ 300 : לפעמיים בשבוע 19:30-20:30 שני ורביעי

שקד אלון

ומעלה) 18( מחול נשים שני ברוש - יוצרת מורה ורקדנית.

שיעור לרקדניות בנפשן שאוהבות לזוז ולנוע - לא נדרש ניסיון קודם. בשיעור נרקוד בטכניקה מודרנית-עכשווית המבוססת על העקרונות הקלאסיים ומאפשרת חופש של ביטוי, תנועה ויצירה. נאמן את הגוף, נפתח יציבות ויציבה ונלמד מחול באווירה רגועה ומפרגנת ששמה את הרוקדות במרכז. (הטקסט נכתב בלשון נקבה אך פונה לשני המינים)

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

מדריך

סטודיו מתחם קהילתי גח"מ

20:30-21:30

שלישי

שני ברוש

₪ 200 : לפעם בשבוע

טאי צ'י וצ'י קונג - רונן (קודו) קסוטו שנים. תרגל במנזרי 15- . לומד ומתרגל מדיטציה, טאי צ'י וצ'יקונג למעלה מ 3- רונן (קודו) קסוטו נשוי ואב ל זן בסן פנסיסקו, ביוון ובמזרח. "החכם מטפל בקשה בעוד קל" ספר הטאו של לאו צה. מעקרונות הרפואה הסינית. אמנויות לחימה הוליסטיות המבוססות על שימוש בגוף באמצעות תרגילים המשלבים יציבה, תנועה, נשימה ומדיטציה כדי לקדם את איכות החיים והבריאות.

יישוב

מחיר לחודש

שעות 8:00- 9:00

יום

מדריך

סטודיו מתחם קהילתי גח"מ

₪ 160 : לפעם בשבוע ₪ 220 : לפעמיים בשבוע

רונן (קודו) קסוטו רביעי ושישי

11

תכנית מרוכזת

מקום גילאים שעות מחיר הערות

יישוב

יום

מדריך

חוג

16:15- 17:00

גן

מחול יצרתי

סטודיו מרכז חוגים

17:00-17:45 גן חובה

₪ 180

גח"מ

שני ברוש ראשון

הכנה לבלט בלט למתחילים

17:45-18:45 ' א'-ג

כולל חומרים ₪ 220 16:30-17:45 ' ב

שלמה בן ראשון קומיקס שושן

גח"מ חדר יצירה ומעלה

18:00-19:15 ' ב 17:15-18:30 ' ב ומעלה

ראשון

גח"מ חדר יצירה ומעלה

שלמה בן שושן

מבוכים ודרקונים

₪ 200

בית רביעי כפר הרא"ה החוגים

כולל חומרים ₪ 220 14:00-15:00 ' ביה"ס א'-ג ראשון כפר הרא"ה הראל

סרגיי סוחנוב

שעשועי מדע

מגרש בית הספר הראל

16:15- 17:00

א'-ו'

כפר הרא"ה

תמיר ראשון

אילוף

שלי + ארז פרידלנדר

₪ 200

17:30-18:15 ' מועדון א'-ג גן יאשיה הנוער 16:30-17:15 ' א'-ב גח"מ חדר יצירה 17:15-18:00 ' ג'-ו

כלבים

שני

16:30-17:45 ' א'-ב 18:00-19:15 ' ג'-ד

כולל חומרים ₪ 250

גח"מ מרכזון א'

לי לב שני

בישול

קס"מ – קיימות, סביבה,

גן יאשיה מועדון

שני

אחי אשכנזי

₪ 180 16:30-17:30 ' ב'-ו

גח"מ חדר יצירה

חמישי

מחנאות

₪ 180 17:00-17:45

גן

שלישי

16:15-17:00 ' א'-ב בנים 17:45-18:30 ' א'-ו בנות 18:30-19:15 ' ג'-ד בנים 16:30-17:15 א'-ו בנות 17:15-18:00 ' א'-ב בנים 18:00-18:45 ' ג'-ד בנים

פעם/ פעמיים בשבוע

בית כפר הרא"ה החוגים

אביב רג'ואן

₪ 180 או ₪ 250

ג'ודו

חמישי

12

תכנית מרוכזת

יישוב מקום גילאים שעות מחיר הערות

יום

מדריך

חוג

17:00-18:00 חובה-א' 18:00-19:00 ' ב'-ד 16:00-16:45 גן חובה 16:45-17:30 ' א'-ב 17:30-18:30 ' ג'-ד

יצירה עם שלומית

כולל חומרים ₪ 220

מרכז שלומית בן רביעי אחיטוב חוגים כליפא

בית ספר אנגלית אור בקשן רביעי כפר הרא"ה הראל

₪ 200

בית החוגים רביעי כפר הרא"ה RE:MAKE

16:00-17:00

אמנות ועיצוב

כולל חומרים ₪ 250

חדר יצירה א'-ד'

אופנה

17:30-18:30

גח"מ

ביה"ס צוות תפוח חמישי כפר הרא"ה הראל רובוטיקה פיס

₪ 220 14:00-15:30 ' ג'-ד

₪ 180 16:00-17:00 ' א'-ג ₪ 250 17:00-18:30 ' ד'-ו

סטודיו מרכז חוגים

גח"מ

תיאטרון לביא זיטנר חמישי

ז' ומעלה (נוער)י

₪ 280 18:30-20:30

חוגי מבוגרים

יישוב מקום גילאים שעות מחיר הערות

יום

מדריך

חוג

פעם/ פעמיים בשבוע

₪ 180 או ₪ 250

פילאטיס שקד אלון שני ורביעי

19:30-20:30

סטודיו מרכז חוגים

מבוגרים

גח"מ

₪ 200 20:30-21:30

מחול שני ברוש שלישי

₪ 160 או ₪ 220

+ טאי צ'י צ'י קונג

רביעי רונן קסוטו ושישי

8:00-9:00

13

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online