תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנ ן וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

מיצוי משאבי המועצה וקשר רציף הרחבת ערוצי התקשורת מועצה-תושב

מפגשים עם מנהלי ישובים, 8 מיני רכזי קהילה ומטה חברתי טריאתלון תבור - שיתוף פעולה עם עמותת 'כחול לבן' פרויקטים המכילים שיתוף פעולה 4 בין ישובים סמוכים בתחומי: ביטחון, עסקים, נוער, ותיקים ותרבות כדורשת אמהות נערות שכנות - שיתוף פעולה עם קידום בריאות וביטחון קהילתי קבוצת נשים שת"פ קידום בריאות, נשים,רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי כדורגל בנות/כדורסל נשים שיתוף פעולה עם קידום בריאות ונשים בית ספר לשפות/שכנים ומדברים: העשרת שפה ערבית-ערבית מדוברת שיתוף פעולה עם מוזיאון עין דור

קביעת מפגשים אישיים, יצירת חיבורים רלוונטיים קביעת תאריך יעד ממנו גזירת כלל הפעולות והתובנות שנכתבו בסיכום קביעת מפגשי המשך של ביטחון, מפגש של מעברים עם מובילי עסקים ישוביים ומהם גזירת פרויקטים, חבירה לפורום נוער, תחזוק קשר אמנים

הנגשת מחלקות המועצה

שוטף

פרויקט שיא משותף למספר מועצות

שוטף

פיתוח היישובים הקהילות והמרחב

שוטף

שיתופי פעולה בין ישובים

חיזוק קשר באמצעות קשר בינדורי

שוטף

2,000

יצירת קבוצה של מנהלי מחלקות ספורט אזוריות, קביעת תכנית שנתית, גיוס משאבים בהתאם לכל פרויקט ופרסום

מנהלת האשכול המזרחי

חיזוק קשר באמצעות נשים חיזוק קשר באמצעות ספורט חיזוק קשר באמצעות שפה

שוטף

3,000

שוטף

2,000

חיזוק חיים משותפים

שוטף

3,000

למידה ממקומות אחרים ובניית תכנית מותאמת

ישובים - אשכול מזרחי

הבניית מפגשים מוסדרת מנהלות חינוך נין-אחוזת ברק, יצירת תכנית שנתית מעוגנת תקציבית, פרסום

שוטף

12,000

סדרת מפגשים נוער נין-אחוזת ברק

חיזוק קשר סביב נוער

יוזמה נוספת מהשטח/הטמעת השפה העברית והערבית בבתי הספר

חיזוק קשר באמצעות פעילים קיום הרצאות באשכול המזרחי

שוטף

3,000

חיזוק קבוצת פעילים

סגירה עם שותפים במועצה (ביטחון פנים, חינוך, איכו"ס, צעירים, עסקים, תרבות), בחירת ספקים, תיאום מקום, מכירת כרטיסים

הנגשת שירותים לאשכול

שוטף

הרצאות בתחומים שונים באשכול 4

104 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator