תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

22

20

דגנית צירלין עיצוב: מרינה פורמן לוי תמונות: מחלקת תכנון אסטרטגי ומחלקת הדוברות הפקת החוברת:

Made with FlippingBook Ebook Creator