תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

Animated publication

תכניות עבודה מקושרות תקציב

2022

גרפים מנכ"ל מכרזים חינוך ילדים ונוער

5-14 16-20 21-23 24-36 37-46 47-51 52-60 61-62 63-76 77-88 89-92 93-97 98-106 107-111 112-136 137-140 141-150 151-155 156-159 160-162 163-167 168-169 170-174 175-177 178-193 194-200 201-204 205-207 208-212

בית האמנויות בטחון קהילתי מוקד ספורט וקידום בריאות

תוכן עניינים

קהילה ורווחה צעירים ומלגות

תרבות ישובים רישוי וקידום עסקים הנדסה יובלי העמק איכות הסביבה השירות הווטרינרי החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל תיירות ביטחון ואבטחת מוסדות חינוך פיקוח ואכיפה דוברות תכנון אסטרטגי כספים תחבורה רכש ולוגיסטיקה

משאבי אנוש רווחת הפרט

דבר ראש המועצה

דבר מנכ"ל המועצה

תושבים יקרים, בשנה החולפת, המשכנו להתמודד עם השלכות מגפת הקורונה - מגפה עולמית ששינתה את חיינו בתחומים רבים - יחד עם זאת, המשכנו להתייעל ולהשתפר להענקת שירות מיטבי. . התוכנית 2022 לפניכם תוכנית עבודה שנתית של פעילות המועצה בשנת הוכנה על ידי המנהלות והמנהלים בכל אגפי המועצה ובמחלקותיה בהתחשב במצב הנתון, בתקציב המועצה וביעדיה. תוכנית העבודה כוללת את הפעילות המתוכננת, בחירת היעדים העיקריים, ציון משימות מרכזיות והצבת לוחות זמנים למימושן. נושאי שירות ודיגיטציה ייושמו בכל מחלקות הרשות ויהיו במרכז התכנית השנתית כחלק מהתרבות הארגונית במועצה, בתפיסת שירות המותאמת למציאות החדשה והמתפתחת. השירות לתושב יבוצע במהירות וביעילות באמצעות הטכנולוגיה המאפשרת זאת. אני מודה לכל עובדי המועצה העמלים במשך כל השנה לספק שירותים מיטביים לכולנו.

תושבים יקרים, לאחר עבודה מקיפה, מעמיקה ויסודית של אגפי ומחלקות המועצה, נקבעו .2022 תוכניות עבודה לשנת העבודה אנו רואים בתוכניות העבודה כלי מרכזי לניהול פעילות המועצה האזורית, המאפשר שימוש נכון ואפקטיבי בתקציב הציבורי, תיאום בין המחלקות השונות ועבודה ממוקדת לקידום יעדי המועצה. למרות חוסר הוודאות הכלכלי שהמשיך גם השנה בשל הקורונה, הצלחנו להיצמד לתוכניות העבודה של השנה החולפת ולהרכיב תקציב מאוזן ואפקטיבי לשנה הקרובה. התוכניות, המוצגות בפירוט בחוברת זו, מביאות בפניכם את המטרות והיעדים שהצבנו לעצמנו לשנה הקרובה ואת מדדי ההצלחה להגשמתם, על פי המועדים שנקבעו. שיטה זו מאפשרת לנו לחלק את המשאבים בצורה מיטבית ולהמשיך להרחיב ולשפר את מגוון השירותים הניתנים לתושבים. השנה, בחרנו להתמקד ביעדים בנושאי השירות והדיגיטציה כתחום רוחבי המשותף לכל אגפי ומחלקות הרשות. ההתפתחות הטכנולוגית בעולם הובילה לגידול בצריכת שירותים דיגיטליים על ידי תושבים ועסקים. מתוך מציאות זאת, המועצה מעוניינת לשפר את השירות הניתן לתושבי המועצה ולהעמיד תחום זה ואת תפיסת "התושב במרכז" בראש סדר העדיפויות שלנו. אני רוצה להודות למנהלי האגפים, המחלקות ולעובדים על ההתגייסות וההשקעה הרבה בהכנת תוכניות העבודה לשנה זו.

בברכה, אייל בצר ראש המועצה

בברכה, רינת זונשיין מנכ"ל המועצה

2 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

תחזית הכנסות עיקריות

2022 תקציב מלש"ח 407

ארנונה כללית אגרת מים

הכנסות עצמיות חינוך הכנסות עצמיות רווחה יתר הכנסות עצמיות

תגבולים ממשרד החינוך תגבולים ממשרד הרווחה תגבולים ממשלתיים אחרים

תגבולים אחרים הנחות בארנונה

3 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

תחזית הוצאות עיקריות

2022 תקציב מלש"ח 407

העברות חד פעמיות כללי הוצאות שכר פרעון מלוות אחרים פרעון מים וביוב מלוות פעולות רווחה שכר עובדי רווחה פעולות חינוך שכר חינוך הנחות בארנונה (הוצאות) הוצאות מפעל המים

4 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

הכנסות חלוקת המועצה מארנונה 2022 לשנת

5 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

תקציב המועצה

, המועצה מחויבת לרשום 2020 החל משנת בתקציב (הוצאות והכנסות) את ההנחות שניתנות למשרד הביטחון על פי חוק, מכאן ואילך 2020 ל- 2019 הפער הגדול בין

סה"כ הוצאות (מלש"ח) יתר פעילויות המועצה (מלש"ח) סה"כ תרבות נוער וספורט (מלש"ח) סה"כ חינוך (מלש"ח)

תחזית *

6 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

אחוז מלוות מסך התקציב לפי שנים

7 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

מספר תושבים לפי ישוב

3000

2707

2619

2500

2238

2160

2025

2000

1494

1477

1439

1500

1380

1366

1272

1259

1207

1200

1156

1113

1083

1050

1048

1029

999

974

921

914

1000

853

820

785

781

771

755

706

664

627

622

613

500

336

292

246

137

0

עדי

גבעת אלה גבת

גזית

גניגר

שריד

מרחביה ק . נהלל

היוגב

יפעת

כפר יהושע מזרע

חנתון

דברת

ציפורי

תמרת

הרדוף

אלונים

עין דור

שמשית

הושעיה

בית זייד

בלפוריה

הסוללים

רמת דוד

כפר ברוך

כפר גדעון

אלוני אבא

מרחביה מ .

שדה יעקב

אלון הגליל

תל עדשים

בית שערים

אחוזת ברק

כפר החורש

מנשיה זבדה

מחנה יהודית

סוואעד חמירה

בית לחם הגלילית

תושבים פעילים

8 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

התפלגות תושבים לפי סוג ישוב

9 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

תושבי המועצה התפלגות גיל

מספר תושבים

קבוצת גיל

10 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

מספר תושבים

גידול האוכלוסייה

11 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

מגדר

12 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה 13 עמוד | אגפים ומחלקות

מנכ"ל המועצה ניהול ואחריות על כלל הפעילות השוטפת של יחידות המועצה ייעוד

יעדים מרכזיים יעדי שירות ודיגיטציה: קידום והטמעת טפסים דיגיטליים 1 במחלקות המועצה מיסוד מנגנון קבלת החלטות מבוססות 2 נתונים מתן שירות מיטבי לתושבי המועצה 3 יעדים נוספים: מימוש מיקודים אסטרטגיים ועריכת 1 מעקב ובקרה על מימושם בשנת 2022 העבודה יצירת ארגון מתפתח ומתחדש 2 המתאים עצמו לצרכים בהווה ובעתיד חיזוק ופיתוח מערך ההון האנושי 3 חיזוק מתמיד של התשתיות הארגוניות 4 במועצה ביצוע תהליכי רכש והתקשרויות יעילים 5 ואפקטיביים (איכותי, נגיש ומקצועי) בדגש על מענה טלפוני מהיר, אחיד ושירותי

תחומי ליבה . ניהול ותכלול אגפי ומחלקות 1 המועצה, לרבות ניהול פורומים מקצועיים שונים . תכלול ופיתוח ההון האנושי בארגון 2 . שיפור השירות לתושבים 3 . שקיפות המידע לציבור 4 . קידום מדיניות ראש המועצה 5 והמיקודים האסטרטגיים שנקבעו על ידו . קידום תפיסה, כלים ושיטות 6 חדשניות במועצה . תכלול רכש, מכרזים והתקשרויות 7 . חיזוק תשתיות ארגוניות 8 . תכלול ותפעול ישיבות המועצה 9 וועדות הרשות

14 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב שוטף בש"ח

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

מצוינות בחינוך

לממש מיקודים אסטרטגיים ולערוך בקרה על מימושם בפועל בשנת העבודה 2022

פגישות בקרה עם כלל המחלקות אחת לרבעון, כולל בחינת המדדים והתפוקות

חיזוק החוסן האישי של התושבים איכות סביבה וקיימות צמיחה דמוגרפית ופיתוח היישובים והמרחב

מנכ"ל

שוטף

70,000

דוח מדדים ותפוקות רבעוני ("רמזור")

מנכ"ל המועצה

תכנון גיבוש ויישום סקר שביעות רצון

דוברות

רבעון ראשון

דוח מצב שביעות רצון תושבים

רבעון רביעי

הטמעת הנוהל ברשות

בניית נוהל מענה לתושבים

מעקב אחר פתיחת וסגירת פניות וקביעת זמני תקן

רבעון שלישי מנהלת המוקד

קביעת זמני תקן בכל יחידות המועצה

שירות מיטבי לתושבי המועצה (איכותי נגיש ומקצועי)

התחלת ביצוע סקר ש"ר באמצעות הודעת לאחר כל פנייה למוקד המועצה SMS

שיפור השירות לתושבים

רבעון ראשון מנהלת המוקד

סקר שביעות רצון אחר כל פנייה למוקד המועצה

רבעון רביעי מנהלת המוקד

מענה לסקר 50%

ביצוע סקר לקוח סמוי, ) וגזירת T0 הגדרת מצב קיים ( תכנית פעולה בהתאם

רבעון ראשון

30,000

תכנית פעולה לשיפור השירות

15 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

- הפורום יכלול את IT הקמת פורום מנכ"ל המועצה, גזבר, מנמ"ר ותכנון אסטרטגי, תפקיד הפורום לבחון ולאשר כל הטמעה של תוכנה חדשה ברשות

מנמ"ר

שוטף

מפגש אחת לחודש ולפי צורך

ארגון מתפתח ומתחדש המתאים עצמו לצרכים בהווה ובעתיד

מנהלת מש"א

4 מחלקת משאבי אנוש מטמיעה טפסים השנה הטמעת שפה של שימוש בנתונים ועובדות כבסיס לקבלת החלטות סדנא למנהלים בנושא, השתתפות מלאה של מנהלי האגפים והמחלקות מימוש אבני הדרך עליהן המליץ ממונה אבטחת המידע שיפור במדדי הביצוע של המחלקה/ות במיקוד - ייקבע לפי אופי פעילות המחלקה שנבחרה

רבעון שני

קידום טפסים דיגיטליים

חדשנות ודיגיטציה

שוטף

מנכ"ל

קבלת החלטות מבוססות נתונים

שוטף

ממונה אבטחת מידע

כתיבת תכנית עבודה סדורה ומימושה על ידי ממונה אבטחת מידע

שיפור אבטחת המידע והגנת הפרטיות ברשות תשתיות ארגוניות מבוססות במועצה המאפשרות התנהלות מיטבית

שוטף

ליווי וייעוץ ארגוני לאגפים ו/או מחלקות: החלטה על מחלקה במיקוד וחיזוק התשתית הארגונית שלה

מנכ"ל המועצה

מנכ"ל

רבעון שני

20,000

תכנון אסטרטגי

רבעון רביעי

נהלי עבודה 10 חידוש וכתיבת

הסדרת תהליכי עבודה וכתיבת נהלים

חיזוק תשתיות ארגוניות

מהישיבות בלשכה ינוהלו 50% על פי המודל

פיתוח מודל תהליך ניהול ישיבות ובקרה עליו השלמת הכשרות בתוכנות היסוד הסדרת ממשקי העבודה עם גופי הסמך

מנכ"ל

שוטף

25,000

הכשרות שנתיות 10

הסדרת העמותות הנתמכות והפיכתן לעמותות עירוניות

מנכ"ל

16 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב ₪- שוטף ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

מנכ"ל

כינון פורומים ניהוליים: מחלקות ואגפים אגפים ישיבה שבועית ומחלקות ישיבה חודשית

סגנית מנהל אגף החינוך סגנית מנהל אגף החינוך

30,000

קיום הפורום אחת לחודש וחצי

שוטף

הקמה ומימוש פורום מזכירות מועצתי

יצירת קבוצה משמעותית, לומדת ומלמדת

ניהול ותכלול אגפי ומחלקות המועצה לרבות ניהול פורומים

עמידה במטרות ויעדי המועצה באופן מיטבי

מנכ"ל המועצה מנהלת לשכת מנכ"ל

אחת לשבוע או שבועיים

פגישות עבודה שוטפות

רבעון רביעי תכנון אסטרטגי

תכנית עבודה כלל מועצתית מאושרת, מפורסמת ומבוצעת

ניהול תהליך גיבוש תכניות עבודה מקושרות תקציב אישורן, וביצוען בפועל סינכרון בין אגפי ומחלקות המועצה

מנכ"ל מנכ"ל

שוטף שוטף

על פי צורך על פי צורך

טיפול במורכבויות ומשברים

רבעון שלישי מנהלת מש"א

25,000

פיתוח מקצועי של סקטור אחד יום גיבוש אגפי ויום גיבוש מועצתי וסדרת הרצאות בתחומי ידע רחבים

הכשרות והשתלמויות סקטוריאליים

הכשרה ופיתוח עובדים

רווחת הפרט

שוטף

פעילויות הפגה והעשרה

מנכ"ל

שוטף

60,000

יצירת מנהלים חזקים, עצמאים ובעלי מיומנויות ניהול גבוהות

קיום סדנאות ופורומים למנהלים בדגש על קבלת החלטות מבוססות נתונים

מפגשים 10

מנהלת מש"א

רבעון שני

ימי אוריינטציה בשנה 2 קיום

קליטת עובדים מיטבית ימי אוריינטציה לעובדים חדשים

תכלול ופיתוח ההון האנושי ברשות

הסדרה של המבנה הארגוני כולל רווחת הפרט, הסדרת כ"א, הגדרות תפקיד ויעדים הטמעה והמשך פיתוח תהליך הערכת עובדים

חיזוק מחלקת מש"א ומיצובה כיחידת הון אנושי הערכת עובדים איכותית ומקדמת מעובדי המועצה 100% ל- אישור נוהל עבודה ברור וסדור לקליטת ופרישת עובדים ויישומו

חיזוק ופיתוח מערך ההון אנושי ומחלקת מש"א

מנכ"ל

רבעון רביעי

מש"א

רבעון ראשון

הסדרת נושא קליטת ופרישת עובדים

17 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

מנהל הרכש

שוטף

הטמעה בשטח של הנוהל שנבנה

הסדרת העבודה בכל הקשור לרכש והתקשרויות הסדרת כמות הספקים שעובדים על פי הליך מכרזי תקין

רכזת מכרזים

רבעון רביעי

לעומת שנה קודמת 20% הגדלה ב-

תהליכי רכש והתקשרויות יעילים ואפקטיביים במועצה

תכלול רכש מכרזים והתקשרויות

רבעון שני

מאגר מוכן

מיפוי וחידוש מאגר ספקים

רכזת מכרזים ומנהל הרכש מנהלת לשכת מנכ"ל מנכ"ל

שוטף

העברת חומרים במועד לקראת הישיבות דו"ח מעקב על העברת חומרים במועד

הפצת החלטות וסיכומי דיון

הפצת החלטות וסיכומי דיון

תכלול ותפעול ישיבות המועצה וועדות הרשות

שוטף

מליאה, הנהלה וועדות הרשות

שוטף

מענה אישי וישיר לפניות חברי המליאה

שוטף

ביצוע מטלות שוטפות

תכלול המענה המקצועי לחברי המליאה

מנכ"ל המועצה

18 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

יחידת מכרזים ניהול יעיל ומקצועי של תהליכי מכרזים בהתאם לתקנות משרד הפנים ייעוד

יעדים מרכזיים

תחומי ליבה

ניהול מכרזי הרשות לפי חוק ניהול מאגר ספקים קידום הליכי חדשנות לצד פיתוח כלים ומערכות דיגיטליות תומכות רתימת מחלקות המועצה ויצירת שיתופי פעולה בתהליכי מכרזים

1 2 3 4

מתן מענה מקצועי, יעיל וזמין שירות: לעובדי הרשות בתחום המכרזים ייעול תהליכי מכרז באמצעות דיגיטציה: . 2 תוכנה ייעודית לניהול מכרזים . שיתוף פעולה עם רשויות דומות - העברת 3 אינפורמציה, למידה הדדית והכרת מודלים חדשים הקמת מאגר ספקים - הגדלת היצע ספקים בכל התחומים 100 הספקים, לפחות ארגון וייעול חוברת נהלים- כל ההתקשרויות מתבצעות בהתאם לנהלים חיזוק ממשק העבודה עם מחלקות רלוונטיות במועצה גיבוש נוהל עבודה סדור לנושא המכרזים 1 4 5 6

7

19 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב ₪- שוטף ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

רכזת מכרזים באמצעות מחלקת הדוברות

שוטף

הגשה בהתאם לנוהל מכרזים 100% ותקנות חובת המכרזים

מתן מענה למחלקות בכל הקשור למכרזים: הכנת המכרז, פרסום בעיתון וכו'

מתן שירות לעובדים

שירות

רכזת מכרזים

רבעון שני

10,000

מהחומר של המכרז מוטמע 100% בתוכנה מוכנס לתוך התוכנה

בנייה של תוכנת ניהול מכרזים עבור ריכוז מידע המכרז: נוסח המכרז, הודעות זכייה ואי זכייה, הזמנת מסגרת לזוכה. ערבות וביטוחים פרסום כל מכרז שהסתיים בטבלה ייעודית לכך באתר המועצה

ייעול תהליכי מכרז באמצעות תוכנה ייעודית לניהול מכרזים

דיגיטציה

רכזת מכרזים

שוטף

טבלה שבה מוצגים כל המכרזים והקבלן הזוכה. הטבלה תעודכן מיד לאחר קבלת החלטה בוועדת מכרזים מהפניות יהיו באמצעות טפסים 100% הדיגיטליים

הנגשת תוצאות מכרזים לציבור הרחב

פרסום

רכזת מכרזים רכזת מכרזים

רבעון ראשון

הכנת טפסים דיגיטליים להצטרפות למאגר

הקמת מאגר ספקים והגדלת היצע הספקים

שוטף

שני נושאים ברבעון

הכנת תנאי סף בהתאם לדרישות לפי הנושאים

יחידת מכרזים

גיבוש וקידום הליכי חדשנות לצד פיתוח כלים ומערכות דיגיטליות תומכות

רכזת מכרזים

שנתי

ספקים במאגר בשנה 70

פרסום הזמנה להגיש מועמדות להיכלל בספר הספקים והקבלנים של המועצה

רכזת מכרזים

רבעון ראשון

2,000

מכרזים מסודרים בהתאם לשנים

ארגון ארכיון המכרזים רכישת ארון ייעודי

ארגון המכרזים

20 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב ₪- שוטף ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

רכזת מכרזים

שוטף

הזמנות 100%

לוודא שיוצאת הזמנת מסגרת לכל זוכה במכרז

עבודה מול ספקים/ קבלנים במסגרת חשבונאית (הזמנה) מסודרת

יחידת מכרזים שוטף רכזת מכרזים

פעילות בהתאם להצעות 100% מחיר / מכרזים

בהתאם לרשימה שהופצה בתחילת השנה לכל המחלקות, תיבדק שוב , 2021 עלות ההוצאה לספקים בשנת ובהתאם לכך יינקטו פעולות כנגד המחלקות שלא הסדירו נושא זה בהליך מכרזי ריכוז כל החומר שקשור למכרזים

הסדרת כמות הספקים - עבודה על פי הליך מכרזי תקין

תשתיות ניהוליות

רבעון רביעי רכזת מכרזים

2022 יופץ בסוף שנת

הכנת חוברת מכרזים שמאגדת את כל הנהלים במקום אחד ופרסום לכלל העובדים ולחברי המליאה

21 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

חינוך

ייעוד . חיבור רשתי של כלל המערכים המחנכים בעמק לכפר שלם, מצמיח ובונה עתיד 1 . פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות משמעותית, צומחת ומצמיחה 2 . מיסוד אגף החינוך האחוד וחיזוק הקשר בינו ובין מוסדות החינוך והקהילות, למימוש 3 תפיסת החינוך השלם . פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד, תוך השענות על יסודות החינוך ההתיישבותי ויישום 4 לקחי הקורונה

8 בתי ספר על יסודיים

15 בתי ספר יסודיים

5,197 תלמידי על יסודי

4,638 תלמידי יסודי

היחידה במספרים

גיל הרך וגני ילדים 2,200 - כ | פעוטות 1,500 - מעונות יום וכ 90 כ- מפקחות משרד החינוך 3 | גנים 83 ילדים ב- מנהלות 33 | ומפקחת משרד העבודה והרווחה | גננות 120 כ- | ומערכות גיל רך גנים 7 | גנים בחברה הבדואית 4 | גני חינוך מיוחד 2 גנים מוכש"ר 2 | גן חב"ד 1 | ממלכתיים- דתיים

700 כ- תלמידי חינוך מיוחד תושבי המועצה

116 כ- תלמידים בטיפול

ביקור סדיר, 30 מתוכם כ- תלמידי חינוך ביתי

22 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

חינוך

יעדים מרכזיים

שיפור שיתוף הציבור והשרות אותו מספק האגף למוסדות החינוך, שירות: לבעלי התפקידים בחינוך, לבעלי תפקידים ביישובים ולציבור הרחב שיפור הליך הרישום והפניה לאגף החינוך במגוון נושאים דיגיטציה: באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. הטמעה ודיוק הטפסים הדיגיטליים ומתן מענה מהיר ויעיל הקמת מרכז המחנכים ומיסוד הפעילות בו גיבוש יעוד, תפיסה, מבנה ארגוני ושגרות עבודה באגף החינוך למימוש תפיסת חברה מחנכת תחילת הקמתה הפיזית של החממה האקולוגית ותחילת הפעילות במרכז החקר המועצתי קידום תפישת 'חברת הילדים' בכל רצף הגילאים ומוסדות החינוך הפורמליים והבלתי פורמליים 1 2 3 4 5 6

23 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

שיפוץ כולל של הקומה המיועדת למרכז המחנכים והצטיידות

הנדסה

רבעון רביעי

סיום תכנון, סיום שיפוץ

הקמתו הפיזית של מרכז המחנכים ומיסוד הפעילות בו

מנהל אגף החינוך

ליווי מקצועי לתחום ההכשרות ובניית הפעילויות במרכז

רבעון ראשון

70,000

המשך התקשרות עם יועץ מלווה

הקמת בית המחנכים- מרחב חינוכי רעיוני (בהמשך פיזי) מעורר השראה, מרחיב את גבולות העשייה, מלווה

רבעון שני

הכנת תיק פרויקט להקמה

כתיבת תכנית הקמה-

חיבור רשתי של כלל המערכים המחנכים בעמק לכפר שלם מצמיח ובונה עתיד

רכזת חינוך וקהילה

שוטף

65,000

אירועי מיטאפ שנתיים 4

אירועי השראה ולמידת עמיתים

תהליכי עומק של מסגרות חינוכיות

קול קורא וליווי עומק למסגרת חינוכית, סיור חד יומי להשראה

ליווי עומק למסגרות חינוכיות- בתהליכי שינוי

שוטף

חינוך - רוחבי

הקמת צוות היגוי, גיוס שותפים, תכנון האירוע, הפקה והוצאה לפועל, ליווי ביחס לתוצרים צוות היגוי, גיוס שותפים, תכנון האירוע, הפקה והוצאה לפועל- על ידי גוף מלווה, ליווי יוזמות

רבעון רביעי רכזת חינוך וקהילה

80,000

2022 משתתפים בכנס לשנת 400

כנס חינוך

רכזת חינוך וקהילה

יוזמות, אירוע פנים אל פנים 30 יוזמות זוכות 3 ואירוע מקוון,

האקתון הקדירה החינוכית

רבעון שלישי

130,000

24 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים

יצירת קשר עם מכללת אורנים מורים 50 וגורדון - איתור פוטנציאלים

רבעון שלישי

יצירת קשרי פעולה עם מכללות להכשרת מורים

פיתוח מינהלת המחנכים כחלק ממרכז המחנכים ופיתוח מערך איתור תמרוץ השמה וליווי למחנכי העמק

פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות משמעותית צומחת ומצמיחה

חינוך - רוחבי רבעון שני מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים

בניית צוות היגוי עם נציגי מנהלי בתי הספר מיסוד שת"פ עם 'מעברים בעמק' לסל הטבות מול בתי עסק בעמק

50,000

מיסוד תהליך ליוווי מורים חדשים

סגנית מנהל אגף החינוך

רבעון רביעי

פיתוח סל הטבות ותמריצים למורים ומחנכים קיום השתלמויות 'חינוחוץ', קיימות, חברת הילדים, חברה מחנכת

איכות הסביבה

הובלת פדגוגיית החינוך ההתיישבותי

השתלמויות בשנת תשפ"ב 10

מנהל אגף החינוך

רבעון שני

ימי סדנא אגפית 3 בניית תוכן ל -

סדנת אגף

גיבוש יעוד, תפיסה, מבנה ארגוני, ושגרות עבודה באגף החינוך (השלם) למימוש תפיסת החברה המחנכת

מיסוד אגף החינוך האחוד וחיזוק הקשר בינו ובין מוסדות החינוך והקהילות

מנהל אגף החינוך מנהל אגף החינוך

רבעון שלישי רבעון שלישי

ניסוח הגדרות תפקיד, סיום 8/22 מכרזים ואיוש כ"א באגף עד הסדרת שגרות עבודה באגף לקראת 8/22 ומחוצה לו עד פתיחת תשפ"ג

מיסוד תקנים ומשרות והגדרות תפקיד

מיסוד שגרות עבודה

הקמה והובלה של צוות היגוי מועצתי בנושא הכיתה היישובית והלומד העצמאי ולמידת החקר העצמאית, לקראת יציאה למתווה מועצתי בכלל בתי הספר בתשפ"ג

רבעון שלישי

הוצאת תוצר בשיתוף ציבור והסכמה רחבה

הכיתה היישובית

25 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

ביצוע השתלמויות בבתי הספר היסודיים קבוצות המנהיגות 5 הקמת בכל אחד מבתי הספר התיכוניים קיום תהליך ליווי והיגוי בבית הספר לקראת פתיחת המגמה בתשפ"ג

250,000

הובלה של תפיסת חברת התלמידים בבתי הספר

250,000

פיתוח מנהיגות תלמידים

פתיחת מגמה למנהיגות חינוכית בבית הספר 'עמקים תבור'

שוטף

תמיכה בפרוייקטים חברתיים בבתי הספר התיכוניים

100,000

אחת בכל בית ספר

פרוייקטים ברוח חברת הילדים

מיסוד אגף החינוך האחוד וחיזוק הקשר בינו ובין מוסדות החינוך והקהילות

הסדרת תקציבים ונהלים מול אגף הנדסה הקמת צוותי עבודה משותפים עם אגף קהילה ורווחה הסדרת ניהול תקציב שוטף מול גזברות הקמת בית ספר בעין דור העברת 'מרכז אלון' למועצה ופתיחת חטיבת ביניים

רבעון ראשון

צוותים בנושאי 3 מיסוד עבודת נוער בסיכון חינוך מיוחד ומעורבות חברתית ישיבה רבעונית ותמונת מצב כוללת

שיתוף פעולה וממשקי עבודה מועצתיים

רבעון שני

חינוך - רוחבי

מנהל אגף החינוך

רבעון ראשון

רבעון שלישי

רבעון שלישי

רבעון שני

תכנון בית ספר 'העמק'

פיתוח מערכות החינוך

העסקת יועץ תשתיות להתנהלות מול משרד החינוך

תכנון מוסדות לימוד בהתאם לצמיחה הדמוגרפית תמיכה בבתי ספר קטנים

רבעון ראשון

50,000

חשב חינוך

שוטף

400,000

26 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

חינוך - חינוך מיוחד וטיפול בפרט

הכנת דף מידע- שיתוף פעולה בין האגפים, חלוקה ושיתוף דף מידע באמצעות ועדות ופגישות בשטח ובמועצה

הנגשת מידע בתחום השירותים, הקהילה והרווחה מיסוד אדמניסטרטיבי בועדות איפיון וזכאות ובפגישות מערכתיות

רבעון ראשון

הכנת דף מידע לתושב בנושא מענים לצרכים מיוחדים

שירות

שוטף

כיבוד בועדות וישיבות

הזמנת חדר וכיבוד

מנהלת מח' חינוך מיוחד

בניית טפסים: ויתור סודיות, בדיקות רפואיות, בחירת מסגרת ועוד 'אני מאמין' של החינוך המיוחד, מידע לתושבים לקראת ועדות איפיון ושיבוץ

רבעון שני

בניית טפסים דיגיטליים והטמעתם

הוספת לשונית באתר המועצה "חינוך מיוחד" בניית טופס פניה לקב"ס עבור בתי הספר והטמעתו

הנגשת מידע ורישום בחינוך המיוחד

רבעון שני

דיגיטציה

מנהלת מח' חינוך מיוחד

רבעון ראשון

טופס מוטמע פנייה לקב"ס

מתן כלי עבודה דיגיטליים למורי ח"מ בבתי ספר לח"מ

חלוקת אייפדים למורי חינוך מיוחד חלוקת אייפדים בשני בתי ספר: 'העמק' ו'אל רואאה'

15,000

שיתופי פעולה בין מחנכי החנ"ר לבין מחנכי החנ"מ חיבור של כלל מחנכי החינוך המיוחד יצירת שגרות עבודה שוטפות מול בתי הספר

קיום שני מפגשי למידה משותפים

פיתוח וטיפוח מחנכי העמק

מיסוד פעילות חנ"מ

קיום פורום מחנכי חינוך מיוחד בעמק

תיאום שלושה ביקורים כחלק משיגרת עבודה משותפת

פגישות עבודה בבתי הספר כתובת אחת עבור מסגרות החינוך המיוחד היכרות עם מסגרות ייחודיות בתוך העמק ומחוצה לו

מיסוד אגף החינוך האחוד וחיזוק הקשר בינו ובין מוסדות החינוך והקהילות

ריכוז צרכי המסגרות לחינוך מיוחד מתן מענה שוטף לבעלי תפקידים במסגרות החינוך המיוחד

ריכוז מידע בנושא מסגרות ייחודיות הכנת מידע

27 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

פתיחת גן לקויי תקשורת, כיתת ל"ל בבית הספר 'מרומי שדה', כיתת לקויות תקשורת נוספת בבית הספר 'שגיא' והרחבת בית הספר 'קישון'

מיפוי, אישור מול משרד החינוך איתור מיקום, צוות וכו'

הרחבת מסגרות חנ"מ בעמק

תשתיות

מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים

שעות) 40 מפגשים (סה"כ 10 של פיתוח מקצועי - מוכר לגמול השתלמות

שוטף

5,000

השתלמות מנהלים שנתית

פיתוח מנהלים

ומנהלת השפ"ח

פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות משמעותית צומחת ומצמיחה

גיבוש והתמקצעות מזכירות

שוטף

7,500

מפגשים למזכירות בתי הספר 3

השתלמות מזכירות

ליווי ופיתוח מנהלים על פי חזון בית ספרי ולמידה משמעותית למידת עמיתים ושיתופי פעולה בין בתי הספר ובין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי למידת עמיתים ושיתופי פעולה חיזוק תחושת השייכות והמסוגלות של צוותי ההוראה

ליווי בתי הספר 'מרחבים' ו'נתיב' - צבי לירז

שוטף

40,435

בתי ספר 2

מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים

שוטף

10,000

מפגשים 6

פורום רכזים חברתיים

חיבור רשתי של כלל המערכים המחנכים בעמק לכפר שלם מצמיח ובונה עתיד

מפגשי רכזות- שפה, אנגלית, מתמטיקה

שוטף

10,000

מפגשים 6

מנהלות בתי ספר

חינוך - חינוך מיוחד וטיפול בפרט

רבעון שלישי

14,500

בתי ספר 14

סיוע תקציבי לגיבוש צוותי מורים

28 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים מנהל אגף ומנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים

מיסוד אגף החינוך האחוד וחיזוק הקשר בינו ובין מוסדות החינוך והקהילות

ביקור כתות ד' במועצה/ מוזיאון העמק

חינוך - בתי ספר יסודיים 8,000 שוטף

בתי ספר משתתפים בביקור 14

ניהול הביקור, תוכן והדרכה

ליווי מנהלים חדשים על ידי גוף מקצועי וליווי צוותים סביב רעיון חברה מחנכת וחברת הילדים

2 מנהלי בתי ספר יסודיים ו - 7 ליווי מנהלי בתי ספר על יסודיים

פורום מנהלים חדשים

שוטף

250,000

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד, תוך השענות על יסודות החינוך ההתיישבותי ויישום לקחי הקורונה

תקצוב על ידי 'יובלי עמק'

בתי 13 טיול לכל בית ספר, סה"כ ספר

חברת הילדים עוסקת בשביל המים תיאום הטיולים והכנתם

שוטף

שיפור הרשמה ומעבר רציף בין מוסדות

שוטף

15,000

פרסומים בשנה 5

שיווק ופרסום, רישום, רצפים

מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים

שוטף

10,000

בית הספר 'אופקים'

תגבור מוגנות

שונות

רבעון שלישי

2,500

שי לפתיחת שנה

שי לחדרי המורים

ניהול

רבעון שלישי

כל תלמידי כיתות א' מקבלים שי מהמועצה

13,000

שי לכיתות א'

29 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

שימוש בטפסים דיגיטליים והטמעתם, רישום מקוון של צוותים לקורסים והכשרות, איסוף מידע מקוון ממנהלות ג"ר ביישובים עדכון התכנית עד לרמת הפרט, הלימה לנהלי קורונה, המרחב הכפרי ומשרד החינוך

טפסים מקוונים לאיסוף 10 בניית מידע, הקמת מאגר מידע מרכז מהיישובים כל ילד/ה יפגוש טרם פתיחת שנה"ל את המרחב הלימודי החדש ואת המורה/הגננת שלו. ילדים הממשיכים שנ"ל נוספת באותה הקבוצה יקבלו מענה מותאם יישום המתודות הנרכשות בגני לפחות), 10 הילדים בניהול המועצה ( יציאה תכופה של גני ילדים למרחבי לפחות), אימוץ וטיפוח פינות 10 חוץ ( לפחות) 5 טבע על ידי גנים ( התעסקות בבלת"מ עד פעם אחת ברבעון הקמת חצר גרוטאות כהלכה, בכל ישובים 6 מסגרות המערכת ב- לפחות ממנהלות 70% שותפות של לפחות הגיל הרך ביישובים הכשרת צוותים והורים, מטבח ישובים לפחות, 6 מבשל/ספק מזון ב- 6 מגילאי לידה- גנים בוגרים, 40 הצגה מותאמת ל- רענון לצוותים והדרכת הורים ישובים 2 תכנון גנים חדשים ב-

ייעול המערכת באמצעות דיגיטציה/ טכנולוגיה

שוטף

דיגיטציה

תכנית 'מעברים' מהגן הבוגר לכיתה א' תכנית 'מעברים' מהמעון לגן הצעיר ביישוב

מצוינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

רבעון ראשון

50,000

חיזוק ההיכרות והקשר של הצוותים החינוכיים למרחבי החוץ

איכות הסביבה, אנרגיה מתחדשת וקיימות

שוטף

הדרכת גננות וסייעות בגני הילדים

מנהלת הגיל הרך והגנים

התאמת מוסדות החינוך לגיל הרך למאפייני היישוב

הגשת בקשות למשרדי הממשלה לבינוי ו/שיפוץ מוסדות החינוך ביסוס מקום להכשרות ולמידה עם תחושה של בית ונוחות לוגיסטית

שוטף

אין צורך

צמיחה הדמוגרפית

שוטף

10,000

מרפ"ד גיל רך וגנים

פיתוח יוזמות חינוכיות עידוד יוזמה, יצרנות וסקרנות בקרב ילדים

שוטף

פדגוגיה

חינוך - הגיל הרך והגנים

ביסוס אתיקה מקצועית של מנהלת גיל רך ביישוב

העצמת תפקיד מנהלות הגיל הרך ביישובים

שוטף

5,000

רבעון ראשון

הכשרה בנושא תזונה בריאה בגיל הרך

10,000

התמקצעות בתפקיד

פיתוח מקצועי

רבעון שני

40,000

הכשרה בנושא מוגנות מינית

30 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

חינוך - הגיל הרך והגנים וחדשנות

העצמת המזכירות וטיפוח המוטיבציה לתפקיד

חיזוק הקשר עם היישובים והצוותים החינוכיים

שוטף

אין צורך

ביקורים ושותפות בעשייה

תשתיות ניהוליות

תיעוד הנעשה בשוטף ובאירועים מיוחדים, קבלת אישורי הורים לפרסום

דיברור הנעשה באמצעי התקשורת

שוטף

10,000

לחודש 1

שיתוף ציבור

מנהלת הגיל הרך והגנים

יישום התפיסה הפסיכו-פדגוגית בכל ישוב שבו זה מתאפשר מבחינה מספרית ותקני גנים גיוס קלינאית תקשורת ופסיכולוגית התפתחותית, הדרכה לצוות דו שבועית

שיבוצי ילדים בגנים לפי עקרון דו גילאי ולא לפי שנתונים

חברה מחנכת ולומד עצמאי

פדגוגיה מותאמת גיל

שוטף

אין צורך

הקמת צוות מומחיות לאיתור מוקדם במעונות היום ביישובים, בנוסף להדרכות צוותים והורים לצמצום פערים התפתחותיים האקתונים לימודיים לתלמידים 2 בנושא חקלאות חלל ובנושא חקלאות מחדשת

יחידה לאיתור מוקדם בגיל הרך

שוטף

פיתוח הרצף האורכי

רבעון שלישי

ילדים שעובדים 50 סבבים של 2 בקבוצות על רעיון וחקר נושא

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד

20,000

תלמידים בקבוצה, 20 קבוצות 2 עבודה סביב חקר בנושא מנהיגות סביבתית ומשבר האקלים תלמידים 14 קבוצות תלמידים, 2 בקבוצה, לומדים אקולוגיה בגישת חקר בין תחומית אנשי חינוך מהמועצה והסביבה 15 שישתלמו בנושא משבר האקלים, וחקלאות מחדשת

רבעון שלישי

קבוצות מנהיגות סביבתית לנוער 2 (אחה"צ/בוקר)

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד

הקמת מרכז מו"פ לחקלאות עתיד- שני נושאים מרכזים: חקלאות מחדשת וחקלאות חלל

2,000

רכז חדשנות

קבוצת מצטיינים - אקולוגיה בין תחומית

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד

שוטף

20,000

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד, פיתוח וטיפוח מחנכי העמק

רבעון ראשון

קורס אחד לאנשי חינוך ( )משבר האקלים

20,000

31 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משרה. שאר המשרה 1/3 על חשבון בתי הספר

שוטף

120,000

פרויקטור (חלק המועצה)

של החממה בויצו 1/100 תכנית ושל החממה בחווה החקלאית מ"ר כל אחת) 1,000 (

הקמת מרכז מו"פ לחקלאות עתיד- שני נושאים מרכזים: חקלאות מחדשת וחקלאות חלל

רבעון שלישי רבעון שלישי

300,000

תכנון מפורט לפרויקט

50,000

הגשת היתר ליזרעאלים

הגשת היתר

מ"ר, שניתן 250 חלל של כ - לקיים בו עבודות חקר עם תלמידי על יסודי

רבעון ראשון

200,000

הקמת מרכז זמני בחממה בנהלל

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד

קבוצת רובוטיקה משתתפת בתחרויות הליגה

רבעון שני

15,000

התנעת פעילות קבוצת רובוטיקה

רכז חדשנות

רבעון שלישי

התנעת פעילות חינוך במרכז יזמות במנשיה

סיום שיפוץ ותחילת עבודה במתחם גזירת סרט לפתחית המרכז

רבעון ראשון

תלמידים בקורס רחפנים 15 משתתפים כל 12 קבוצות של 2 אחת תלמידים מסיימים את הקורס, 15 ומגישים מחקר (ברמות שונות)

קורס רחפנים

חינוך - חדשנות

רבעון שני

קורס יזמות לצעירים ונוער

רבעון שלישי רבעון שלישי

מצוינות לימודית STEM

100,000

קבוצת מו"פ חלל

הקמת מצפה שמש במרחב המועצה

250,000

הקמת מצפה שמש / אתר חליפי

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד, פיתוח וטיפוח מחנכי העמק

רבעון שלישי

אנשי חינוך רשומים ושותפים 20 בקהילה

הקמת קהילת מורים ומחנכים בעמק סביב הנושא

15,000

32 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד

חינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי שוטף

שיפור שיתוף האגף לבעלי תפקידים ביישובים הרחבת מגוון המענים להורים

רצף מפגשים עם מנהלת השפח

סדנא למנהלות הגיל הרך

סדנת התקשרות להורים לילדים עם בעיות ויסות

שוטף

פסיכולוגיות 2 מפגשי הורים עם 12

שירות

פסיכולוגים לומדים, מתמחים ומתעדכנים ישיבות צוות

שוטף

150,000

פעם בשבוע

התמקצעות

שוטף שוטף שוטף

פעם בשבוע פעם בשבוע פעם בחודש

הדרכה קבוצתית הדרכה אישית

הדרכה אישית חיצונית

לימוד במדרשה לפסיכולוגיה חינוכית נוכחות בישיבות צוות הדרכה חיצונית פרטנית

שוטף

כל פסיכולוג לפחות קורס אחד

מנהלת השפ"ח

שוטף שוטף

אחת לשבוע

50,000

הדרכה דו חודשית למתמחים

פרסום מגוון השרותים הפסיכולוגים הניתנים לתושבי המועצה

פרסום חודשי באמצעי התקשורת של המועצה

שוטף

פרסום והעברת מידע

שירות

הגדלת מספר הפסיכולוגים העובדים בשפ"ם

שוטף

פסיכולוגים נוספים עובדים בשפ"ם 2

פסיכולוגים יתמחו בטיפול בשלושה 6 תחומי תוכן ייחודיים

הרחבת מגוון המענים המקצועיים היחודיים

שוטף

שוטף שוטף

1,300

הדרכת הורים טיפול בילדים

474

33 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

133

אבחוני בשלות

להקל על תלמידים את המעבר למסגרות חדשות

פגישות מעברים בין מורות כתה א' לגננות בתי ספר והגנים 4 מפגשים ב - 3 המזינים אותם הרצאה להורים במעבר מיסודי לחטב הרצאה בכל אחת מחטיבות הביניים

לפחות מפגש אחד

מפגש עם הורי הילד

אחת לשבועיים

הדרכה לצוות

פדגוגיה והתמקצעות

הרחבת ארגז כלים של הגננת

שוטף

מעקב

מנהלת השפ"ח

לפחות מפגש אחד

שיחות עם הילד

שוטף

איסוף הנתונים מכל הפסיכולוגים בשפ"ח

זיהוי הצורך בבניית מסגרות מותאמות לתלמידי חינוך מיוחד

מתן מענה מותאם לכל תלמיד

נוכחות קבועה בועדות תכנון טיפול

השתתפות קבועה בועדות באגף חינוך, רווחה והרשות לביטחון קהילתי

נוכחות קבועה בוועדות הרשות לביטחון קהילתי סטודנטים מדי שנה שמבצעים 4 פרקטיקום בשפ"ח

הכשרת דור העתיד של פסיכולגים חינוכיים איתור, אבחון, הערכה והתערבות של ילדים בסיכון

לווי והדרכה של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית

חינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

פסיכולוג קבוע לכל אחד מבתי 3 הספר וגני הילדים מגיל

ביקור שבועי של פסיכולוג בכל אחד מבתי הספר

34 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

ילדים ונוער חינוך חברתי לשכבות א' – י"ב והובלת תנועות הנוער בעמק ייעוד

תחומי ליבה ליווי מערכות הנוער היישוביות (רכז נוער, מנהל חינוך/רכז קהילה, ועדת נוער/חינוך, מדריכי א' – ו') רכזי נוער – העסקה, הכשרות וליווי שותפות עם תנועות הנוער הפועלות במרחב – ליווי, העצמה ופעילות משותפת לאור חזון המועצה חינוך חברתי –טיולים שונים, אירועי שיא, פעילות ביישובים נוער בסיכון – תכנית להב"ה בהובלת משרד החינוך, שת"פ עם אגף רווחה וקהילה והרשות לביטחון קהילתי חינוך חברתי לילדי א' – ו' – פעילויות לאורך השנה, פעילות ימי שישי, הכשרה וליווי הובלת טיולים ומפעלים אזוריים שיתופי פעולה עם בתי הספר היסודיים והעל יסודיים

יעדים מרכזיים חיבור בני נוער לאפליקציית הכנה שירות: לקראת הצבא חיזוק שביל יזרעאל-קק"ל דיגיטציה: ובניית אוגדן דיגיטלי לפעילויות הדרכה על השביל ליווי מערכות הנוער ביישובים וחיזוק הקשר עמן יצירת תקשורת שוטפת עם בתי הספר וחיזוק השכבה הבוגרת העצמת והגדלת פעילות תנועות הנוער הפועלות בעמק 1 2 3 4 5

1

2 3

4

5

6

ארגונים 5 ותנועות נוער הפועלות במרחב – בני המושבים, התנועה החדשה, בני עקיבא, השומר הצעיר ונוע"ם

7 8

פורומים מקצועיים בהובלת 4 המחלקה– פורום מנהלי חינוך, רכזי נוער, מדריכי א' – ו' ופורום ועדות נוער

רכזי נוער 45 ביישובים

ילדים 9,123 ובני נוער שכבות א'-י"ב

היחידה במספרים

35 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תקציב שוטף ₪- ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

תפוקות

מנהלת מחלקה

בניית אוגדן פעילויות והדרכה על השביל

אימוץ מקטעים וטיולים בית ספריים על השביל

הוספת שירות בתחום הילדים והנוער

3 רבעון

5,000

שירות

ייעול המערכת באמצעות דיגיטציה/ טכנולוגיה דיוק המערך הליווי של החינוך מנהלי החינוך והרכזים בניית מערכת חינוך חברתי א' - י"ב ביישובים בהם לא קיימת מערכת סדורה חיזוק הקשר עם ועדות חינוך ונוער ובניית חוסן מערכתי ביישובים הפיכת רכז הנוער לבוגר משמעותי נוסף עבור הילדים

מנהלת מחלקה

חיבור בני הנוער (שכבת י"א) לאפליקציה לשם לימוד והכוונה

4 רבעון

2,000

משתמשים באפליקציה 100 הגעה ל -

דיגיטציה

רכז ליווי ישובי ורכזת חינוך חברתי א'-ו'

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב

שוטף

15,000

מפגשים בשנה 10

פורום מנהלי חינוך

מתן כלים וסיוע לבניית מערכת חינוך חזקה ועצמאית תוך כדי חיזוק הקשר עם מחלקת הנוער ויתר המחלקות/אגפים במועצה

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב

שוטף

ישובים שיקבעו בהמשך 5 ליווי

ילדים ונוער

המשך קיומו של פורום ועדות נוער אזורי לשם חיזוק הקשר עם המחלקה

שוטף

5,000

מפגשים בשנת תשפ"ב 3 קיום

רכז ליווי ישובי

הכשרת רכזי הנוער - סמינר רכזים, מליאות ואשכוליות: העברת יחידות תוכן על דמות המדריך ומשמעותו לילדים. הסמכה מצד מנהל חברה ונוער

שתי הכשרות בחודש: מליאה ואשכולית. הכשרה פעם בשנה - סמינר פתיחת שנה

חיזוק החוסן האישי של התושבים

שוטף

10,000

חיבורים חד פעמיים או 10 לפחות תהליכיים - סביב אירועים/חגים

חיבור בין קהילות ויישובים באמצעות פעילות משותפת

חיבור בין קהילות ויישובים

שוטף

10,000

36 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

חלוקה נכונה וטובה של מערכת הליווי היישובי על ידי המלווים היישוביים במחלקה

מפגש פרטני אחת לחודש עם הרכזים בכל ישוב

שוטף

דיוק מערך הליווי של רכזי הנוער ומנהלי החינוך

מפגש פרטני עם המלווה היישובי פעם בחודשיים ויצירת סטטוס

בקרה, ומעקב אחר ליווי מערכות החינוך היישוביות

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב

שוטף

ילדים ונוער

מנטורינג בין רכז נוער ותיק לחדש במהלך חודשיים ראשוניים בכניסה לתפקיד

בניית מערך מנטורים ותפקידי רוחב לרכזי הנוער

רכז ליווי ישובי

שוטף

כל רכז נוער חדש

כניסת רכזי הנוער והגרעינרים לבתי הספר בזמן הפעילות הבית ספרית (בשעות הבוקר)

פעם בחודש כניסת רכזי נוער לבתי הספר

חיזוק הקשר עם בתי הספר

יצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

שוטף

הגעה אל מרב בני הנוער בעמק באמצעות פעילות איכותית

תיקוף מסד הנתונים במערכת המאייקה בניסיון להגיע לכל הילדים שלא מגיעים לפעילות

המשך עבודה על מערכת המיפוי היישובית מול מנהלי החינוך ורכזי הנוער

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

שוטף

5,000

רכזת להב"ה וגיל תיכון

יצירת קשר בין הילדים והנוער לותיקי היישוב

חיזוק החוסן האישי של התושבים

שוטף

חלוקת שי בחגים

חיבור בין דורי

37 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

יצירת פעילויות נוספות לשכבות י'-י"ב ברמה האזורית והיישובית לשם גיוסם לפעילות משמעותית

שני פרויקטים ישוביים פרויקט אזורי אחד נוסף על הקיים

שוטף

5,000

חיזוק השכבה הבוגרת

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב

עידוד בני הנוער לעבודה ביישובים והגדלת המעורבות של מחלקת הנוער באופי העבודה והביצוע

בני נוער במהלך הקיץ 350 העסקת ביישובים

תעסוקת קיץ ביישובים - תמיכה בהעסקת בני נוער ביישובים

קיץ

100,000

שני מוקדים בשנה בהם תתקיים פעילות בשלושת בתי הספר הגדולים

חיזוק הקשר עם בתי הספר קיומם של מפעלים משותפים לבתי הספר התיכונים ולמחלקת הנוער

שוטף

10,000

לאפשר לבני הנוער בביישובי המגזר הזדמנות שווה, שכלול המיומנויות האישיות וכישורי חיים

שוטף

20,000

ילדים בפרויקט 10 השתתפות של

סבסוד והשתתפות בחוגי רובוטיקה

רכזת להב"ה וגיל תיכון

יצירת פורומים משותפים לכל הגורמים - רווחה, הרשות לביטחון קהילתי, חינוך ונוער

סנכרון בין כל התחומים העוסקים בהתנהגויות סיכוניות במועצה

ילדים ונוער

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

שוטף

1,000

קיום פורום אחת לחודש

חיבור בני הנוער המאותרים במחלקת הנוער כנוער בנשירה אל פרויקט הילה

יצירת חיבורים עם פרויקט היל"ה

שוטף

חיבור עשרה נערים/ות בשנה

יצירת פעילויות מניעת התנהגויות סיכון בתוך בתי הספר, העצמת הפעילות הקיימת יצירת מפגשים אזוריים פעמיים בשנה, מתן מענה אישי למועמדים

קיום פעילויות מניעה בבתי הספר

שוטף

30,000

עמידה בתוכנית העבודה של להב"ה

עידוד היציאה לשנת שירות ושירות משמעותי

שוטף

10,000

יצירת שני מפגשים אזוריים

38 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

פברואר ויולי

יצירת שלל קורסים רלוונטיים לשכבות י' - י"ב לטובת העצמת הפעילות ביישובים עידוד יציאת בני הנוער לעבודה ביישובם על פי ערכים שחשוב למחלקת הנוער לקדם - חיבור ישובי, סיוע לאוכלוסיה נזקקת, איכות הסביבה ועוד הוצאת מכתבים ותמיכה להורים כמניעה להתנהגות סיכונית סביב מסיבות פורים, סילבסטר, חופשת קיץ ועוד הפעלת סיירת מחצלות ותכני מניעה בקיץ יצירת קשר שוטף עם רכזות מעורבות חברתית בבתי הספר. עזרה וסיוע לבני הנוער בשכבות הבוגרות במציאת מקומות התנדבות דרך רכזות המעורבות החברתית בבתי הספר

קיום פרויקט פנאיזרעלי

10,000

פתיחת קורסים פעמיים בשנה

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

עידוד בני נוער ליציאה לעבודה - תעסוקת קיץ יזרעאלית התקשרות עם ההורים והיישובים סביב התנהגות סיכונית עתידית הפעלת מתחם בטוח לבני הנוער בעיקר בחודשי הקיץ

קיץ

100,000

בני נוער לעבודה 350 הוצאת

ילדים ונוער

חיזוק החוסן האישי של התושבים

שוטף

1,500

פרסומים שוטפים ובהתאם לצורך

רכזת להב"ה וגיל תיכון

קיץ

15,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

שלושה מפגשים שנתיים לפחות לכל רכזת מעורבות עם רכזי הנוער, מנהלי החינוך וצוות מחלקת נוער

חיזוק הקשר עם בתי הספר

שוטף

2,000

שיפוץ המועדון ביחד עם הנוער ומתנדבים מהיישוב - עד חמישה יישובים

הפצת קול קורא לפרוייקט מועדונים בתנופה

חיזוק הקשר והפיכת מועדוני הנוער למקום ביתי ומשמעותי עבור הילדים

חיזוק החוסן האישי של התושבים

שוטף

10,000

רכז מפעלים וטיולים ורכזת להב"ה

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בטיולי השונים של המחלקה

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

הנגשת הטיולים והמפעלים לילדים עם מוגבלות

10,000

ילדים בטיולים שונים 5 שילוב

39 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

יצירת שיוויון בין כל התנועות והארגונים - הטמעת מודל תקצוב שיוויוני בין כל תנועות וארגוני הנוער

עבודה על פי המודל כולו - 'מסמך עקרונות להפעלת תנועת נוער במועצה' (על-פי החלטות )2019 צוות פיתוח

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

שוטף

500,000

סבסוד ותמיכה שווה לכל המפעלים

רכז מפעלים וטיולים

הפעלת כל התוכניות בשלושת בתי הספר הגדולים של המשתתפים 10% הגדלה ב - בפעילויות

חיזוק הקשר עם בתי הספר המשך הטמעת פרויקטים חברתיים בבתי הספר - אוהל יזכור, מרד של תקווה, אסיפה ישראלית

שוטף

10,000

הגדלת מספר המשתתפים בפעילויות התנועה השונות בדגש על חטיבות הביניים ותיכונים

העצמת פעילות תנועות הנוער השונות בעמק

שוטף

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב

יצירת שיוויון בין כל התנועות והארגונים - הטמעת מודל תקצוב שיוויוני בין כל תנועות וארגוני הנוער יצירת שיוויון בין כל התונעות והארגונים - הטמעת מודל תקצוב שיוויוני בין כל תנועות וארגוני הנוער

הגדלת השתתפות בני הנוער בתנועה ביישובים אלו

הכנסת הצופים הערביים ליישובי המועצה: סואעד חמירה ומנשיית זבדה

ינואר

רכז תנועות נוער

עבודה על פי המודל כולו - 'מסמך עקרונות להפעלת תנועת נוער במועצה' (החלטות צ' 2019 )פיתוח

הוספת רכז לתנועת בני עקיבא במחלקת נוער

ילדים ונוער

שוטף

45,000

רכז תנועות ורכז מפעלים וטיולים

פנקס מוראלים לכל המדריכים הצעירים עם סיום קורס מד"צים, מיתוג אחיד, הדרכות לפי נושאים תקופתיים

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

שוטף

יצירת תוכן הדרכתי ושפה משותפת

' 1 חיזק המותג 'נוער

תהליך מועצתי תנועתי- כנסים ומפעלי ט' משותפים שלושה כנסי ט'

שוטף

90,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

רכז תנועות נוער

יצירת שיוויון בין כל התנועות והארגונים - הטמעת מודל תקצוב שיוויוני בין כל תנועות וארגוני הנוער

יוני

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ- 400,000

סמינרי ט' השונים

40 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

תהליך מועצתי תנועתי - כנסים ומפעלי ט' משותפים

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

מרץ

115,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

הפקת מסע נודט'

רכז תנועות נוער

מפגשים שבועיים לטובת שיתופי פעולה

חיזוק מחלקת הנוער קיומן של ישיבות צוות שבועיות בקרב כל רכזי התנועות במחלקה

שוטף

3,000

ילדים ונוער שוטף

35,000

50 סימון נוסף של מקטעים כ -

הנגשת שביל יזרעאל המשך סימון שביל יזרעאל

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

אימוץ מקטעים וטיולים בית ספריים על השביל

חיבור לקהילות סובב השביל

שוטף

25,000

שת"פים עם בתי ספר 10 יצירה של

שוטף

5,000

בניית מחסן וציוד לשביל

שיפור תשתיות בשוטף חיבור השביל לבני הנוער ע"י העבודה

רכז מפעלים וטיולים

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

יישובים שעוד לא היינו 10 להגיע לעוד בהם

בניית פינות ישיבה, העשרת מודוני הנוער ועידוד שימוש בחומרים ממוחזרים

חיבור בני הנוער לקהילה שלהם

שוטף

10,000

חיבור בני הנוער לקהילה שלהם

שוטף

10,000

מפגשים 5-10 קורס של

קורס הנדימן לקבוצה ייעודית במועצה

' 1 חיזוק המותג 'נוער קיום טקס פתיחת שנה המייצג את כל העשייה המחלקתית

ספטמבר

250,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

41 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator