תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

יחידת מכרזים ניהול יעיל ומקצועי של תהליכי מכרזים בהתאם לתקנות משרד הפנים ייעוד

יעדים מרכזיים

תחומי ליבה

ניהול מכרזי הרשות לפי חוק ניהול מאגר ספקים קידום הליכי חדשנות לצד פיתוח כלים ומערכות דיגיטליות תומכות רתימת מחלקות המועצה ויצירת שיתופי פעולה בתהליכי מכרזים

1 2 3 4

מתן מענה מקצועי, יעיל וזמין שירות: לעובדי הרשות בתחום המכרזים ייעול תהליכי מכרז באמצעות דיגיטציה: . 2 תוכנה ייעודית לניהול מכרזים . שיתוף פעולה עם רשויות דומות - העברת 3 אינפורמציה, למידה הדדית והכרת מודלים חדשים הקמת מאגר ספקים - הגדלת היצע ספקים בכל התחומים 100 הספקים, לפחות ארגון וייעול חוברת נהלים- כל ההתקשרויות מתבצעות בהתאם לנהלים חיזוק ממשק העבודה עם מחלקות רלוונטיות במועצה גיבוש נוהל עבודה סדור לנושא המכרזים 1 4 5 6

7

19 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator