תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף מ. הבריאות

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

קידום בריאות, מחלקת התיירות ומעברים בעמק

פיתוח אפליקציה לעידוד הפעילות הגופנית בקרב התושבים

תושבים יצעדו ויצברו נקודות לניצול בעסקים מקומיים ואתרי תיירות במועצה

עבודה מול מפתחי אפליקציה, פרסום האפליקציה ועידוד רישום של תושבים

45,000

30,000

דיגיטציה

ינואר קידום בריאות

קידום בריאות וביטחון קהילתי מנהלת קידום בריאות מנהלת קידום בריאות

יישובים יתקיימו מפגשי 10 - לפחות ב פעילות גופנית לבני נוער במסגרת 'מדריך מקצועי לחיים פעילים ובריאים'

גיוס מדריכים מוסמכים להעברת תכנים לעידוד אורח חיים בריא

15,000

10,000

העלאת שיעור בני הנוער ברחבי המועצה המנהלים אורח חיים בריא באמצעות תכנית 'מדריך מקצועי לאורח חיים בריא' העלאת שיעור תלמיד בית הספר שעוסקים בפעילות גופנית העלאת מספר בתי הספר המוגדרים כבתי ספר מקדמי בריאות ברחבי המועצה העלאת שיעור תלמידי המועצה המביאים לבית הספר כריך בריא

יוני

בני נוער ייקחו חלק בפעילות 80 - כ

קול קורא לישובים לבחור במדריכים

ניהול מעקב שוטף אחרי הפעילות ביישובים

שוטף

שוטף

מצוינות בחינוך

בתי ספר ישתתפו בטורניר בתי 8 לפחות נציגים לפחות 10 ספר, כל בית ספר ישלח טורנירים 2 במהלך השנה, יתקיימו לפחות

אגף החינוך

יוני

6,000

4,000

טורניר בתי ספר יסודיים

מבתי הספר ימלאו את 50% לפחות הטפסים ויצטרפו לפרויקט 'בית ספר מקדם בריאות'

מעקב ועידוד בתי הספר למילוי הטפסים של ביה"ס מקדמי בריאות

יוני

קידום בריאות, צעירים וחינוך

כל תלמידי כיתה א' יקבלו במתנה קופסת אוכל

חלוקת מערכת שעות כריך בריא לילדים שעולים לכיתה א'

אוגוסט

6,000

4,000

69 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator