תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב ₪- נוסף ב

תקציב ₪- שוטף ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

ממונה חירום וביטחון, מוקד ואגף הנדסה

שליטה על הנכנסים 100% והיוצאים בשעות בהן המועצה לא עובדת

הקמת שער / מחסום בכביש המוביל לעמקים תבור הקמת תורן חדש בממסר כפר החורש אחזקת מקלטים בישובי המועצה שמירה על כשירות צוותי החירום

הגברת תחושת הביטחון האישי של עובדי המועצה הגברת תחושת הביטחון האישי של עובדי המועצה

רבעון ראשון

70,000

מתן סגירה מיטבית למתחם המועצה

רבעון ראשון

ביטחון ומוטורולה

שמירה על רציפות קשר

ממונה חירום וביטחון ממונה חירום וביטחון

תקינות ניקיון, חשמל, מסגרות, שביל גישה, חדירת מים הכשרה של צוותי החירום בכל התחומים

שוטף

מהמקלטים תקינים 100%

הכנת מועצה לשע"ח

שוטף

צוותי חירום מוכנים ומאומנים

שמירה על כשירות הציוד ביצוע בקרה וטיפול לכלל הציוד אחת לחודש

מחלקת ביטחון

שוטף

ציוד תקין 100%

סיוע לחקלאים לקבלת רישיון נשק ניראות בשטחים הפתוחים למניעת גניבות

שוטף

ליווי והכוונה, סיוע בהגשת טפסים מתן מענה לכל פונה

ממונה חירום וביטחון

סיורי ביטחון יום / לילה ע''י קב''ט, סיירי שדות 2 קב''ט מוס''ח, סיורי מתמי''ד מידי לילה בכל 4 רחבי העמק

שוטף

סיורים מתוכננים והקפצות

שת''פ עם בסיס הפעלה מג''ב וסיורי מתמי''ד

שוטף

מניעת פשיעה

פעילות לחיזוק הקשר בין התושב לתחנת המשטרה - במטרה למנוע פשיעה או לצמצמה באופן משמעותי, ולשפר את השירות המשטרתי באמצעות קירובו לתושבי המקום

שמירה על בטחון תושבי המועצה

ממונה חירום וביטחון מול מג"ב

פרסום ומיצוב תפקיד השוטר הקהילתי לתושבי המועצה

שוטף

הפצה לכלל התושבים והיישובים

ביטחון ואבטחת מוסדות חינוך

ממונה חירום וביטחון וצוותי צח"י ישוביים

אימונים במהלך השנה לחברי כיתות הכוננות היישוביות (מטווחים, ע''ר)

אימון כיתות הכוננות ביישובים

שוטף

המשך כשירות כיתת הכוננות

162 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator